Tulevalla raitiotiesillalla yötöitä vt9:llä

Yötyöt vt9:n yli rakennettavalla raitiotiesillalla tuovat liikenteeseen ajoittaisia keskeytyksiä

 

Raitiotieallianssi jatkaa valtatie 9:n (Tampere–Jyväskylä) ylittävän raitiotiesillan eli ns. Vackerin alikulkusillan rakentamista öisin viikoilla 10 ja 11. Tällöin työalueelle nostellaan teräspalkkeja vt9:lle johtavien ramppien ja moottoritien yli. Nostojen aikana liikenne keskeytetään aina hetkeksi ja ohjataan tarvittaessa valtatie 9:n kautta kiertotietä Tampereen suuntaan.

Töitä tehdään useana yönä kello 22 alkaen enintään aamuviiteen.  Valtatie 9:ltä Hervannan suuntaan ja Hervannan valtaväylältä länteen johtavilla rampeilla on liikenteenohjaajat, jotka nostojen ajaksi pysäyttävät liikenteen.

Valtatie 9:n yli rakennettava Vackerin alikulkusilta tehdään pelkästään raitioliikenteen käyttöön. Silta toteutetaan kahtena peräkkäisenä siltarakenteena, joiden kokonaispituus on 250 metriä ja leveys yhdeksän metriä.  Vackerin alikulkusilta on Tampereen tulevan raitiotien pisin silta.  Sitä varten tarvitaan 72 kappaletta 9 – 12 -metristä teräspalkkia, jotka painavat 700–1500 kiloa kappaleelta.

Vackerin alikulkusillan työt kestävät ensi syksyyn.  Osa vt9:n alueella tehtävistä raitiotietöistä toteutetaan yöaikaan, jolloin on vähemmän liikennettä. Töiden vaikutuksista tiedotetaan niiden edetessä.

Vackerin sillat
Vackerin alikulkusillat ylittävät Vt9:n (kuvaaja Revi Nordic)

Vackerin sillat