Uusia liikennejärjestelyjä Sammon aukiolle ja Itsenäisyydenkadulle

Raitiotieallianssi jatkaa raitiotien rakentamiseen liittyviä liikennejärjestelyjä Sammon aukiolla ja Itsenäisyydenkadulla 2.5. alkaen.  Järjestelyt tuovat uusia muutoksia sekä autoliikenteeseen että pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Liikennejärjestelyjä tehdään osittain yöaikaan, jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit muuttuvat

Huhtikuussa suljettujen suojateiden lisäksi Sammon aukion risteyksestä poistuu suojatie, joka ylittää Kalevan puistotien risteyksen eteläpuolelta.  Lisäksi risteyksestä poistuu Itsenäisyydenkadun ylittävä suojatie.  Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on korvaava, liikennevalo-ohjattu reitti Lähteenkadun liittymässä.

Sammon aukion ja Itsenäisyydenkadun alueella on pyöräilijöille ja jalankulkijoille järjestetty kiertoreittejä, joille on opastus. Alueelle on laadittu kartta suositelluista pyöräilyreiteistä.

Autoilijoille muutoksia

Itsenäisyydenkadulla ajettaessa on käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan. Itsenäisyydenkadulta Sammon aukiolle tultaessa voi ajaa jatkossa vain suoraan Teiskontielle ja Sammonkadulle. Itsenäisyydenkadulta ei voi kääntyä Kalevan puistotielle kumpaankaan suuntaan.

Kalevan puistotie kapenee siten, että toinen ajorata on jatkossa raitiotietyömaan työalueena. Pohjoispuolelta Sammon aukiolle tultaessa käytössä on kaksi kaistaa Sammon aukion suuntaan, joilta pääsee ajamaan suoraan sekä kääntymään Teiskontielle ja Itsenäisyydenkadulle. Sammon aukiolta pohjoisen suuntaan käytössä on yksi ajokaista.

Myös Kalevan puistotien eteläosassa ajorata kapenee, ja Sammon aukiolle etelästä tultaessa on käytössä yksi kaista suoraan meneville sekä oikealle kääntyvien kaista. Vasemmalle Itsenäisyydenkadulle kääntyminen on kielletty. Sammonaukiolta etelään Viinikankadun suuntaan käytössä on kaksi ajokaistaa.

Teiskontieltä keskustan suuntaan tultaessa ajosuunnat säilyvät nykyisellään, mutta ajokaistoihin tulee rajoituksia. Sammon aukiolta Teiskontien suuntaan on käytössä yksi kaista, ja Sammonaukiolta Sammonkadun suuntaan ajettaessa pääsy talouskaistalle on suljettu.

Itsenäisyydenkadulla ja Sammon aukion alueella ajoneuvoliikenteen enimmäisnopeus on 30 kilometriä tunnissa.

Raitiotieallianssi siirtää Sammon aukiolla ja Itsenäisyydenkadulla johtoja ja putkia pois tulevan radan alta. Töitä tehdään pääasiassa päiväaikaan, mutta tarvittaessa myös öisin. Tavoitteena on sujuva, turvallinen ja luotettava liikenne töiden aikana.

 

Uusia liikennejärjestelyjä Sammon aukiolle ja Itsenäisyydenkadulle
Uusia liikennejärjestelyjä Sammon aukiolle ja Itsenäisyydenkadulle