Öisiä paalutustöitä Kekkosentien siltatyömaalla

Raitiotieallianssi tekee poikkeuksellisesti melua-aiheuttavia paalutustöitä Kekkosentien siltatyömaalla yöaikaan 2.5.-5.5.2017.

Porapaalutustöitä tehdään kello 20:00-6:00 noin kymmenen tuntia yössä. Työstä aiheutuu melua, kuraantumista ja liikennejärjestelyitä. Työt tehdään yöaikaan, koska niitä tehdään liikenteen välittömässä lähietäisyydessä ja näin kyetään järjestämään riittävät turvaetäisyydet. Työlle on Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksiköltä saatu melupäätös.

Teräsputkipaalut ovat 12 metriä pitkiä, joten niiden liikuttelun ajaksi liikenne tarvittaessa pysäytetään Kekkosentiellä. Teiskontieltä idästä Kekkosentielle johtavan rampin kävelytien liikenne hoidetaan liikenteen ohjaajilla. Poraaminen saattaa levittää kuraa ympäristöön ja sitä suojataan parhaan mukaan, mutta tarvittaessa liikenne joudutaan pysäyttämään Kekkosentiellä.

Yönaikaisia paalutustöitä Kekkosentien siltatyömaalla