Miksi Tampereelle rakennetaan raitiotie?

Tampereen raitiotien rakentamiselle on useita syitä. Tampereen kaupunki kasvaa yli 2 000 asukkaalla vuosittain ja kaupunkiseutu runsaalla 4 000 asukkaalla. Tampereen kaupunki ja kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet valtion kanssa, että yhdyskuntarakenteen hajautumista pyritään hallitsemaan täydennysrakentamisella erityisesti joukkoliikenteen vahvojen runkoyhteyksien varrelle. Raitiotien rakentamisella tavoitellaan tehokasta joukkoliikennejärjestelmää, jolla tuetaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitetta. Samalla parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa merkittävästi nykyisestä. Kaupungin keskusta on jo nykyiselläänkin ruuhkautunut busseista, eikä kapealle kannakselle sovi enempää bussiliikennettä. Raitiotien varrelle voidaan sijoittaa uusia asuinalueita ja se houkuttelee lähelleen palveluita ja työpaikkoja.

Raitiotie on luotettava, turvallinen ja helppokäyttöinen järjestelmä kaikille ikäryhmille ja sillä matkustaminen on esteetöntä. Katu- ja kaupunkiympäristön viihtyisyys nousee, kun edellytykset kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle paranevat ja liikenteen aiheuttamat melu, pöly ja tärinä vähenevät.

Tampereen raitiotien hyödyistä ja tehdyistä selvityksistä löytyy parhaiten tietoa Tampereen Ratikan ja Tampereen kaupungin sivuilta