Mikä on allianssimalli? Miksi allianssimalli valittiin toteutusmalliksi Tampereen raitiotielle?

Allianssi on yhteistoimintamalli, missä tilaaja sitouttaa toteuttajat, rakentajat ja suunnittelijat mahdollisimman aikaisessa hankkeen vaiheessa mukaan. Allianssimalliin liittyy mm. kannustinjärjestelmä, Big Room -toiminta ja allianssin johtoryhmän yhteisten päätösten periaate. Allianssihankkeessa haasteet, riskit ja onnistumiset ovat suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajien, eli Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n, kesken yhteisiä.

Tampereen raitiotien ratainfra ja varikko toteutetaan allianssimallilla, koska se tuottaa luotettavan kustannusarvion jo suunnitteluvaiheessa. Allianssimallissa urakoitsijat ovat olleet mukana suunnittelussa koko kehitysvaiheen ajan, joten todellinen toteutuskustannus on saatu jo ennen raitiotien rakentamispäätöstä. Urakoitsijat sitoutuvat allianssisopimuksessa yhdessä määritettyyn tavoitekustannukseen.  Allianssimalli on hyvä valinta Tampereen raitiotien toteutusmalliksi kustannusten kannalta, sillä se kannustaa tavoitekustannusten alitukseen. Mahdollinen ylitys heikentäisi urakoitsijoiden katetta.

Työn laadun kannalta allianssimallin etu on, että sopimuksen mukainen tavoitekustannus on sitova tarjous, joka perustuu tilaajan ja palveluntuottajien yhdessä sopimiin tavoitteisiin ja laatutasoon. Jos sovittua laatua ei saada sitovalla hinnalla, niin palveluntuottajat osallistuvat katteellaan kustannusylitykseen.