Usein kysytyt kysymykset

Tällä sivulla on koottuna usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Jos kysymykseesi ei löydy vastausta, ota yhteyttä.Yöllä ei pääsääntöisesti saa tehdä töitä keskusta-alueella, jossa koneellinen rakennustyö on rajattu välille 7-18 ja kaikki työt klo 7-22. Tällä hetkellä työt on järjestelty kustannustehokkaimmalla tavalla. Joitakin töitä tehdään tietyissä vaiheissa myös yöaikaan, jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän. Työvuorot ovat kesällä useassa paikassa normaalia pidempiä eli työskentelemme esimerkiksi ma-to klo 6.15-17.15 ja pe klo 06.15-13.45. Aamun rauhallinen tunti ennen ruuhkaliikenteen käynnistymistä on hyvä työmaan päivän töiden järjestelyihin ja materiaalien tuontiin.

 

Raitiotietä rakennetaan myös öisin – kun työt sitä vaativat

Allianssi on yhteistoimintamalli, missä tilaaja sitouttaa toteuttajat, rakentajat ja suunnittelijat mahdollisimman aikaisessa hankkeen vaiheessa mukaan. Allianssimalliin liittyy mm. kannustinjärjestelmä, Big Room -toiminta ja allianssin johtoryhmän yhteisten päätösten periaate. Allianssihankkeessa huolet, riskit ja onnistumiset ovat suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajan, tässä tapauksessa Tampereen kaupungin, kesken yhteisiä.

Tampereen raitiotien ratainfra ja varikko toteutetaan allianssimallilla, koska se tuottaa luotettavan kustannusarvion jo suunnitteluvaiheessa. Allianssimallissa urakoitsijat olivat mukana suunnittelussa koko kehitysvaiheen ajan, joten todellinen toteutuskustannus saatiin jo ennen raitiotien rakentamispäätöstä. Urakoitsijat sitoutuvat allianssisopimuksessa yhdessä määritettyyn tavoitekustannukseen.  Allianssimalli on hyvä valinta Tampereen raitiotien toteutusmalliksi kustannusten kannalta, sillä se kannustaa tavoitekustannusten alitukseen, koska mahdollinen ylitys heikentäisi urakoitsijoiden katetta.

Työn laadun kannalta allianssimallin etu on, että sopimuksen mukainen tavoitekustannus on sitova tarjous, joka perustuu tilaajan ja palveluntuottajien yhdessä sopimiin tavoitteisiin ja laatutasoon. Jos sovittua laatua ei saada sitovalla hinnalla, niin palveluntuottajat osallistuvat katteellaan kustannusylitykseen.

Tampereen raitiotien rakentamiselle on useita syitä. Tampereen kaupunki kasvaa yli 2 000 asukkaalla vuosittain ja kaupunkiseutu runsaalla 4 000 asukkaalla. Tampereen kaupunki ja kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet valtion kanssa, että yhdyskuntarakenteen hajautumista pyritään hallitsemaan täydennysrakentamisella erityisesti joukkoliikenteen vahvojen runkoyhteyksien varrelle. Raitiotien rakentamisella tavoitellaan tehokasta joukkoliikennejärjestelmää, jolla tuetaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitetta. Samalla parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa merkittävästi nykyisestä. Kaupungin keskusta on jo nykyiselläänkin ruuhkautunut busseista, eikä kapealle kannakselle sovi enempää bussiliikennettä. Raitiotien varrelle voidaan sijoittaa uusia asuinalueita ja se houkuttelee lähelleen palveluita ja työpaikkoja.

Raitiotie on luotettava valinta. Se on toimintavarma erilaisissa sääolosuhteissa ja se kulkee aikataulussaan pääosin omalla kaistallaan. Raitiotie on turvallinen ja helppokäyttöinen järjestelmä kaikille ikäryhmille ja sillä matkustaminen on esteetöntä. Katu- ja kaupunkiympäristön viihtyisyys nousee, kun edellytykset kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle paranevat ja liikenteen aiheuttamat melu, pöly ja tärinä vähenevät.

Tampereen raitiotien hyödyistä ja tehdyistä selvityksistä löytyy parhaiten tietoa Tampereen kaupungin sivuilta.

 

Kyllä. Maailmalla on raitioteitä vaikeammissakin talviolosuhteissa kuin Tampere. Tällaisia ovat esimerkiksi useat Norjan, Ruotsin ja Venäjän raitiotiet. Myös useat Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan raitiotiekaupungit ovat samantapaisia talvikaupunkeja kuin Tampere.

Talven sääolot, pakkanen ja lumi, eivät ole merkittävimpiä ongelmia raitiovaunuille, eivätkä ne juurikaan vaikuta raitiovaunun toimintaan. Talvella raitioliikenteelle voi aiheutua ongelmia haitoista, joita talvi aiheuttaa autoilulle. Tällaisia ongelmia ovat kinosten vuoksi liian lähelle raidetta pysäköidyt autot sekä autojen raitiotievaihteisiin pakkaama lumi. Nämä haitat vältetään pääosin erottamalla raitiotieliikenne muusta ajoneuvoliikenteestä omille kaistoilleen.

Raitiovaunussa on linja-autoa enemmän matkustajapaikkoja ja se pystyy tehokkaampana joukkoliikennevälineenä kuljettamaan suuria ihmisvirtoja edullisemmin tiiviin kaupunkirakenteen alueella, kuten Hervanta–keskusta–Lentävänniemi-välillä sekä keskussairaalan ja keskustan välillä. Nykyisen kaltaisella bussijärjestelmällä on tehokasta toimia muilla alueilla.

Raitiotiejärjestelmän kuljetuskapasiteettia on mahdollista lisätä edullisesti mm. maankäytön tehostuessa näillä alueilla. Suuren kuljetuskapasiteetin ansiosta raitiotiepysäkkien välittömän vaikutusalueen ulkopuolisia alueita on mahdollista kytkeä raitiotiejärjestelmään liityntäliikenteen avulla ja parantaa täten joukkoliikenteen palvelutasoa myös muilla alueilla.

Raitiotievyöhykkeellä on maankäytön kehityskohteita, joissa raitiotiehen perustuvalla laadukkaalla joukkoliikennejärjestelmällä voidaan uskottavasti vaikuttaa näiden uusien alueiden asukkaiden ja työntekijöiden kulkutapavalintaan ja rakentaa näitä alueita vähemmän henkilöautoiluun perustuvaksi mm. pysäköintinormistoa keventäen.

Raitiovaunun, bussin ja henkilöauton kapasiteettivertailu.

Raitiotie on ympäristöystävällinen ratkaisu, sillä se on vähäpäästöinen, energiatehokas ja hiljainen. Raitiovaunut saavat kulkuvoimansa sähköstä. Raitiotien edulliset käyttökustannukset ja matalat elinkaarikustannukset tekevät siitä taloudellisesti kannattavan sijoituksen.

Tampereelle rakennetaan raitiotie keskustan, Hervannan, yliopistollisen keskussairaalan ja Lentävänniemen välille. Nämä ovat tällä hetkellä joukkoliikenteen ruuhkaisimmat osuudet ja myös kaupungin voimakkaat kasvusuunnat. Ensin rakennetaan kaksihaarainen rata keskustan ja Hervannan sekä keskustan ja TAYS:in alueen välille.

Lisää tietoa täällä.