Kysymyksiä ja vastauksia

Tällä sivulla on koottuna usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Jos kysymykseesi ei löydy vastausta, ota yhteyttä.

Joitakin töitä tehdään tietyissä vaiheissa myös yöaikaan, jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän. Yöllä ei pääsääntöisesti saa tehdä töitä keskusta-alueella, jossa koneellinen rakennustyö on rajattu välille 7-18 ja kaikki työt klo 7-22.  Kesällä työvuorot ovat useassa paikassa normaalia pidempiä. Aamun rauhallinen tunti ennen ruuhkaliikenteen käynnistymistä on hyvä työmaan päivän töiden järjestelyihin ja materiaalien tuontiin.

Allianssi on yhteistoimintamalli, missä tilaaja sitouttaa toteuttajat, rakentajat ja suunnittelijat mahdollisimman aikaisessa hankkeen vaiheessa mukaan. Allianssimalliin liittyy mm. kannustinjärjestelmä, Big Room -toiminta ja allianssin johtoryhmän yhteisten päätösten periaate. Allianssihankkeessa haasteet, riskit ja onnistumiset ovat suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajien, eli Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n, kesken yhteisiä.

Tampereen raitiotien ratainfra ja varikko toteutetaan allianssimallilla, koska se tuottaa luotettavan kustannusarvion jo suunnitteluvaiheessa. Allianssimallissa urakoitsijat ovat olleet mukana suunnittelussa koko kehitysvaiheen ajan, joten todellinen toteutuskustannus on saatu jo ennen raitiotien rakentamispäätöstä. Urakoitsijat sitoutuvat allianssisopimuksessa yhdessä määritettyyn tavoitekustannukseen.  Allianssimalli on hyvä valinta Tampereen raitiotien toteutusmalliksi kustannusten kannalta, sillä se kannustaa tavoitekustannusten alitukseen. Mahdollinen ylitys heikentäisi urakoitsijoiden katetta.

Työn laadun kannalta allianssimallin etu on, että sopimuksen mukainen tavoitekustannus on sitova tarjous, joka perustuu tilaajan ja palveluntuottajien yhdessä sopimiin tavoitteisiin ja laatutasoon. Jos sovittua laatua ei saada sitovalla hinnalla, niin palveluntuottajat osallistuvat katteellaan kustannusylitykseen.

Tampereen raitiotien rakentamiselle on useita syitä. Tampereen kaupunki kasvaa yli 2 000 asukkaalla vuosittain ja kaupunkiseutu runsaalla 4 000 asukkaalla. Tampereen kaupunki ja kaupunkiseudun kunnat ovat sopineet valtion kanssa, että yhdyskuntarakenteen hajautumista pyritään hallitsemaan täydennysrakentamisella erityisesti joukkoliikenteen vahvojen runkoyhteyksien varrelle. Raitiotien rakentamisella tavoitellaan tehokasta joukkoliikennejärjestelmää, jolla tuetaan yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoitetta. Samalla parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa merkittävästi nykyisestä. Kaupungin keskusta on jo nykyiselläänkin ruuhkautunut busseista, eikä kapealle kannakselle sovi enempää bussiliikennettä. Raitiotien varrelle voidaan sijoittaa uusia asuinalueita ja se houkuttelee lähelleen palveluita ja työpaikkoja.

Raitiotie on luotettava, turvallinen ja helppokäyttöinen järjestelmä kaikille ikäryhmille ja sillä matkustaminen on esteetöntä. Katu- ja kaupunkiympäristön viihtyisyys nousee, kun edellytykset kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle paranevat ja liikenteen aiheuttamat melu, pöly ja tärinä vähenevät.

Tampereen raitiotien hyödyistä ja tehdyistä selvityksistä löytyy parhaiten tietoa Tampereen Ratikan ja Tampereen kaupungin sivuilta

 

Tampereelle rakennetaan raitiotie keskustan ja Hervannan, yliopistollisen keskussairaalan ja Hatanpään valtatien sekä keskustan ja Lentävänniemen välille. Nämä ovat tällä hetkellä joukkoliikenteen ruuhkaisimmat osuudet ja myös kaupungin voimakkaat kasvusuunnat. Ensimmäiseksi on rakennettu raitiotie keskustan ja Hervannan sekä Hatanpään valtatien ja Taysin alueen välille.

Lisää tietoa täällä.