Tehdäänkö katuosuudet kerralla valmiiksi?

Kadut rakennetaan vaiheittain valmiiksi ja työt tehdään aina kadun pintaan asti. Eli suljettu katuosuus valmistuu kerralla ja lopulta osaset liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi raitiotieverkoksi. Katu tulee olemaan sen aikaa käytössä, kun siinä ei tehdä rakentamistöitä.

Liittymäalueet, kuten esimerkiksi risteykset, ovat kuitenkin haastavampia, mutta niissäkin työt koetetaan rytmittää niin, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle.

Kiskot ovat työn näkyvin osuus, mutta työmailla tehdään muitakin töitä, kuten esimerkiksi johto- ja putkisiirtoja sekä hulevesialtaita.