Kysymyksiä ja vastauksia

Tällä sivulla on koottuna usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Jos kysymykseesi ei löydy vastausta, ota yhteyttä.

Joitakin töitä tehdään tietyissä vaiheissa myös yöaikaan, jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän. Yöllä ei pääsääntöisesti saa tehdä töitä keskusta-alueella, jossa koneellinen rakennustyö on rajattu välille 7-18 ja kaikki työt klo 7-22.  Kesällä työvuorot ovat useassa paikassa normaalia pidempiä. Aamun rauhallinen tunti ennen ruuhkaliikenteen käynnistymistä on hyvä työmaan päivän töiden järjestelyihin ja materiaalien tuontiin.

Kadut rakennetaan vaiheittain valmiiksi ja työt tehdään aina kadun pintaan asti. Eli suljettu katuosuus valmistuu kerralla ja lopulta osaset liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi raitiotieverkoksi. Katu tulee olemaan sen aikaa käytössä, kun siinä ei tehdä rakentamistöitä.

Liittymäalueet, kuten esimerkiksi risteykset, ovat kuitenkin haastavampia, mutta niissäkin työt koetetaan rytmittää niin, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle.

Kiskot ovat työn näkyvin osuus, mutta työmailla tehdään muitakin töitä, kuten esimerkiksi johto- ja putkisiirtoja sekä hulevesialtaita.

Työalueet pyritään pitämään pieninä, jotta eri kulkumuodoille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ja kaikki kulkumuodot voivat liikkua työmaa-alueiden läheisyydessä. Suuri työmaa-alue yhdessä kohdassa aiheuttaisi käytännössä koko kadun sulkemisen ja aiheuttaisi myös enemmän haittaa alueen asukkaille, toimijoille, yrityksille ym.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään johtokaivantoja ja siirretään johtoja ja putkia pois tulevan radan alta. Sen jälkeen päästään tekemään varsinaista ratatyötä eli kaikki raitiotien vaatimat kerrosrakenteet, kiintoraidelaatta, kiskot ja pintarakenteet tehdään valmiiksi asti työalueeksi rajatulla alueella. Raitiotien sähköratarakenteet asennetaan myöhemmin. Raitiotie rakentuu osista, jotka usean vuoden rakennusaikana liitetään vaiheittain toisiinsa.

Monessa kohdassa koko raitiotien rakenne lukuunottamatta sähkörakenteita, tehdään heti valmiiksi.