Usein kysytyt kysymykset

Tällä sivulla on koottuna usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Jos kysymykseesi ei löydy vastausta, ota yhteyttä.Yöllä ei pääsääntöisesti saa tehdä töitä keskusta-alueella, jossa koneellinen rakennustyö on rajattu välille 7-18 ja kaikki työt klo 7-22. Tällä hetkellä työt on järjestelty kustannustehokkaimmalla tavalla. Joitakin töitä tehdään tietyissä vaiheissa myös yöaikaan, jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän. Työvuorot ovat kesällä useassa paikassa normaalia pidempiä. Aamun rauhallinen tunti ennen ruuhkaliikenteen käynnistymistä on hyvä työmaan päivän töiden järjestelyihin ja materiaalien tuontiin.

 

Raitiotietä rakennetaan myös öisin – kun työt sitä vaativat

Kadut rakennetaan vaiheittain valmiiksi ja työt tehdään aina kadun pintaan asti. Eli suljettu katuosuus valmistuu kerralla ja lopulta osaset liittyvät toisiinsa yhtenäiseksi raitiotieverkoksi. Katu tulee olemaan sen aikaa käytössä, kun siinä ei tehdä rakentamistöitä.

Liittymäalueet, kuten esimerkiksi risteykset, ovat kuitenkin haastavampia, mutta niissäkin työt koetetaan rytmittää niin, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle.

Kiskot ovat työn näkyvin osuus, mutta työmailla tehdään muitakin töitä, kuten esimerkiksi johto- ja putkisiirtoja sekä hulevesialtaita.

Työalueet pyritään pitämään pieninä, jotta eri kulkumuodoille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ja kaikki kulkumuodot voivat liikkua työmaa-alueiden läheisyydessä. Suuri työmaa-alue yhdessä kohdassa aiheuttaisi käytännössä koko kadun sulkemisen ja aiheuttaisi myös enemmän haittaa alueen asukkaille, toimijoille, yrityksille ym.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään johtokaivantoja ja siirretään johtoja ja putkia pois tulevan radan alta. Sen jälkeen päästään tekemään varsinaista ratatyötä eli kaikki raitiotien vaatimat kerrosrakenteet, kiintolaatta, kiskot ja pintarakenteet tehdään valmiiksi asti työalueeksi rajatulla alueella. Raitiotien sähköratarakenteet asennetaan myöhemmin. Raitiotie rakentuu osista, jotka neljän vuoden rakennusaikana liitetään vaiheittain toisiinsa.

Monessa kohdassa koko raitiotien rakenne lukuunottamatta sähkörakenteita, tehdään heti valmiiksi, kuten esimerkiksi Hämeenkatu.

Työt eivät syyttä ”seiso” vaan osa työvaiheista on sellaisia, että on odotettava ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan,  esimerkiksi valujen pitää kuivua, jolloin työmailla ei voida tehdä muita töitä samanaikaisesti.

Raitiotien rakentaminen tulee aiheuttamaan jonkin verran muutoksia bussiliikenteelle Hämeenkadulla. Rakentaminen etenee kortteliväleittäin. Työn alla oleva kortteliväli ajetaan joko käyttäen vuorotellen käytettävissä olevaa kaistaa tai sitten toisen suunnan bussiliikenne on poikkeusreitillä.

Tietyt työvaiheet saattavat vaatia väliaikaisesti Hämeenkadun katkaisemista työmaan kohdalta. Nämä työvaiheet voidaan ajoittaa hiljaiseen liikenneaikaan tai yöaikaan ja niiden kesto vaihtelee muutamasta minuutista useampiin tunteihin. Pääsääntöisesti kuitenkin bussiliikenne toimii rakentamistöiden ajan.

Raitiotien rakentaminen ei esimerkiksi merkittävästi vaikuta Keskustorin nykyisen bussiterminaalin toimintaan. Hämeenkadun linja-autopysäkkien järjestelyihin tulee muutoksia raitiotien rakentamistyön aikana. Työnaikaiset järjestelyt bussipysäkkien kohdalla on suunniteltu huolellisesti.

Lisää Hämeenkadun rakentamisesta voi lukea täältä.

 

 

Joukkoliikenne, taksit ja jakeluliikenne pystyvät käyttämään Hämeenkatua rakennusprojektin ajan, mutta yksityisautoilua joudutaan rajoittamaan. Hämeenkadun itäpäässä yksityisautoilu ei ole sallittua kesäkuusta 2017 alkaen.

Rakentamisen edetessä Hämeenkadulle tehdään väliaikaisia kaista-ja jalkakäytäväratkaisuja, joiden ansiosta liikenne ei tule olemaan poikki kokonaan minkään rakennusvaiheen aikana.

Lisää Hämeenkadun rakentamisesta voi lukea täältä.