Miksi rakennetaan useassa paikassa eikä vain yhdellä alueella?

Työalueet pyritään pitämään pieninä, jotta eri kulkumuodoille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ja kaikki kulkumuodot voivat liikkua työmaa-alueiden läheisyydessä. Suuri työmaa-alue yhdessä kohdassa aiheuttaisi käytännössä koko kadun sulkemisen ja aiheuttaisi myös enemmän haittaa alueen asukkaille, toimijoille, yrityksille ym.

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään johtokaivantoja ja siirretään johtoja ja putkia pois tulevan radan alta. Sen jälkeen päästään tekemään varsinaista ratatyötä eli kaikki raitiotien vaatimat kerrosrakenteet, kiintoraidelaatta, kiskot ja pintarakenteet tehdään valmiiksi asti työalueeksi rajatulla alueella. Raitiotien sähköratarakenteet asennetaan myöhemmin. Raitiotie rakentuu osista, jotka usean vuoden rakennusaikana liitetään vaiheittain toisiinsa.

Monessa kohdassa koko raitiotien rakenne lukuunottamatta sähkörakenteita, tehdään heti valmiiksi.