Hatanpään valtatie

Hatanpään valtatie muodostaa yhden rakennuslohkon.

Rakentamisen eteneminen

Selaa alla olevia kuvia nähdäksesi rakentamisalueen Hatanpään valtatiellä.

Vuoden 2021  rakentamistyöt

Hatanpään valtatien raitiotietyöt valmistuvat etuajassa kesällä 2021. Tällöin tehdään myös osan 1 viimeiset koeajot Hatanpään valtatiellä. Raitioliikenne Hatanpään valtatiellä alkaa 9. elokuuta eli suunniteltua aikaisemmin. Alun perin raitiotien Hatanpään valtatien osuudella piti valmistua kokonaisuudessaan vasta tämän vuoden loppuun mennessä.

Hatanpään valtatiellä tehdään loppukevään aikana viimeisiä raitiotietöitä kuten ratajohtojen säätöjä ja vaihteiden viimeistelyjä. Hatanpään valtatielle istutettavien katupuiden kantavaa kasvualustaa asennetaan kevään aikana. Syksyllä istutetaan katupuita ja asennetaan katutilan kalusteita kuten penkkejä ja roskakoreja.

Hämeenkatu ja Verkatehtaankatu

Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä tehdään huhtikuusta alkaen kiveystöitä kadun molemmilla reunoilla. Kadun itäpuolelle asennetaan kesän aikana bussipysäkin pysäkkikatokset. Paimenpoika-patsas kadun länsipuolella siirretään uuteen sijaintiin ja konservoidaan alkukesän aikana museotoimen toimesta. Kiveystöitä jatketaan vielä elo-syyskuussa Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymäalueen itäpuolella.

Verkatehtaankatu ja Suvantokatu

Verkatehtaankadun ja Suvantokadun välillä Otavalankadun tunnelin vesieristystyöt ovat valmistuneet, ja alueella jatketaan kevään aikana mm. kaapeliputkituksia. Lisäksi osuudella tehdään kevään aikana jalkakäytävien ja pyöräväylien rakennekerroksia sekä reunakiveyksiä kiinteistöjen vierustalle. Toukokuussa aloitetaan kiveystyöt, jotka jatkuvat heinäkuulle saakka. Lisäksi kesän aikana ajoradat ja pyörätiet asfaltoidaan lopullisille asfalttipinnoille.

Suvantokatu

Suvantokadulla tehdään vesihuoltotöitä. Raitiotieallianssin työalue on Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välisellä osuudella ja Tampereen Infra työskentelee Tuomiokirkonkadun ja Rautatienkadun välillä. Töistä aiheutuu vaihtuvia liikennejärjestelyjä, ja tällä hetkellä Suvantokatu on suljettu Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun välillä. Kiinteistöille kulku ja huoltoajo on järjestetty kaikissa työvaiheissa, ja myös jalankulku alueella toimii. Suvantokadun sulun myötä liikenne on muutettu Tuomiokirkonkadulla kaksisuuntaiseksi välillä Vuolteenkatu-Suvantokatu. Suvantokadun läntinen suojatie on poistettu töiden ajaksi käytöstä. Raitiotieallianssin osuus vesihuoltotöistä Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä valmistuu kesäkuussa.

Suvantokatu ja linja-autoasema

Suvantokadun ja linja-autoaseman välillä tehdään kantavan kasvualustan täyttötöitä sekä jatketaan Sorin aukion raitiopysäkin kiveystöitä ja pysäkkialueen putkituksia. Ratinan kauppakeskuksen edustalla tehdään kiveystöitä syksylle asti sekä paasikivimuurien rakentamistöitä.

Linja-autoasema

Linja-autoaseman edustalla sijaitsevan sähkönsyöttöaseman pihassa aloitetaan tukimuurin rakentaminen muotitus- ja raudoitustöillä huhtikuun lopulla. Lisäksi alueella tehdään piha-alueen pintojen viimeistelyä ja Ratikan kuljettajien wc-kopin asennustöitä. Touko-kesäkuussa linja-autoaseman edustalle asennetaan jälleen myös bussipysäkit ja bussiliikenne palautuu kohdalle.

Hatanpään valtatiellä jatketaan myös kesäkuun lopulle ajojohtimien asennustöitä. Asennuksia tehdään ajoittain myös öisin, ja liikennettä voidaan joutua pysäyttämään ja ohjaamaan työkohdan ohi liikenteenohjaajilla. Työt tehdään nostokorista, joka liikkuu myös kiinteistöjen seinustojen vierellä.