Perennoista monilajisuutta ja vehreyttä raitiotien varrelle

Raitiotien rakentaminen Tampereelle ei ole pelkästään uuden joukkoliikenneväylän rakentamista.
Raitiotien ohella tehdään rakentamisen maisemasuunnittelua, joka elävöittää kaupunkikuvaa ja lisää ympäristön viihtyisyyttä. Hiedanrantaan rakennetaan raitiotien kaksoisraidetta yhteensä noin 1,4 kilometriä, josta pääosa on kiintoraidetta. Kiintoraiteen pintarakenteena on Hiedanrannassa nurmea, mutta myös nurmiradan sekä sen vierellä kulkevan jalankulku- ja pyöräväylän väliin jäävä yli kahden metrin levyinen tila hyödynnetään uudentyyppisen viherrakenteen kokeilualustana.  Alueelle istutetaan puiden lisäksi monivuotisia ruohovartisia kasveja eli perennoja niin kutsuttuna mattoistutuksena.

Perennamatot asetellaan vieri viereen etukäteen valmiiksi tehdylle kasvualustalleen. Perennamaton pohjana toimii kuitumatto, johon on istutettu haluttuja perennalajikkeita. Maton asennuksen jälkeen perennat juurtuvat kasvupohjaansa ja maton pohjana toiminut kuitumatto hajoaa aikanaan maaperään. Perennojen istuttaminen yksitellen olisi erittäin aikaa vievää, kun taas perennojen istuttaminen mattona peittää istutettavan alueen heti ja myös sen hoitaminen on helpompaa. Perennamaton avulla saadaankin aikaan nopeasti tiheä kasvusto, joka elävöittää Hiedanrannassa raitiotieradan sekä jalankulku- ja pyöräväylän vartta.

Perennaistutus on suunniteltu niin sanotuksi dynaamiseksi istutusryhmäksi, jonka hoitaminen on melko yksinkertaista: perennat saavat kasvaa ja rönsytä vapaasti. Pois kitketään vain pääasiassa muun kasvuston yli kasvavia ja voimakkaasti leviäviä rikkakasveja. Perennamatto tuokin raitiotien varrelle monilajisuutta ja vehreyttä. Hiedanrantaan istutetaan yhteensä jopa yli 3000 perennamattoa, joita on 20 erilaista tyyppiä.  Yhdessä matossa yksittäisiä perennoja on lähes 200 kappaletta. Hiedanrantaan istutettavia lajikkeita ovat esimerkiksi niittyhumala, ahomansikka, tuoksukurjenpolvi sekä punanata. Perennamatot istutetaan Hiedanrantaan ensi vuonna.

Hiedanrantaan asennetaan perennamattoa raitiotien ja jalankulku- sekä pyöräväylän väliin jäävään tilaan. Havainnekuva: Raitiotieallianssi

Maisemasuunnittelussa pyritään huomioimaan raitiotien kaupunkikuvallinen näkökulma

Perennamattojen suunnittelu ja istutus on osa raitiotien rakentamisen maisemasuunnittelua. Maisemasuunnittelu on olennainen osa raitiotien rakentamista, sillä raitiotietä rakennettaessa rakennetaan ja muokataan samalla koko kaupunkia. Raitiotien ympäristön maisemasuunnitteluun kuuluu kaupunkipuiden sekä muun viherympäristön, kuten pensaiden ja muiden istutusten, suunnittelu. Maisemasuunnitteluun kuuluu kasvillisuuden lisäksi myös muu kaupunkiympäristö, kalusteet ja varusteet, pinnoitteet sekä luontoon, kuten raitiotien varren lajistoon, kuuluvat asiat. Raitiotien nurmiradan varteen on esimerkiksi kylvetty lajiston monimuotoisuutta ylläpitäviä nurmikkoheinälajeja ja osalle sepeliratojen varsia on kylvetty tienvarsi- ja niittyseoksia. Lisäksi luonnon monimuotoisuudesta ratojen varrella huolehditaan esimerkiksi antamalla radan varren kasvuston kasvaa jopa 20 cm pituisiksi. Lisää Tampereen raitiotien viheralueista sekä niiden hoidosta voi lukea Tampereen Ratikan tiedotteesta.

Maisemasuunnittelu aloitetaan raitiotien suunnittelun alkuvaiheessa, jotta raitiotien rakentamiseen liittyvä kaupunkikuvallinen näkökulma voidaan huomioida jo hyvissä ajoin. Kaupungin maisemasuunnittelija tekee yhteistyötä katusuunnittelijoiden kanssa ja ohjaa ympäristön suunnittelussa. Puut ja muut kasvilajit sekä niiden määrät raitiotien varrelle suunnitellaan kunkin kadun katusuunnittelun yhteydessä. Sepänkatu, Paasikivenkatu sekä Rantatien itäpää valmistuivat viherrakentamisen osalta pääpiirteittäin syksyllä 2022, ja alueelle onkin istutettu erilaisia puu- ja kasvilajeja. Hiedanrannan, Niemenrannan ja Lentävänniemen alueelle istutetaan yksittäisiä puita arviolta muutamia satoja kappaleita.

Sepänkadulle istutetut puistolehmukset ovat lähteneet hyvin kasvuun. Kuva: Raitiotieallianssi / Wille Nyyssönen
Paasikivenkadun sepeliradan vartta elävöitetään erilaisilla puulajeilla. Kuva: Raitiotieallianssi / Wille Nyyssönen