Turvallisesti työmaan lähellä: kuorma-auton kuolleet kulmat tarkastelussa

Olennainen osa raitiotien rakentamista on kuorma-autot ja muut suuret työmaa-ajoneuvot. Esimerkiksi kuorma-autot liikkuvat ajoittain työmaan ulkopuolelle kuljettaessaan maa-ainesta työmaalle ja sieltä pois. Kuorma-autojen kuljettajat ovat kokeneita ja osaavat tarkkailla ajaessaan ympäristöä mahdollisten vaaratilanteiden varalta. Vaikka kuorma-auton ohjaamo sijaitsee korkealla, on ajoneuvon ympäristössä kuitenkin useita katvealueita, joita kokeneenkin kuljettajan on vaikea havainnoida. Katvealueilla tarkoitetaan kuorma-auton ympärillä olevia alueita, joihin kuljettaja ei ohjaamosta näe. Liikenneturvallisuuden vuoksi siis myös jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden on hyvä tunnistaa suurien ajoneuvojen kuolleet kulmat. 

Kuvassa punaisella on merkkitynä kuorma-auton katvealueet. Kuljettaja näkee ohjaamosta huonosti etenkin kuorma-auton etuosan välittömään läheisyyteen sekä kuorma-auton sivuille ja etukulmiin. Kuva: Opa Latvala
Kuorma-auton katvealue ulottuu myös pitkälle kuorma-auton taakse. Vältä siis kuorma-auton takaa kulkemista. Myös kuorma-auton oikea puoli ja oikea etukulma ovat ohjaamosta katsottuna kuljettajan näkökentän ulkopuolella. Kuva: Opa Latvala

Kuorma-autoissa ja muissa suurissa työmaa-ajoneuvoissa katvealue ulottuu etenkin suoraan ajoneuvon eteen: kuljettajan onkin hyvin haastavaa havaita lähellä ajoneuvon etuosaa olevaa jalankulkijaa tai polkupyöräilijää. Tämä onkin hyvä huomioida esimerkiksi suojatietä ylittäessä.

Myös raskaan ajoneuvon takaosa on kuljettajalle katvealuetta, eikä ohjaamosta näe suoraan ajoneuvon taakse. Lisäksi etenkin ajoneuvon oikea puoli ja oikea etukulma ovat kuljettajan näkökulmasta katvealuetta ja kuljettajan onkin haastavaa havaita ajoneuvon sivuilla liikkuvia kulkijoita. Erityisesti risteyksissä, joissa kuorma-autot tekevät käännöksiä, ole varovainen ja varmista, että kuljettaja on huomannut sinut ennen kuin jatkat liikkumistasi.

Ajoneuvojen kuljettajat tekevät parhaansa varmistaakseen ympäristönsä turvallisuuden, mutta on silti tärkeää, että kaikki tienkäyttäjät osallistuvat omalta osaltaan liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen. Useiden katvealueiden vuoksi turvallisin tapa ylittää suojatie on esimerkiksi moikata kuljettajalle ja näin varmistaa, että sinut on nähty. Kun olet liikkeellä suurten ajoneuvojen läheisyydessä, pidä riittävä turvaväli ja vältä oleskelua niiden katvealueilla. Liikenneturvallisuus on kaikkien meidän yhteinen asia.

Lisää turvallisesta työmaan lähellä liikkumisesta voit lukea tästä blogikirjoituksesta.

Kuva: Opa Latvala