Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylä muodostaa yhden rakennuslohkon.


Rakentamisen eteneminen

Vuoden 2018 rakennustyöt

 

Hallilan alueella sekä Pehkusuonkadun ja Hervannan välillä tehdään louhintaa ja maankaivua sekä rakennetaan tulevaa ratapohjaa ja uusia jalankulku-ja pyöräilyväyliä. Suutalanahteen alueella on käynnissä massanvaihto- ja pengerrystyöt Päällysrakennetyöt sepeliraiteen osalta toteutetaan Hervannan valtaväylän alueella vuonna 2019.

Tänä vuonna rakennetaan uusia raitiotiesiltoja Hervannan valtaväylän läheisyydessä. Ensimmäisenä alueen siltatöistä on käynnistynyt kahdessa osassa toteutettavan valtatie 9:n ylittävän Vackerin alikulkusillan rakentaminen. Helmikuussa ovat alkaneet myös Hervannan kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan työt ja keväällä aloitetaan Korkinmäessa Hallinojan ratasillan rakentaminen. Siltatyöt tuovat ajoittain muutoksia valtatie 9:n ja Hervannan valtaväylän liikenteeseen. Hervannan valtaväylän varressa raitiotie rakennetaan pääosin omalle linjalleen, jolloin ei tarvita työnaikaisia liikennejärjestelyjä, lukuun ottamatta työmaaliikenteen järjestelyjä ja työskentelyä Hervannan valtaväylän varressa. Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohdissa tehdään liikennejärjestelyjä työvaiheiden etenemisen mukaan.  Kesän ja syksyn aikana rakennetaan myös Lammelankallion ja Hallilan alikäytäväsillat.

Huhtikuu

Vuohenojan kohdalla pari vuotta olleet painopenkat puretaan ja niiden maa-aines käytetään siltatyömailla.

Suutalan alueella tehdään maantäyttöjä ja tulevalle Hallinojan ratasillan työmaalle rakennetaan kulkureittejä. Valtatie 9:n ja Hallilan välillä putsataan kalliopintoja, louhitaan tarvittaessa kuun puolivälistä alkaen ja tehdään penkereet ratapohjille. Hallilanraitilla tasataan maata ja tehdään pengertä rataa varten. Hallilassa louhitun kiviaineksen murskaus alkaa toukokuun alussa. Murske tulee hankkeen omaan käyttöön.

Turtolan sähkösyöttöaseman rakennus on valmistumassa ja toukokuussa sinne asennetaan kaapelointi ja kojeistus.

Valtatie 9:n ylittävän Vackerin sillan muottityöt ovat edenneet raudoitusvaiheeseen.

Pehkusuonkadun ja Hervannan kanjonin välillä louhitaan ja kaivetaan kanaaleja vesien johtamiseksi pois rata-alueelta. Taavetinkallion alikulun kaivu- ja louhintatyöt aloitetaan huhti-toukokuun vaihteessa. Kanjonin kohdalla tehdään pohjia tulevan Koivusenojan ratasillan telineille.

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Hervannan valtaväylä

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Toteutus jaettu kahteen osaan: pohjoinen ja etelä.
 • Työt aloitettiin keväällä 2017 Hervannan valtaväylän pohjoisosassa Vuohenojan ja Turtolan alueella maarakennus- ja siltatöillä. Lisäksi alueelle rakennetaan useampi tukimuuri.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Raitiotie rakennetaan pääosin koskemattomaan maastoon, jolloin ei tarvita työnaikaisia liikennejärjestelyjä lukuun ottamatta:
  • työmaaliikenteen järjestelyjä
  • työskentelyä Hervannan valtaväylän välittömässä läheisyydessä
  • Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohtia
  • tarvittavia jalankulun ja pyöräilyn korvaavia reittejä