Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylä muodostaa yhden rakennuslohkon.


Rakentamisen eteneminen

Talven rakennustyöt

 

Hervannan valtaväylän pohjoisosassa tulivat vuonna 2017 valmiiksi kaikki tukimuurit, portaat ja kaiteet. Ratapohja valmistuu Rieväkatu–Vuohensillankatu-välillä sellaiseksi, että siihen voidaan levittää sepeliä. Hervannan valtaväylän sepeliraideosuus toteutetaan vasta kun kaikki sillat osuudella ovat valmiina eli arviolta kesällä 2019.

Tänä talvena Hervannan valtaväylällä tehdään valtatie 9:n ja Kanjonin sillan välillä maankaivua ja louhintaa. Suutalanahteen kohdalta kaivetaan pois pehmeitä maita, ja aluetta täytetään etelämpää Hervannan valtaväylän varrelta louhitulla kivellä.  Hervannan valtaväylälle tehdään väliaikainen liittymä Suutalanahteelta, jolla voidaan rauhoittaa Suutalanahteen asuinalueen liikennettä töiden ajaksi. Syksyn kuluessa tehdään myös Turtolan tulevalle raitiotiepysäkille kiintoraidelaattaa.

Helmikuu

Suutalassa jatkuu maamassojen vaihto. Valtatie 9:n ylittävän Vackerin alikulkusillan rakentaminen jatkuu mm.sillan muotin rakentamisella. Hallilassa asennetaan rumpuja ja varausputkia. Pehkusuonkadun ja Hervannan kanjonin välillä jatketaan louhintoja.

Uuden Hervannan kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan valmistelevat työt aloitetaan helmikuun alussa. Sillan perustusten maankaivuu ja siltaperustusten teko alkaa maaliskuussa. Kanjonin alueen yli rakennettava raitiotiesilta on noin sata metriä pitkä ja lähes 20 metriä korkea, ja se on yksi Tampereen raitiotien korkeimmista siltarakenteista. Leveyttä sillalle tulee 15 metriä, kun siihen raitiotien lisäksi tehdään eroteltu jalankulku-ja pyöräilyväylä raitiotien viereen. Kanjonin raitiotiesillan rakentaminen kestää ensi syksyyn, jolloin sillan kansi valetaan ja jännitetään.

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Hervannan valtaväylä

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Toteutus jaettu kahteen osaan: pohjoinen ja etelä.
 • Työt aloitettiin keväällä 2017 Hervannan valtaväylän pohjoisosassa Vuohenojan ja Turtolan alueella maarakennus- ja siltatöillä. Lisäksi alueelle rakennetaan useampi tukimuuri.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Raitiotie rakennetaan pääosin koskemattomaan maastoon, jolloin ei tarvita työnaikaisia liikennejärjestelyjä lukuun ottamatta:
  • työmaaliikenteen järjestelyjä
  • työskentelyä Hervannan valtaväylän välittömässä läheisyydessä
  • Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohtia
  • tarvittavia jalankulun ja pyöräilyn korvaavia reittejä