Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylä muodostaa yhden rakennuslohkon.


Rakentamisen eteneminen

Vuoden 2018 rakennustyöt

 

Hallilan alueella sekä Pehkusuonkadun ja Hervannan välillä tehdään louhintaa ja maankaivua sekä rakennetaan tulevaa ratapohjaa ja uusia jalankulku-ja pyöräilyväyliä. Suutalanahteen alueella on käynnissä massanvaihto- ja pengerrystyöt Päällysrakennetyöt sepeliraiteen osalta toteutetaan Hervannan valtaväylän alueella vuonna 2019.

Tänä vuonna rakennetaan uusia raitiotiesiltoja Hervannan valtaväylän läheisyydessä. Ensimmäisenä alueen siltatöistä on käynnistynyt kahdessa osassa toteutettavan valtatie 9:n ylittävän Vackerin alikulkusillan rakentaminen. Helmikuussa ovat alkaneet myös Hervannan kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan työt ja keväällä aloitetaan Korkinmäessa Hallinojan ratasillan rakentaminen. Siltatyöt tuovat ajoittain muutoksia valtatie 9:n ja Hervannan valtaväylän liikenteeseen. Hervannan valtaväylän varressa raitiotie rakennetaan pääosin omalle linjalleen, jolloin ei tarvita työnaikaisia liikennejärjestelyjä, lukuun ottamatta työmaaliikenteen järjestelyjä ja työskentelyä Hervannan valtaväylän varressa. Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohdissa tehdään liikennejärjestelyjä työvaiheiden etenemisen mukaan.  Kesän ja syksyn aikana rakennetaan myös Lammelankallion ja Hallilan alikäytäväsillat.

Heinäkuu

Hervannan valtaväylällä Vuohensillankadun kohdalla siirretään sähkörakenteita osittain yötöinä. Vuohenojan pehmeikön kohdalla asennetaan sähkörataperustuksia ja maisemoidaan luiskia.

Turtolan pysäkillä tehdään kiveyksiä. Turtolan sähkönsyöttöasemalla asennettaan sähköjä. Video Turtolan sähkönsyöttöasemalta: https://youtu.be/yHZIUYHEavE

Suutalanahteella tehdä maisematäyttöjä. Korkinmäen ratasillan anturapohjien kaivuu on käynnissä. Valtatie 9:n ylittävän Vackerin sillan Korkinmäen puoleisessa päässä tehdään täyttöjä. Vackerin sillan Hallilan puolen kansi valettiin tämä viikon alussa. Video valutöistä: https://youtu.be/eEathz-mZdc

Valtatie 9:n ja Hallilan pysäkin välillä kevyen liikenteen väylää ennallistetaan. Lammenkallion alikulkusillan kaivutyöt on aloitettu. Pehkusuonkadun ja kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan välillä joudutaan mahdollisesti tekemään pientä louhintaa. Pehkusuonkadun ja Hallilan alikulun välillä kalliota rusnataan eli siitä poistetaan irtonainen aines. Alueelle rakennetaan kaapelireitti ja kevyen liikenteen väylä. Tällä viikolla Kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan ja Kanjoninkadun välillä korvataan sähköilmajohtoja osittain yötöinä.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Hervannan valtaväylä

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Toteutus jaettu kahteen osaan: pohjoinen ja etelä.
 • Työt aloitettiin keväällä 2017 Hervannan valtaväylän pohjoisosassa Vuohenojan ja Turtolan alueella maarakennus- ja siltatöillä. Lisäksi alueelle rakennetaan useampi tukimuuri.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Raitiotie rakennetaan pääosin koskemattomaan maastoon, jolloin ei tarvita työnaikaisia liikennejärjestelyjä lukuun ottamatta:
  • työmaaliikenteen järjestelyjä
  • työskentelyä Hervannan valtaväylän välittömässä läheisyydessä
  • Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohtia
  • tarvittavia jalankulun ja pyöräilyn korvaavia reittejä

Nekalantien rampin raitiotiekiskot

Turtolan kiskot