Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylä muodostaa yhden rakennuslohkon.


Rakentamisen eteneminen

Vuoden 2018 rakennustyöt

 

Hallilan alueella sekä Pehkusuonkadun ja Hervannan välillä tehdään louhintaa ja maankaivua sekä rakennetaan tulevaa ratapohjaa ja uusia jalankulku-ja pyöräilyväyliä. Suutalanahteen alueella on käynnissä massanvaihto- ja pengerrystyöt Päällysrakennetyöt sepeliraiteen osalta toteutetaan Hervannan valtaväylän alueella vuonna 2019.

Tänä vuonna rakennetaan uusia raitiotiesiltoja Hervannan valtaväylän läheisyydessä. Ensimmäisenä alueen siltatöistä on käynnistynyt kahdessa osassa toteutettavan valtatie 9:n ylittävän Vackerin alikulkusillan rakentaminen. Helmikuussa ovat alkaneet myös Hervannan kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan työt ja keväällä aloitetaan Korkinmäessa Hallinojan ratasillan rakentaminen. Siltatyöt tuovat ajoittain muutoksia valtatie 9:n ja Hervannan valtaväylän liikenteeseen. Hervannan valtaväylän varressa raitiotie rakennetaan pääosin omalle linjalleen, jolloin ei tarvita työnaikaisia liikennejärjestelyjä, lukuun ottamatta työmaaliikenteen järjestelyjä ja työskentelyä Hervannan valtaväylän varressa. Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohdissa tehdään liikennejärjestelyjä työvaiheiden etenemisen mukaan.  Kesän ja syksyn aikana rakennetaan myös Lammelankallion ja Hallilan alikäytäväsillat.

Kesäkuu

Hervannan valtaväylän varrella Vuohenojalla puretaan edelleen painopengertä, vedetään kaapeleita ja tehdään perustuksia sähköratajärjestelmille.

Turtolan raitiotiepysäkille asennetaan paasikiviä ja Turtolan sähkönsyöttöasemalla tehdään sähköasennustöitä. Sähkönsyöttöasema valmistuu viikolla 24.

Laulunsillan ja Hallinojan ratasillan välissä tehdään rakennekerroksia viikosta 24 alkaen. Suutalan louhepenkka on reunojen viimeistelyjä vaille valmis. Hallilassa murskaus saatiin päätökseen viime viikolla. Seuraavaksi aloitetaan vesihuoltolinjojen siirtoja. Pehkusuonkadun ja Hervannan kanjonin välillä rakennetaan salaojia ja tehdään perustuksia sähköratajärjestelmille.

Vackerin sillan ensimmäisen osan kansi valettiin 31.5. Toisen osan kansi valetaan viikolla 24. Hallillan alikulkukäytävää valmistellaan kaivamalla ja louhimalla. Hallinojan ratasillalla tehdään alusrakennetöitä.

Koivusenojan ratasillan pilarit on jo valettu ja nyt pystytetään telineitä sillan muotin rakentamiseksi. Ratasillan ja Kanjoninkadun välillä louhitaan, tehdään perustuksia sähköratajärjestelmille, vedetään salaojia ja kaapelireittejä sekä tehdään rakennekerroksia.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Hervannan valtaväylä

 • Toteutus vuosina 2017–2020.
 • Toteutus jaettu kahteen osaan: pohjoinen ja etelä.
 • Työt aloitettiin keväällä 2017 Hervannan valtaväylän pohjoisosassa Vuohenojan ja Turtolan alueella maarakennus- ja siltatöillä. Lisäksi alueelle rakennetaan useampi tukimuuri.
 • Bussiliikenne pyritään hoitamaan normaalisti työn aikana, pysäkkeihin voi tulla tilapäisiä muutoksia.
 • Raitiotie rakennetaan pääosin koskemattomaan maastoon, jolloin ei tarvita työnaikaisia liikennejärjestelyjä lukuun ottamatta:
  • työmaaliikenteen järjestelyjä
  • työskentelyä Hervannan valtaväylän välittömässä läheisyydessä
  • Vuohensillankadun, Nekalantien ja Pehkusuonkadun liittymäkohtia
  • tarvittavia jalankulun ja pyöräilyn korvaavia reittejä

Nekalantien rampin raitiotiekiskot

Turtolan kiskot