Hämeenkadulla Tuulensuun korttelissa rakentamistyöt siirtyvät kiinteistöjen seinän viereen viikolla 28

Hämeenkadulla Tuulensuun korttelissa rakentamistyöt siirtyvät kiinteistöjen seinän viereen tästä viikosta  (viikko 28) alkaen, kun katusuunnitelmien mukaiset hulevesi- ja kiveystyöt alkavat Tuulensuun korttelin pohjoisreunalla. Työt etenevät Näsilinnankadulta Hämeenpuiston suuntaan. Kulku kiinteistöihin ja jalankulku Hämeenkadulla säilyvät töiden aikana. Osa työvaiheista tehdään yöllä, mutta näistä ajankohdista ilmoitetaan lähemmin.

Kulku liiketiloihin turvataan koko rakentamisen ajan lukuun ottamatta kiinteistön edustan rakentamistöitä, joiden aikana kulku estyy hetkellisesti. Nämä katkot kuitenkin hoidetaan liikkeiden aukioloaikojen ulkopuolella, jotta kulku on mahdollista aukioloaikojen mukaisesti.

Hulevesityöt kestävät arviolta noin 2-3 viikkoa jokaisen kiinteistön kohdalla ja kiveystyöt jatkuvat vuoden loppuun saakka.

Hämeenkadun jalkakäytävien uusiminen katusuunnitelman mukaiseksi on hankkeen laajuusmuutos, jonka kaupunki on päättänyt toteuttaa raitiotien rakentamisen yhteydessä.