Rautatienkadulla rakentamistyöt siirtyvät kiinteistöjen seinän viereen viikolla 28

Rautatienkadulla rakentamistyöt siirtyvät kiinteistöjen seinän viereen tästä viikosta (viikko 28) alkaen, kun jalkakäytävän katusuunnitelmien mukaiset korjaustyöt alkavat Rautatienkadun länsireunalla. Työt etenevät Hämeenkadulta Kyttälänkadun suuntaan. Kulku kiinteistöihin säilyy töiden aikana ja jalankulku siirtyy kadun reunaan. Osa työvaiheista tehdään yöllä, mutta näistä ajankohdista ilmoitetaan lähemmin.

Kulku liiketiloihin turvataan koko rakentamisen ajan lukuun ottamatta kiinteistön edustan rakentamistöitä, joiden aikana kulku estyy hetkellisesti. Nämä katkot kuitenkin hoidetaan liikkeiden aukioloaikojen ulkopuolella, jotta kulku liiketiloihin on mahdollista aukioloaikojen mukaisesti.

Kokonaisuudessaan jalkakäytävän rakentamistyön arvioidaan olevan valmis syyskuun alkupuolelle mennessä.

Rautatienkadun työt ovat hankkeen laajuusmuutoksia, jotka kaupunki on päättänyt toteuttaa raitiotien rakentamisen yhteydessä.