Hämeenkadun ja Näsilinnankadun liittymät avataan käyttöön, Hämeenkadulla pylväsperustusten paalutustöitä

Hämeenkadun raitiotietyöt etenevät viikoilla 30 ja 31 suunnitelmien mukaan.

Viikolla 30 avataan Näsilinnankadun liittymät jälleen käyttöön eli liikenne Näsilinnankadulla Hämeenkadun yli toimii jälleen normaalisti 26.7. klo 12 alkaen.

Raitiotien yhdistettyjen sähkörata- ja valaisinpylväiden perustustöitä jatketaan uusilla työalueilla viikosta 31 alkaen. Osa pylväsperustuksista paalutetaan syvemmälle maaperään. Paalutustöitä tehdään Kuninkaankadun ja Aleksin Kiven kadun välillä sekä Pellavatehtaankadun ja Aleksanterinkadun välisissä kortteleissa.

Hämeenkadulle asennetaan uudet yhdistetyt sähkörata-ja valaisinpylväät, joihin myöhemmin asennetaan vielä ajojohtimet. Uudet pylväät ovat entisiä tukevammat ja niiden perustuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Osa pylväistä kiinnitetään ns. vetoankkureilla noin kymmenen metrin syvyyteen maan alle.
Pylväisiin kohdistuu paljon kuormaa koska niihin kiinnitetään raitiotien ajojohdinten lisäksi sekä katuvalot että Hämeenkadun tapahtumavalot. Ankkureilla varmistetaan että pylväät pysyvät paikoillaan ja valot sekä raitiotien sähköratarakenteet toimivat suunnitellusti

 

Hämeenkadulle asennetaan uudet yhdistetyt sähkörata-ja valaisinpylväät.
Hämeenkadulle asennetaan uudet yhdistetyt sähkörata-ja valaisinpylväät.