Hämeensillan kohdalla jalankulkumuutoksia keskiviikkona 26.6.

Hämeensillan itäpuolella tehtävien raitiotietöiden vuoksi Hämeensillan ylittävä pohjoispuolen jalkakäytävä on hetkellisesti pois käytöstä keskiviikkona 26.6. klo 6.00-10.00 välisenä aikana. Jalankulkijat opastetaan kulkemaan sillan eteläpuolta Uusia suojatiejärjestelyjä alueella ei tehdä vaan nykyiset suojatiet ja reitit ovat käytössä. Työvaiheen jälkeen jalankulkuun Hämeensillalla jää pieni reittimuutos.

Hämeensillan jalankulkureitit 26.6. aamupäivän ajan
Hämeensillan jalankulkureitit 26.6. aamupäivän ajan