Hervannan Insinöörinkadulle uusia liikennejärjestelyjä Teekkarinkadun risteykseen

Insinöörinkadulla tehdään uusia liikennejärjestelyjä viikosta 31 alkaen raitiotien rakentamisen vuoksi. Insinöörinkadulla rakennetaan vesihuoltoa sekä asennetaan ratakiskoja.

Teekkarinkadulta on kääntyminen Insinöörinkadun eteläosaan suljettu. Kiertoreitti tonteille ja kiinteistöihin kulkee Hervannan valtaväylän kautta, josta on pääsy suljetun katuosuuden tonteille ja kiinteistöihin paloaseman liittymän sekä Arkkitehdinkadun kautta. Jalankulku- ja pyöräilyreitti kulkee pääasiassa Insinöörinkadun itäpuolella, Hervannan valtaväylän puolella.

Työt etenevät Insinöörinkadun ja Teekkarinkadun liittymäalueella vaiheittain ja niiden arvioitu kesto on elokuun loppuun.

Töitä tehdään Teekkarinkadun ja Arkkitehdinkadun välillä marraskuuhun saakka. Töiden aikana osa Insinöörinkadusta on työalue kerrallaan suljettu eikä siitä ole läpiajomahdollisuutta. Tonteille ja kiinteistöille pääsy varmistetaan erityisjärjestelyin. Jalankulkijat ja pyöräilijät opastetaan töiden aikana kulkemaan työmaan ohi.

 

Suositellut ajoreitit Insinöörinkadun eteläosassa