Hervannan valtaväylällä aloitetaan raitiotien ajojohtimien asennukset

Hervannan valtaväylällä tehdään viikolla 3 raitiotien ajojohtimien asennusten esivalmistelutöitä. Näistä töistä ei aiheudu alueella liikennevaikutuksia. Viikolla 4 (21.1.alkaen) käynnistyy sähköratapylväiden tekninen varustelu ja viikolla 5 ajojohtimien asennukset, joista on ajoittain liikennejärjestelyjä työalueella.

Asennustöitä tehdään ensimmäisessä vaiheessa Vuohenojan alikulkusillalta eli rautatiesillalta Laulunsillan suuntaan. Vuohensillankadun ja Nekalantien rampin kohdalla asennustyöt tehdään yöaikaan klo 22.00-7.00 ja tällöin liikenteelle voi tulla ajoittain noin viiden minuutin pysähdyksiä. Liikennettä hoidetaan paikalla liikenteenohjaajien toimesta. Hälytysajoneuvot pystytään ajattamaan pysäytetyn autojonon ohitse tarvittaessa.

Hervannan valtaväylällä raitiotie toteutetaan sepeliratana, jossa ratapohjalle asennetaan sepeli, betonipölkyt ja kiskot. Ratatyyppi on erilainen kuin esimerkiksi keskustassa, jossa kiskot asennetaan betonista valettuun kiintoraidelaattaan. Sepeliratarakenne mahdollistaa sen, että sähköratapylväät ja ajojohtimet voidaan Hervannan valtaväylällä asentaa ennen kuin rata on rakennettu. Päällysrakennetyöt eli radan rakennus Hervannan valtaväylällä toteutetaan ensi kesänä.

Sähköratapylväiden varustelua ja ajojohtimien asennuksia jatketaan talven aikana ensin Hervannan valtaväylää Hervannan suuntaan ja sen jälkeen Hervannassa. Myöhemmin syksyllä työt jatkuvat Kalevassa ja keskusta-alueella.

 

Päivitetty 23.1. ajojohtimien asennukset alkavaksi viikolla 5 sekä kellonaika yötöille