Hervannan valtaväylän varrella louhinta- ja räjäytystöitä – alueella poikkeavia liikennejärjestelyjä

Päivitetty 26.2. lisäyksellä
Päivitetty 2.3. uudella opaskartalla

Hervannan valtaväylän varrella aloitetaan raitiotien rakentamiseen liittyvät louhintatyöt viikolla 3. Työt käynnistyvät Pehkusuonkadun ja Hervannan välisellä osuudella, jossa louhitaan kiveä raitiotien reitiltä. Louhittua maa-ainesta kuljetetaan pohjoisemmas Korkinmäen alueelle Suutalanahteelle. Töiden kesto on useita kuukausia.

Louhintojen ja työmaaliikenteen vuoksi alueelle on tehty liikennejärjestelyjä jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä Hervannan valtaväylän autoliikenteelle. Räjäytystöiden aikana autoliikenne, jalankulku ja pyöräily alueella pysäytetään liikenteenohjaajien toimesta turvallisuussyistä räjäytysten ajaksi. Ennen räjäytyksiä niistä ilmoitetaan voimakkaalla äänimerkillä.

Korkinmäessä sijaitsevalle Suutalanahteelle on rakennettu Hervannan valtaväylältä työmaaliittymä, jolla pyritään ehkäisemään Suutalanahteen asuinalueen työmaaliikennekuormaa töiden aikana. Tampereelta Hervannan suuntaan kulkeva liikenne pysäytetään liikennevaloilla aina Hervannan suunnasta tulevan työmaaliikenteen kaistanylityksen ajaksi.

Valtatie 9:n ja Pehkusuonkadun välillä, Vackerinpuiston alueella sijaitseva Suutalanraitin pyöräilyreitti on suljettu ja pyöräily ohjattu lännemmäksi kiertoreitille. Kiertoreitit on maastossa opastettu erillisillä kylteillä ja työmaa-alue rajattu.

Pehkusuonkadun ja Kanjonin välillä pyörätie ja jalkakäytävä on töiden ajaksi siirretty Hervannan valtaväylän varteen ja erotettu ajoradasta betonielementtikaiteella. Piennarta on levitetty siten, että pyöräily ja jalankulku mahtuvat osuudelle turvallisesti. Alueen bussipysäkit sijaitsevat entisillä paikoillaan, mutta niille kulkua on hieman muutettu.

 

Lisäys 26.2.

Louhittua kiveä on tilan puutteen vuoksi kalliota rikottaessa hetkellisesti ollut kevyen liikenteen kulkuväylällä. Tämä on hallittua toimintaa. Jalankulku ja pyöräily louhintakohdassa pysäytetään vartijoiden toimesta työskenneltäessä ja työaluetta aidataan tarpeen mukaan. Kivet kulkureitiltä poistetaan aina mahdollisimman nopeasti.

Hervannan valtaväylän alueen kiertotiet
Raitiotien työmaa-alueet ja liikennejärjestelyt Hervannan valtaväylän varrella. Päivitetty 2.3.2018.

In English: Excavation work along Hervannan valtaväylä – exceptional traffic arrangements in the area