Raitiotien rakentaminen Hämeenkadun itäpäässä alkaa – liikennejärjestelyjä joukko- ja taksiliikenteelle

Raitiotieallianssi aloittaa viikolla 3 raitiotien rakentamistyöt Hämeenkadun itäpäässä Rautatienkadun ja Pellavatehtaankadun välillä. Työt tuovat liikennejärjestelyjä katuosuudelle.

Ensimmäiseksi Hämeenkadun molemmilta puolilta kaadetaan kaikki lehmukset väliltä Rautatienkatu–Koskikatu. Työt alkavat maanantaina 15. tammikuuta klo 6 ja ne kestävät noin viikon. Puiden kaadon aikana Hämeenkadun ajoradan reunimmaiset kaistat ovat vuorotellen pois käytöstä. Puunkaadosta aiheutuu melua lähialueille. Jalankulkijat ja pyöräilijät opastetaan pois työalueelta.

Puiden poiston jälkeen käynnistyvät vesijohdon siirto- ja uusimistyöt kadun eteläreunassa Rautatienkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä. Työalueelta poistetaan myös valaisinpylväitä, liikennevaloja ja mainosrakenteita. Valaisimia ja liikennevaloja korvataan väliaikaisilla järjestelmillä. Uusia katupuita tullaan istuttamaan poistettavien tilalle raitiotien rakennustöiden valmistuessa.

Hämeenkadun suojatiet kapenevat itäpäässä

Joukko-ja taksiliikenteen käyttöön jää Rautatienkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä yksi kaista kumpaankin suuntaan. Stockmannin edessä sijaitseva bussipysäkki Rautatieasema A 0505 siirtyy Tuomiokirkon ja Aleksanterinkadun välille samaan kohtaan kuin pysäkki Rautatieasema B 0575. Kadun eteläreunassa sijaitsevat pysäkit Rautatieasema C 0504 ja Rautatieasema D 0508 siirtyvät samoin edeltävään kortteliin.

Hämeenkadun ylittävät suojatiet Rautatienkadun liittymässä ja Stockmannin edustalla pysyvät paikallaan, mutta niitä kavennetaan.

Työt vaikuttavat myös Rautatienkadun liikenteeseen. Rautatienkadulla pohjoisesta etelään ajettaessa autoliikenteelle tulee ajolinjojen muutoksia ja kaistajärjestelyjä Hämeenkadun risteyksessä. Risteyksestä pystyy edelleen kääntymään oikealle Hämeenkadulle (taksit), ajamaan suoraan Rautatienkatua sekä kääntymään vasemmalle Itsenäisyydenkadulle.

Hämeenkadun eteläreunassa siirretään vesijohtoa tulevan raitiotieradan alta ja samalla vesijohtolinjaa uusitaan. Lisäksi tehdään tulevan raitiotien ratapohjaa valmistelevia töitä. Työt etenevät kadun eteläreunassa useassa vaiheessa ja kestävät arviolta huhtikuulle. Sen jälkeen alueella jatketaan kiintoraidelaatan rakennustöillä. Rakentamisesta aiheutuvista liikennejärjestelyistä ja töiden vaiheista tiedotetaan töiden edetessä.

 

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Hämeenkadun itäpäässä ja Rautatienkadulla
Jalankulku-ja pyöräilyreitit Hämeenkadun itäpäässä ja Rautatienkadulla