Hervannassa, Hervannan valtaväylällä ja Kalevassa raitiotien sepeliradan tukemistöitä

Hervannassa, Hervannan valtaväylällä ja Kalevassa Vieritiellä tehdään viikosta 40 alkaen raitiotien sepeliradan viimeistelyä. Sepeliradan tuentaa ja raiteen oikaisua tehdään kiskoilla liikkuvalla raiteentuentakoneella noin kolmen viikon ajan.

Hervannassa raiteentukemista myös viikonloppuna

Sepeliradan tukemistyöt aloitetaan varikon alueelta viikolla 40. Lauantaina 5.10. tukemiskone on töissä Hermiankadulla päiväaikaan. Koneen siirtyminen Hermiankadulta Hervannan valtaväylälle tapahtuu viikonlopun aikana Hermiankadun ja Insinöörinkadun raitiotietä pitkin. Koneen kulkua muun liikenteen joukossa ohjataan liikenteenohjaajilla.

Hervannan valtaväylällä liikennejärjestelyjä

Hervannan valtaväylällä tukemistöitä tehdään useana päivänä. Vuohensillankadun ja Pehkusuonkadun liittymissä töitä tehdään yöaikaan, ja niistä aiheutuu autoliikenteelle liikennejärjestelyjä ja kiertoreittejä, sillä liittymät joudutaan töiden ajaksi sulkemaan. Pyöräilyn ja jalankulun reitteihin töillä ei ole vaikutusta. Liittymäalueilla on töiden aikana liikenteenohjaajia opastamassa ja järjestelemässä liikennettä.

Töitä tehdään liittymäalueilla arviolta kahden yön verran yhteensä. Töitä tehdään molemmissa liittymissä sekä maanantain ja tiistain että tiistain ja keskiviikon välisinä öinä 7.-9.10. klo 22.00 – 8.00. Tarvittaessa töitä tehdään vielä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Molemmat liittymät on töiden aikana suljettu. Pehkusuonkadun alueella autoliikenteen tulee käyttää kiertoreittejä, esim. Pehkusuonkatu–Loukkaankatu–Hallilantie–Sotilaankatu–Hervannan valtaväylä. Yöbussiliikenteen ja pelastuslaitoksen tarvitsema kulku liittymässä järjestetään tarvittaessa ajosilloin. Vuohensillankadun liittymässä autoliikenteen kulku liittymässä järjestetään samoin tarvittaessa ajosilloilla.

Tukemiskone raitiovaunuvarikolla

Sepelirata viimeistellään tukemiskoneella

Hervannan valtaväylän varrella kulkeva raitiotie on toteutettu ratana, jossa raiteiden tukikerroksena on sepeliä. Keskusta-alueella raiteen tukikerros on betoninen kiintoraidelaatta, jonka pinnoite on kiveystä, asfalttia tai nurmirataa. Raiteentukemiskone kulkee kiskoilla ja nostaa sekä oikoo raidetta samalla kun se tiivistää raiteen sepelitukikerrosta. Tuenta varmistaa radan geometrian ja kantavuuden eli tukemiskone asettaa kiskot, pölkyt ja sepelin oikeaan linjaan ja korkeuteen suhteessa toisiinsa. Kone etenee tuentaa tehden 200-300 metriä tunnissa. Sen pituus on reilut 13 metriä ja painoa koneella on noin 40 tonnia. Töistä aiheutuu melua lähiympäristöön.

Muut tuentatyöt päiväaikaan Hervannan valtaväylällä tehdään kiskoilta, joten siitä ei aiheudu liikennejärjestelyjä. Lisäsepelin kuljetukset työmaalle hoidetaan tarvittaessa Hervannan valtaväylältä.

Raitiotien sepeliraidetta on myös Vieritiellä Taysin alueella sekä Hervannassa Tohtorinpuistossa. Näiden osuuksien tuenta tehdään myöhemmin lokakuussa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä.