Huhtikuu tuo etelän suunnan bussit Hatanpään valtatielle – länsiosan raitiotien rakentaminen jatkuu suunnitellusti

Raitiotietyöt osalla 1 etenevät etuajassa kohti valmista. Hatanpään valtatiellä mennään jo osin valmistumisen mukaisiin liikennejärjestelyihin, kun Hämeenkadun ja Suvantokadun välinen osuus muuttuu huhtikuun alussa jälleen kaksisuuntaiseksi. Bussit Hämeenkadulta linja-autoaseman suuntaan kulkevat jälleen 5.4. alkaen Hatanpään valtatietä.

Raitiotien länsiosalla eli osalla 2 työt etenevät suunnitellusti Pirkankadulla, Paasikivenkadulla, Rantatiellä ja Paasikiventien alueella. Sepänkadun raitiotien rakentaminen etenee sillan uusimista valmistelevilla töillä. Sepänkadun sillan kautta kulkeva liikenne katkeaa toukokuun alussa.

Raitiotien infratestit ja koeajot Etelä-Hervannassa ja Taysin alueella saatiin onnistuneesti päätökseen maaliskuun lopulla. Ratikan opetusajot jatkuvat kevään aikana kaikilla testatuilla rataosuuksilla eli keskusta–Kaleva–Hervanta–Tays-välillä. Myös Ratikan asiakastestaus jatkuu huhtikuun alkupuolella suljettujen pienryhmien kanssa. Seuraavat ja viimeiset osan 1 ratainfran testit tehdään heinäkuussa Hatanpään valtatiellä ja raitioliikenne koko osalla 1 käynnistyy 9. elokuuta. Ratikkaan liittyvät liikennesäännöt kannattaa opetella nyt. Esimerkiksi liikennevalojen toiminta ja raitiotien ylityspaikkojen ja suojateiden erot löytyvät Tampereen Ratikan sivuilta.

Maaliskuun koeajot ulottuivat ensimmäisen kerran Taysin alueelle

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) työt tulevat valmistumaan etuajassa. Projektiaikaa on huhtikuun alkuun mennessä kulunut 79 prosenttia ja hankkeesta on valmiina 92 prosenttia, Hatanpään valtatien työt mukaan lukien. Hatanpään valtatien raitiotietyöt tulevat näillä näkymin valmistumaan heinäkuussa, kun alkuperäinen arvio Hatanpään raitiotietöiden valmistumiselle oli vuoden loppuun mennessä. Katurakennustöitä Hatanpään valtatiellä jatketaan vielä elo-syykuussa muutamassa kohdassa, ja nekin valmistuvat tämän vuoden aikana. Raitiotien osan 2A (Pyynikintori-Santalahti) projektiaikaa on nyt kulunut 13 prosenttia ja töistä on valmiina 10 prosenttia. Raitiotien rakentamisen ja sen kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Hämeenkadun katurakentaminen jatkuu kevään myötä pääasiassa Keskustorin alueella.

Koronavirus ei ole edelleenkään vaikuttanut raitiotien rakentamisen etenemiseen. Virustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta seurataan tarkasti ja hankkeen koronavirusohjeita päivitetään niiden mukaisesti.

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Raitiotietyöt alueittain

KESKUSTA

Pyynikintorilla raitiotien taidekatoksen asennustyöt jatkuvat viimeistelytöillä ja pysäkki on tavoitteena saada valmiiksi toukokuun alkupuolella.
Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun risteyksessä Koskipuistossa on käytössä Hämeenkadun ylityspaikka entisen suojatien kohdalla. Huhtikuun puolivälissä jatketaan jalkakäytävillä katurakennustöiden pohjatöitä.

Itsenäisyydenkadulla Attilan rakennuksen tukimuurin korjaustyöt ovat loppuvaiheessa. Jalankulku on töiden ajaksi ohjattu pohjoispuolen pysäkkialueen ja kadun pohjoispuolen kautta.

Opetusajot ja asiakastestaukset jatkuvat mm. keskustassa kevään ajan
HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatiellä jatketaan edelleen ajojohdinasennuksia. Asennustöitä tehdään myös ajoittain Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymässä, pääsääntöisesti yötöinä. Ajojohdintöiden aikana liikennettä voidaan hetkellisesti joutua pysäyttämään ja tarvittaessa käytetään liikenteenohjaajia. Töitä tehdään nostokorista, joka liikkuu myös kiinteistöjen lähellä. Hatanpään valtatien jalankulkuväylää voidaan joutua töiden aikana ajoittain sulkemaan, jolloin kulku ohjataan muuta kautta.

Bussiliikenne etelän suuntaan palaa Hatanpään valtatielle 5.4.

Hämeenkatu–Verkatehtaankatu–Otavalankatu–Suvantokatu-osuus
Bussiliikenne etelän suuntaan palautuu 5.4. Hämeenkatu-Suvantokatu-välille. Jalankulku Hatanpään valtatiellä Verkatehtaankadun ja Suvantokadun välillä siirtyy huhtikuun alussa nykyiseltä rata-alueelta kadun länsipuolelle, lähemmäs Koskikeskuksen kiinteistöä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on syytä huomioida katua ylittäessä, että liikenne Hatanpään valtatiellä on 1.4. alkaen jälleen kaksisuuntaista. Raitiotietöiden aikana pyöräilyreittinä Verkatehtaankadun ja Suvantokadun välillä toimii kadun itäreuna, jossa on myös jalankulkuväylä.

Aleksanterinkadun kiertoreitin bussipysäkki jää pois käytöstä 5.4. ja kohdalle tullaan palauttamaan Voi-sähköpotkulautojen pysäköintiruutuja. Myös bussiliikenne Suvantokadulla päättyy 5.4. ja alkaa uudelleen jälleen elokuussa raitioliikenteen ja uuden bussilinjaston käynnistyessä. Bussiliikenteen muutoksista tiedottaa tarkemmin Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Bussiliikenteen kiertoreitin päättyessä Aleksanterinkadun ja Hämeenkadun liittymässä aloitetaan liikennevalotyöt. Liittymässä asennetaan mm. liikennevalojen perustuksia ja risteys muokataan myös muilta osin ennalleen. Liittymäalueen kiveykset rakennetaan kevään ja alkukesän aikana valmiiksi.

Verkatehtaankatu–Suvantokatu-osuudella tehdään parhaillaan kaapeliputkituksia ja kaapelikaivojen asennuksia. Huhtikuussa jatketaan myös portaalien asennuksia. Otavalan tunnelin vesieristystyöt on saatu pääosin valmiiksi. Myös kaikki yhdistetyt sähkörata- ja valaisinpylväät on asennettu.
Suvantokatu–Vuolteenkatu-alueella molempien katujen liittymissä tehdään liikennevalojen ja opasteportaalien asennustöitä. Kiertoliittymät ovat kuitenkin toistaiseksi käytössä Ratinassa jatkuvien koronarokotusten liikennevaikutusten vuoksi. Sorin raitiopysäkin kiveystöitä jatketaan jälleen huhtikuussa.

Bussiliikenteen palattua takaisin Hatanpään valtatielle aloitetaan Suvantokadulla vesihuoltotyöt ja niihin liittyvien liikennejärjestelyjen muutokset heti pääsiäisen jälkeen. Raitiotieallianssi uusii hulevesi-, jätevesi- ja vesilinjastoja Suvantokadulla Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä. Tampereen Infra tekee osuutta Tuomiokirkonkadun ja Rautatienkadun välillä. Vesihuoltotöiden vuoksi Suvantokatu suljetaan autoliikenteeltä Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun väliltä arviolta viikolla 15 eli 12.4. alkavan viikon aikana. Pelastuslaitoksen reitti Aleksanterinkadun ja Suvantokadun kautta varmistetaan töiden aikana, samoin huoltoajo ja kiinteistöille pääsy. Tällä osuudella töillä ei ole merkittäviä vaikutuksia jalankulkuun. Vesihuoltotöiden kesto on arviolta kesäkuun alkuun.

Vuolteenkatu–Tampereen valtatie -korttelissa on tavoitteena jatkaa huhtikuussa kiveystöitä. Myös tällä osuudella tehdään liikennevalo- ja portaaliasennuksia. Uusille katupuille asennetaan kantavaa kasvualustaa.

KALEVA

Kalevan kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Ratikka Kalevan kirkon pysäkillä
HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylän kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Hervannan valtaväylällä koeajettiin maaliskuussa usean ratikan voimin
HERVANTA

Hervannan kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Ratikka ajoi ensimmäistä kertaa Tohtorinpuistoon ja Makkarajärvenkadulle maaliskuun puolivälissä
SANTALAHTI

Sepänkadulla valmistellaan tulevia siltatöitä ja jatketaan vesihuoltotöitä Pirkankadun ja Satakunnankadun välisellä osuudella. Rautatiealueella tehdään sillan purkua valmistelevia töitä pääsääntöisesti öisin, jolloin junaliikenteen lomaan on helpompi sovittaa työaikoja. Yötöitä tehdään myös viikonloppujen molemmin puolin. Töistä aiheutuu melua lähiympäristöön. Työt eivät tässä vaiheessa vaikuta nykyisiin kulkureitteihin Sepänkadulla eivätkä Pirkankadulla. Seuraavat liikennejärjestelyt tehdään toukokuun alussa, kun liikenne Sepänkadun sillan kautta katkaistaan. Myös Pirkankatu-Satakunnankatu-osuus suljetaan toukokuun alussa.

Paasikivenkadulla vesihuoltotöihin liittyvät putki-ja johtosiirrot kadun pohjoisreunalla ovat valmistumassa. Sähkölaitos on aloittanut kaukolämpölinjan saneerauksen Sepänkadun siltaa vastapäätä, ja työmaan vaatiman työalueen vuoksi Sepänkadun kiertoliittymän vapaa oikea kaista on pois käytöstä. Paasikivenkadulla jatketaan myös tukimuuritöitä.

Paasikiventiellä jatkuu uuden Santalahden ylikulkusillan rakentaminen. Siltatyöt etenevät sillan valua varten tehtävien telineiden rakentamisella. Töiden vuoksi autokaistoja muokataan huhtikuun alkuun mennessä siten, että liikenne ohjataan kulkemaan rakenteilla olevan sillan telineaukoista sekä Paasikiventiellä että Rantatiellä. Telineaukkojen korkeus tulee Paasikiventiellä olemaan 4,4 metriä ja Rantatien puolella 4,2 metriä. Alueen opasteet tullaan muuttamaan niin, että ne vastaavat työvaiheen mukaisia liikennejärjestelyjä. Myös jalankulku- ja pyöräilyreitit ohjataan kulkemaan samoista telineaukoista, ja työmaan kohdalla reitit kaventuvat hieman. Liikennejärjestelyt kestävät loppuvuoteen 2021 saakka. Silloin uusi ylikulkusilta valmistuu ja entinen väliaikaiseksi kulkutieksi siirretty puinen ylikulkukäytävä voidaan purkaa.

Santalahden uuden ylikulkusillan työt etenevät ja uusia liikennejärjestelyjä on tehty viikolla 13

Rantatiellä on käynnissä rata-alueen massanvaihdot ja putkireittien rakentaminen. Lisäksi tehdään pohjatöitä tulevaa kaukolämpösaneerausta varten ja jatketaan tukimuurien rakentamista taustojen täyttötöillä. Rantatien itäpäässä vesihuoltotyöt sekä putki- ja johtosiirrot ovat loppusuoralla.

Pirkankadulla tehdään vesijohtoverkoston ja jätevesiviemärilinjan runkoliitoksia. Työalue sijaitsee kadun keskiosalla ja liikenne kulkee kummallakin reunalla työnaikaisilla kaistajärjestelyillä.

 

Kuvat: Raitiotieallianssi ja Wille Nyyssönen