Kehyskadun ja Lielahdenkadun kiertoliittymässä tehdään päällysrakennetöitä – muutoksia kiertoliittymän ajolinjoihin

Lentävänniemessä aloitetaan päällysrakennetöiden viimeistelyt huhtikuun lopulla. Kehyskadun ja Lielahdenkadun kiertoliittymässä vaihdetaan kiskoja toukokuussa, ja valmistelevat työt liittymäalueella aloitetaan arviolta viikolla 18. Liittymässä tehdään samalla myös liikennevaloasennuksia. Töiden myötä kiertoliittymän ajolinjoihin tulee toukokuun alussa pieniä muutoksia Lentävänniemeen suuntaavalle liikenteelle arviolta kuukauden ajaksi.

Viikolla 19 kiertoliittymän eteläpuolen ajorataa Lielahdesta Lentävänniemen suuntaan rajataan osittain työalueeksi raitiotieradan kohdalta. Kaista kaventuu hieman, mutta kiertoliittymän itäpuolella ajorataa levennetään reunakivialueen kohdalta, jotta raskas liikenne mahtuu kulkemaan liittymässä.

Raitiotiekiskoja vaihdetaan liittymäalueella arviolta toukokuun puolivälissä. Kiskojen vaihdon aikana liikennettä ohjataan tarvittaessa liikenteenohjaajien avulla työalueen ohi.