Raitiotieallianssin toukokuu: Lentävänniemessä ja Hiedanrannassa edetään kohti valmista – Näsisaaressa aloitetaan sepeliradan rakentaminen

Työt Tampereen raitiotien osalla 2 eli Santalahden ja Lentävänniemen välillä etenevät edelleen etuajassa, sillä töistä on nyt valmiina 84 prosenttia, kun projektiaikaa on kulunut 80 prosenttia.  

Näsisaaressa tehdään toukokuussa raitiotien ratapohjaa, viimeistellään siltoja sekä aloitetaan päällysrakennetyöt. Hiedanrannassa jatketaan katutöitä, ajojohdinten viimeistelyjä sekä viimeisiä päällysrakennetöitä. Myös Lentävänniemessä viimeistellään loppuja katu-, rata- ja ajojohdintöitä. 

Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä ja osan 1 takuutöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka.

Näsisaaressa on käynnissä raitiotien ratapohjan rakentaminen. Kuva: Wille Nyyssönen

Santalahti ja Näsisaari

Santalahdessa ja Paasikiventien ylittävällä Rosenlewin sillalla aloitetaan toukokuussa viimeisiä työvaiheita. Sillalla jatketaan sepeliradan rakentamista ja toukokuun alussa sillalle asennetaan kiskonliikuntalaite. Laite nostetaan paikoilleen yöaikaan Rantatieltä, ja töistä aiheutuu pieniä liikennejärjestelyjä työn aikana. Myös ajojohdinasennukset Santalahdesta Rosenlewin sillalle aloitetaan toukokuussa. 

Näsisaaressa on käynnissä ratapohjan rakentaminen. Pölkkylänsillan yhteyteen rakennetulla tukimuurikaukalolla tehdään täyttötöitä ja sillan alta on aloitettu louheen kaivaminen. Hiedansilloilla tehdään toukokuussa vedeneristystöitä ja rakennetaan siirtymälaattoja. Näsisaaressa aloitetaan toukokuussa myös sepeliradan valmistelevat työt, ja ensimmäiset kiskot saareen saadaan arviolta kesäkuussa. 

Rosenlewin sillalla jatketaan sepeliradan rakentamista. Kuva: Wille Nyyssönen

Hiedanranta

Hiedanrannassa on rakennettu kaapelireittejä ja kadun rakennekerroksia. Nottbeckinaukiolla jatketaan kiveystöitä ja rannassa on aloitettu tukimuurin rakentaminen. Sellupuistossa ja Hiedanrannassa on talven ja kevään ajan asennettu raitiotien sähköratarakenteita, ja asennuksia viimeistellään toukokuussa. Myös päällysrakennetyöt jatkuvat, ja toukokuussa aloitetaan Hiedanrannan viimeisten ratalaattojen kiskoasennukset. 

Hiedanrannassa tehdään kiveystöitä ja viimeisiä rataosuuksia. Kuva: Wille Nyyssönen

Lentävänniemi

Lentävänniemessä ja Niemenrannassa työt ovat jatkuneet talvitauon jälkeen. Halkoniemenkadulla rakennetaan putkireittejä sekä kadun rakennekerroksia ja tehdään viimeisiä päällysrakennetöitä sekä kaapelointeja. Pyhällönpuistossa tehdään pysäkkialueen kiveystöitä. Lielahdenkadulla viimeistellään jalankulku- ja pyöräväylää ja tehdään loput nurmiratatyöt eli multauksia ja kylvöjä. Kehyskadun ja Lielahdenkadun kiertoliittymässä vaihdetaan kiskoja sekä asennetaan liikennevaloja toukokuun aikana. Näistä töistä voi aiheutua hetkittäin pieniä vaikutuksia Lielahdenkadun ja Kehyskadun autoliikenteeseen. 

Kaikilla kaduilla tehdään myös raitiotien ajojohdinten ja teknisten järjestelmien viimeistelytöitä. Tavoite on, että Lentävänniemen raitiotietyöt olisivat Raitiotieallianssin osalta pitkälti valmiit ennen juhannusta. 

Lielahdenkadulla viimeistellään nurmirataa. Kuva: Wille Nyyssönen