Keskustassa uusia liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Raitiotietyöt keskustan alueella etenevät suunnitellusti ja lähiviikkoina töistä aiheutuu joitakin muutoksia kulkureitteihin ja joukkoliikenteelle.

Suvantokadulla aloitetaan viikolla 17 vesihuoltotöiden lisäksi kaukolämpötyöt, joiden vuoksi jalankulkuun ja pyöräilyyn tehdään muutoksia torstaista 29.4. alkaen. Kaukolämpökaivanto tulee Suvantokadun eteläpuolelle, nykyisen jalankulkureitin kohdalle. Tämän vuoksi jalankulku siirretään Sorin aukiolta Tuomiokirkonkadun varteen noin viikon ajaksi.

Kun kaukolämpölinja on saatu kaivettua, jalankulku Suvantokadun yli palautetaan Aleksanterinkadun tuntumaan viikolla 18. Samalla viikolla läpiajo Tuomiokirkonkadulla Vuolteenkadulta Otavalankadulle estyy ja Tuomiokirkonkatu muutetaan kaksisuuntaiseksi myös välillä Suvantokatu-Otavalankatu. Samalla suojatietä Tuomiokirkonkadun yli Suvantokadun pohjoispuolella siirretään hieman pohjoiseen uuden työalueen vaatiman tilan vuoksi.

Jalankulku siirretään Sorin aukiolta Tuomiokirkonkadun varteen noin viikon ajaksi.

Hatanpään valtatiellä Haarlan palatsin edustalla aloitetaan toukokuussa kiveystöitä, ja ne vaikuttavat jalankulkuun työn aikana. Kiveyksen valmistelevat pohjatyöt tehdään yötöinä. Myös Aleksanterinkadun ja Hämeenkadun liittymässä tehdään liikennevalo- ja kiveystöitä. Töiden vuoksi Hämeenkatu on liittymäalueen kohdalla yksikaistainen lauantaina ja sunnuntaina 8.–9.5. klo 8.00–16.00. Liikennettä ohjataan liikenteenohjaajien avulla.

Keskustorilla aloitetaan viikolla 18 yötöinä bussipysäkkialueiden tasoreunakivien vaihtotyöt. Töitä tehdään Keskustorin alueella useassa eri vaiheessa, joista ensimmäinen työvaihe Tampereen Teatterin edustan pysäkillä (Keskustori C) kestää arviolta kaksi viikkoa. Tämän jälkeen töitä jatketaan vaiheittain Keskustorin D-, E- ja F-pysäkeillä. Työt kestävät arviolta kesäkuun puoliväliin saakka ja työtä tehdään klo 18.00–6.00 välisenä aikana. Työt aiheuttavat muutoksia bussipysäkkeihin ja töiden ensimmäisessä vaiheessa bussipysäkki Tampereen teatterin edustalta (Keskustori C 0035) siirtyy Aleksis Kiven kadulle maanantaina 3.5. klo 6.00. Pysäkkimuutos koskee bussilinjoja 8, 11, 17, 26 ja 29. Lisätietoja bussiliikenteen ja pysäkkien muutoksista löytyy Nyssen sivuilta.

Keskustorin bussipysäkkialueiden työt alkavat pysäkillä Keskustori C ja töitä jatketaan vaiheittain Keskustorin D-, E- ja F-pysäkeillä.
Pysäkki Keskustori C siirtyy maanantaina 3.5. Aleksis Kiven kadulle.

 

Palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 – 16