Jalankulku- ja pyöräilyreitteihin muutoksia Paasikivenkadulla

Raitiotietyöt Paasikivenkadulla etenevät suunnitellusti. Viikolla 18 eli 3.5. alkaen tehdään suurjännitekaapelin siirtotöitä Paasikivenkadun eteläpuolella, ns. Haarlan mutkassa. Kohdalle rakennetaan myöhemmin myös raitiotien sähkönsyöttöasema.

Töiden vuoksi Tipotien suunnasta tulevaa jalankulkua ja pyöräilyä ohjataan kiertoreitille työmaa-alueen ohi. Töiden ja kiertoreitin kesto on arviolta viikolle 22 eli kesäkuun alkuun saakka. Jalankulun ja pyöräilyn reitit opastetaan maastossa.

Jalankulku-ja pyöräreittiin muutoksia viikoilla 18-22