Sepänkadun kautta kulkeva liikenne katkeaa 3.5. klo 7.00 – Raitiotieallianssi aloittaa Sepänkadun sillan uusimistyöt

Raitiotieallianssi aloittaa maanantaina 3.5. Sepänkadun sillan purkutyöt ja niiden jälkeen uuden ylikulkusillan rakentamisen. Samalla Sepänkadun kautta kulkeva liikenne katkaistaan noin 15 kuukauden ajaksi ja Sepänkadun ja Paasikivenkadun välinen kiertoliittymä poistuu käytöstä. Sepänkatu suljetaan maanantaiaamuna 3.5. klo 7.00.

– Myös Pirkankadun ja Satakunnankadun välinen osuus Sepänkadusta suljetaan liikenteeltä, eli Sepänkatu suljetaan molemmin puolin Satakunnankadun liittymää. Lisäksi jalankulkuun ja pyöräilyyn tulee muutoksia, Santalahden lohkopäällikkö Olli Tuomisto Raitiotieallianssista kertoo.

Töiden aikana kulku ja huoltoajot Sepänkadun kiinteistöihin varmistetaan kaikissa työvaiheissa. Sepänkadun uusi silta valmistuu kesällä 2022, jolloin palautetaan myös sillan kautta kulkeva liikenne takaisin reitilleen.

Myös Pirkankatu-Satakunnankatu-osuus Sepänkadusta suljetaan 3.5.

Autoilijat kiertoreiteille siltatöiden aikana

Siltatöiden aikana länteen suuntaaville autoilijoille opastetaan Rantatunnelin lisäksi kiertoreitti Hämeenpuiston ja Paasikivenkadun kautta. Lempäälän suunnasta länteen pyrkiville vaihtoehtoisia reittejä ovat myös Ratapihankatu tai Kalevan puistotie, joilta on pääsy Rantatunneliin. Mariankadulta autoliikenne lännen suuntaan ohjataan Kortelahdenkadun kautta Paasikivenkadulle.

– Henkilöautoilua pyritään suuntaamaan näille reiteille, jotta Pispalan valtatien joukkoliikenne pysyisi sujuvana ja katu turvallisena myös poikkeusjärjestelyjen aikana, suunnittelupäällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta toteaa.

Raitiotie- ja siltatöiden aikana Satakunnankatu ja Pirkankatu ovat liikennöitävissä, mutta Sepänkadun liittymäalueilla on raitiotietöiden aikana vaihtuvia liikennejärjestelyjä.

Idän suuntaan autoileville suositellaan Rantatunnelin käyttöä. Rantatunnelin vuosihuoltojen aikaisiin sulkuihin sekä mahdollisiin poikkeustilanteisiin varaudutaan varareiteillä, jotka opastetaan katuverkolle sekä idän että lännen suuntaan. Ajoreitti Paasikivenkadulta Ranta-Tampellan suuntaan on tarkoitettu Rantatunnelin poikkeustilanteisiin korkeiden kuljetusten varareitiksi.

Sepänkadun liikenteen sulkemisesta ja kiertoreiteistä muistutetaan opasteilla sekä kaupungin katualueella että sisääntuloteillä. Hatanpään valtatiellä on edelleen raitiotien rakentamisesta johtuvia liikennejärjestelyjä.

– Ruuhka-aikoina kannattaa välttää Satakunnankatua, Pirkankatua, Pispalan valtatietä,  Aleksanterinkatua ja Rautatienkadun eteläosaa. Myös Hämeenpuistossa liikenne voi hidastua ruuhka-aikoina, Vandell muistuttaa.

Autoilun sekä jalankulun ja pyöräilyn opaskartat löytyvät Raitiotieallianssin sivuilta >>

Suositellut ajoreitit Tampereen keskustassa löytyvät Tampereen kaupungin sivuilta >>

Suositellut saapumisreitit Tampereen keskustaan sekä kaupungin itäpuolelta länsipuolelle ja päinvastoin >>

Jalankulkuun ja pyöräilyyn muutoksia – joukkoliikenne siirretty kiertoreiteille alkuvuonna

Sepänkadun sulkeminen tuo myös jalankulkuun ja pyöräilijöille uusia liikennejärjestelyjä, jotka opastetaan alueella. Jalankulku Sepänkadulla ohjataan työmaa-alueiden ohi, ja kiinteistöille kulku turvataan eri työvaiheissa. Kadun ylityspaikkoja on töiden aikana säännöllisin välein ja suojatiet varustetaan huomiovilkulla tai liikennevaloilla. Sepänkadun ja Satakunnankadun liitymässä sijaitsevaa valo-ohjattua suojatietä siirretään noin 20 metriä Satakunnankatua itään päin, jossa suojatie sijaitsee raitiotietöiden aikana.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit 3.5. alkaen

Sepänkatua käyttäneet bussilinjat on jo tammikuusta alkaen ohjattu poikkeusreittiä Hämeenpuiston ja Paasikivenkadun kautta. Siltatöiden valmistuttua kesällä 2022 linjoja pystytään tarvittaessa palauttamaan Sepänkadulle. Satakunnankatua ja Pirkankatua suoraan ajaviin bussilinjoihin ei tule muutoksia, mutta bussit joutuvat ajamaan työmaajärjestelyiden läpi Sepänkadun risteyksissä, mikä voi ajoittain hidastaa bussiliikennettä. Paasikiventiellä (valtatie 12) ja Paasikivenkadulla bussien kulkuun voivat ajoittain vaikuttaa työmaasta johtuvat nopeusrajoitukset.

Yötöitä rautatiealueella toukokuun alussa

Heti toukokuun alussa tehdään myös Sepänkadun lähellä rautatiealueella yötöitä viikonloppuisin (8.-9.5 ja 15.-16.5) Tällöin puretaan rautatien opastinportaalia ja opastinsiltaa. Näistä työvaiheista aiheutuu melua ja työkoneiden siirtojen vuoksi myös muutoksia työalueen läheisyydessä sijaitsevien taloyhtiöiden pysäköintialueisiin Peurankallionkadun pohjoispäässä ja Näsijärvenkadulla. Näsijärvenkadun ja Kankurinkadun välinen kulku- ja ajoyhteys on suljettu 8.-9.5. välisenä yönä. Samoin Peurankallion ja Savilinnankadun liittymäaluetta joudutaan sulkemaan yöaikaan 15.-16.5. Myös kävelyväylillä on näillä alueilla kyseisinä aikoina rajoituksia.

Yötöiden vaikutukset viikolla 18, 7.-9.5.

 

Yötöiden vaikutukset viikolla 19, 15.-16.5.

Sepänkadun uudesta sillasta nykyistä leveämpi

Sepänkadun nykyinen silta korvataan uudella, entistä leveämmällä sillalla, joka mitoitetaan sekaliikenteelle (raitiotieliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily). Sepänkadun silta levenee enimmillään yli 40-metriseksi, kun sillan nykyinen leveys on reilut 15 metriä. Siltatyöt kestävät tämän vuoden toukokuulta loppukesään 2022 asti.

Sepänkadun uudesta sillasta tulee nykyistä leveämpi joukkoliikenteen, autoilijoiden, jalankulun ja pyöräilyn tarpeisiin