Lentävänniemen Pyhällönpuistosta poistetaan puustoa raitiotien rakentamista varten

Tampereen kaupunki aloittaa puiden kaadon Lentävänniemen Pyhällönpuistossa maanantaina 24. tammikuuta. Puita poistetaan myöhemmin keväällä alkavaa raitiotien rakentamista varten. Töiden kesto on arviolta kolme päivää. Pyhällönpuiston alueelle rakennetaan raitiotien länsiosan päätepysäkki sekä vaunujen raiteenvaihtopaikka.

Puita poistetaan tulevan raitiotietyömaan leveydeltä alueelta, joka alkaa Halkoniemenkadun päästä ja ulottuu Jänissaarenpolulle. Alueella kasvaa kuusia, koivuja sekä pienempiä lehtipuita, joita poistetaan vain se määrä, joka on tarpeen raitiotien rakentamiseksi. Lisäksi puita kaadetaan Lielahdenkadun ja ostoskeskuksen väliseltä alueelta kiinteistön puolelta. Varsinainen raitiotien rakentaminen alkaa maaliskuun puolivälissä, ja tästä tiedotetaan tarkemmin erikseen.

Työmaa-alue rajataan puiden kaatojen ajaksi ja alueen jalankulkureitteihin tulee muutoksia. Kaatoalueen länsipuolella kulkureitti säilyy, mutta sitä joudutaan hieman muuttamaan. Reitti kiertää alueella sijaitsevalle leikkialueelle, joka jää myös töiden ajaksi käyttöön. Kaatoalueen ja tulevan radan poikki itäpuolelle johtava kulkureitti katkaistaan puiden kaadon ja tulevien raitiotietöiden ajaksi. Kulkureitit opastetaan maastossa töiden aikana opasteilla ja myös paikalla ohjaavien henkilöiden avulla. Puidenkaadon päätyttyä kulkureitit palautetaan käyttöön siihen saakka kunnes raitiotien rakentamistyöt myöhemmin keväällä käynnistyvät.

Kuvassa kiertotiet Pyhällönpuiston puiden kaadon aikana
Kiertotiet Pyhällönpuiston puidenkaadon aikana

Pyhällönpuistoon raitiotien länsiosan päätepysäkki

Pyhällönpuistosta tulee raitiotien länsiosan päätepysäkki, jonne rakennetaan keskilaituri, eli matkustajat jäävät pois sekä nousevat kyytiin samalta pysäkkilaiturilta. Pysäkin yhteyteen länsipuolelle tulee pieni kuljettajien taukotila ja telineet polkupyörien liityntäpysäköintiä varten. Pysäkkialueen jälkeen rakennetaan Pyynikintori–Lentävänniemi-rataosuuden päättymiskohta, jossa muutetaan raitiotievaunujen ajosuuntaa. Raitiotien rakentamisen yhteydessä tehdään myös palauttavia viherrakennustöitä. Alue säilytetään puistometsämäisenä ja sinne istutetaan uutta puustoa työmaan viimeistelyvaiheessa. Alueen leikkipaikka ja jalankulun sekä pyöräilyn kulkuyhteydet säilyvät, ja myös uusia yhteyksiä rakennetaan radan itäpuolelle. Pysäkkiympäristö rakennetaan esteettömäksi.

Raitiotien ja Pyhällönpuiston raitiopysäkin mahdollistava asemakaava sekä Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston raitiotien katusuunnitelmat on hyväksytty Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnassa huhtikuussa 2020. Raitiotien rakentamisesta osalle 2B (Santalahti-Lentävänniemi) päätettiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2020. Osan 2B rakentamisen ehtona oli, että Näsijärven täyttöön liittyvät lupakysymykset ratkaistaan ennen rakentamisen alkua. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi joulukuussa 2021 Näsijärven täyttölupaa koskevan valituksen.

Raitiotietöiden aloittamisesta Santalahti–Lentävänniemi-osuudella sekä töiden vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin helmi-maaliskuussa Raitiotieallianssin kanavissa.

Tiedote Tampereen kaupungin nettisivuilla>>