Santalahdesta Pölkkylänniemestä poistetaan puustoa raitiotien rakentamista varten

Tampereen kaupunki aloittaa maanantaina 31. tammikuuta puiden kaadon Näsijärven etelärannalla sijaisevasta Pölkkylänniemestä. Puita poistetaan myöhemmin keväällä alkavaa raitiotien rakentamista varten. Kaatotyöt kestävät arviolta enintään viikon. Santalahden länsiosan alueella aloitetaan maaliskuussa rakentamaan länsiosan raitiotietä ja siinä yhteydessä levennetään Paasikiventien lännen suunnan ajorataa kaksikaistaisesta kolmikaistaiseksi. Paasikiventietä on siirrettävä noin 300 metrin matkalta kohti Näsijärveä koska raitiotie ei sovi Rantatien viereen ilman Paasikiventien siirtoa. Lisäksi tehdään uuden Paasikiventien ylittävän alikulkusillan valmistelevia töitä. Raitiotietöiden aloituksesta tiedotetaan tarkemmin helmi-maaliskuussa.

Puita poistetaan Pölkkylänniemestä raitiotietyömaan leveydeltä alueelta, joka alkaa Paasikiventien pohjoispuolelta ja kulkee Pölkkylänniemen halki kohti tulevaa Näsisaarta. Alueella kasvaa lehtipuuvaltaista sekapuustoa, jota poistetaan vain se määrä mikä on tarpeen raitiotien rakentamiseksi. Pölkkylänniemen rannan suojelualueelta puustoa ei poisteta. Pölkkylänniemen lisäksi muutama puu kaadetaan Paasikiventien eteläpuolelta, Pispalanharjun rinteestä Santarannan metsästä, jonne rakennetaan tilapäinen pyörätie ja jalankulkuväylä sekä väliaikainen valaistus raitiotietöiden ajaksi. Myös Santalahden sataman kohdasta kaadetaan muutamia puita.

Työmaa-alueet rajataan puiden kaatojen ajaksi ja Pispalanharjun puoleisia jalankulkureittejä voidaan hetkellisesti sulkea. Pölkkylänniemen ja Pispalanharjun alueelle tehdään tarvittaessa palauttavia istutuksia raitiotietöiden päätyttyä.

Puita poistetaan Pölkkylänniemestä viikolla 5

Paasikiventien eteläpuolelle väliaikainen pyörätie ja jalankulkuväylä

Puiden poiston jälkeen Raitiotieallianssi aloittaa viikon 5 lopulla väliaikaisen pyörä-ja jalankulkuväylän sekä tilapäisen valaistuksen rakentamisen Paasikiventien eteläpuolelle. Väylä tehdään Pispalanharjun rautatiealueen ja Rantatien väliselle alueelle, tulevan siltatyömaan ja Rantatien länsipään väliselle osuudelle. Tilapäinen väylä rakennetaan, koska nykyinen pyörä- ja jalankulkureitti jäisi raitiotien rakentamiseen tarvittavalle työmaa-alueelle.

Santalahden länsiosassa aloitetaan kevään aikana raitiotien rakentaminen sekä uutta raitiotiesiltaa valmistelevat työt. Silta tulee ylittämään Paasikiventien lähtien Rantatien länsipäästä ja ulottuen Pölkkylänniemeen, josta raitiotie etenee Näsisaaren kautta kohti Hiedanrantaa ja Niemenrantaa. Työt Paasikiventien alueella käynnistyvät johtojen ja putkien siirtämisellä pois tulevan raitiotien alta. Työalueet sijaitsevat sekä Paasikiventien etelä- että pohjoispuolella.

Raitiotien rakentamisen Pölkkylänniemestä Hiedanrantaan mahdollistava asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa 2020. Raitiotien rakentamisesta osuudelle Santalahti-Lentävänniemi päätettiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2020. Osuuden rakentamisen ehtona oli, että Näsijärven täyttöön liittyvät lupakysymykset ratkaistaan ennen rakentamisen alkua. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi joulukuussa 2021 Näsijärven täyttölupaa koskevan valituksen.

Raitiotietöiden aloittamisesta Santalahti–Lentävänniemi-osuudella sekä töiden vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin helmi-maaliskuussa Raitiotieallianssin kanavissa.

Tampereen kaupungin tiedote >>