Näsisaaressa aloitetaan Pölkkylänsillan paalutustyöt

Näsisaareen rakennettujen painopenkereiden painumat ovat edenneet suunnitellusti, ja saaren ensimmäisen sillan työt päästään aloittamaan Näsisaaren itäpuolella, tulevan Pölkkylänsillan paalutuksella viikolla 12. Paalutusta on edeltänyt painopenkereen purku, mikä aloitettiin maaliskuun alkupuolella.

Pölkkylänsillan työt aloitetaan porapaalutuksella, jota tehdään arviolta kolmen viikon ajan 20.3.–7.4. päiväaikaan työmaa-alueella. Paaluja tulee yhteensä 16. Työt eivät vaikuta alueen nykyisiin kulkureitteihin. Porapaalutuksesta aiheutuu melua lähiympäristöön.

Pölkkylänsillasta tulee 73 metriä pitkä ja enimmillään 16 metriä leveä, ja se tulee raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Näsisaareen rakennetaan yhteensä kolme siltaa: kaksi siltaa raitiotietä, jalankulkua ja pyöräilyä varten sekä yksi silta autoliikenteelle. Näsisaaren täytön painuma-aika on noin vuoden verran, mutta saaren siltatöitä voidaan aloittaa jo nyt, koska siltarakenteet tulevat paaluille.

Lisätietoa Näsisaaren rakentamistöistä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla.