Pirkankadulle liikennemuutoksia viikolla 17

Raitiotieallianssi jatkaa raitiotien osan 2 rakentamiseen liittyviä vesihuoltotöitä Pirkankadulla. Viikosta 17 eli 26.4. alkaen työvaiheiden eteneminen tuo uusia liikennejärjestelyjä.

Työalue siirretään kadun eteläpuolelle, joten autoliikenteen kaistat siirretään Pirkankadun pohjoisreunaan uudelleen asfaltoidulle alueelle. Jalankulku siirtyy aidatulle osuudelle lähemmäs kadun keskiosaa, kun jalkakäytävien alueita eteläpuolella uusitaan. Jalkakäytävien alueella tehdään mm. rakennekerroksia. Pyöräilyväylä sijaitsee tämänkin työvaiheen aikana Pirkankadun pohjoispuolella.

Pirkankadulla jatketaan vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston uusimista sekä kadunrakennustöitä kevään ja kesän aikana. Töiden on määrä valmistua arviolta loppukesällä.