Pirkankadulle uusia liikennejärjestelyjä viikosta 8 alkaen

Raitiotieallianssi tekee raitiotien osan 2 rakentamiseen liittyviä vesihuoltotöitä Pirkankadulla. Viikosta 8 eli 22. 2. alkaen tulee työvaiheiden etenemiseen liittyviä liikennejärjestelyjä Pirkankadun ja Santalahdentien liittymään kahden viikon ajaksi. Liikennejärjestely kestää arviolta 5.3 saakka.

Liittymän itäpuolella sijaitsevaa työaluetta laajennetaan, ja sen vuoksi kääntyminen Santalahdentieltä itään keskustan suuntaan kielletään sekä auto- että pyöräliikenteeltä. Jalankulku opastetaan työalueen ohi.

Pirkankadulla jatketaan vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston uusimista sekä kadunrakennustöitä kevään ja kesän aikana. Pirkankadun työalue muuttuu kevään kuluessa kadun eteläreunasta keskialueelle, jolloin autoliikenne siirtyy kulkemaan työmaan molemmin puolin kadun reunoilla. Myös eteläpuolen jalankulkualueella tullaan lähiviikkoina aloittamaan kaivu- ja katurakennustyöt, mikä tuo muutoksia myös jalankulkuväyliin. Ne opastetaan maastossa tarkemmin töiden alkaessa.