Raitiotieallianssi tekee kiviaineksen murskausta Huppionmäessä

Raitiotieallianssi tekee raitiotien rakennustöihin liittyvää kiviaineksen murskaustyötä Hervannassa Huppionmäessä 15.4. alkaen. Murskaustyötä tehdään maanantaista perjantaihin huhti- ja toukokuun ajan klo 7.00-22.00 ja kesä-, heinä- sekä elokuun ajan klo 7.00-18.00.

Murskaustyöt tehdään mahdollisimman kaukana meluherkistä kohteista, lähimpiin kiinteistöihin on matkaa noin 300 metriä. Materiaalien varastokasat pyritään sijoittamaan meluesteeksi melulähteen ja meluherkän alueen väliin. Pölynsidontaa tehdään tarvittaessa mm. kastelemalla ja melutilannetta seurataan tarvittaessa desibelimittarilla.