Raitiotieallianssi uusii Hämeenkadun kokonaan raitiotien rakentamisen ohella – valtaosa raitiotieradasta valmistuu tänä vuonna

Raitiotieallianssi uusii raitiotien rakentamisen yhteydessä kaikki Hämeenkadun jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan, eli johdot ja putket, sekä katuvalaistuksen katusuunnitelmien mukaisiksi. Tampereen kaupunki ja Raitiotieallianssi ovat sopineet rakentamissisällön laajennuksesta Hämeenkadun osalta. Sopimuksen mukaan Hämeenkadun raitiotien rakentamistyöt valmistuvat vuonna 2021, ja viimeinen osuus kadun reuna-alueista eli jalkakäytävistä vuonna 2022.

Raitiotierataa osalle 1 (keskusta-Hervanta-Tays) rakennetaan tänä vuonna ennätysmäärä, ja valtaosa siitä valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Uusi Hämeenkatu valmistuu vaiheittain

Hämeenkatu uusitaan katusuunnitelmien mukaisiksi samoilla liikennejärjestelyillä ja samoissa kaivannoissa yhtä aikaa raitiotien rakentamisen kanssa. Työjärjesteys Hämeenkadulla toteutetaan niin, että ensin rakennetaan raitiotie ja sen jälkeen kadun reuna-alueet.

– Arvioimme, että kadunrakennustyöt on järkevää tehdä nyt yhtä aikaa raitiotien rakentamisen yhteydessä. Katu uusittaisiin joka tapauksessa myöhemmin, mutta näin toimien töiden kokonaiskesto ja haitta liikenteelle ja toimintaympäristölle on pienempi. Haluamme myös varmistaa, että rakentamisessa saavutetaan paras mahdollinen tekninen toimivuus ja vältytään eri rakennusvaiheiden ja eri toimijoiden yhteensovituksen tuomilta laaturiskeiltä, Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen toteaa.

Hämeenkadun jalkakäytävien rakentamistyöt toteutetaan samalla tavoin joka kohdassa. Ensin uusitaan jalkakäytävien alusrakenteet eli puretaan kiveykset, vaihdetaan tarvittavilta osin maamassat, asennetaan sähkörata-ja valaisinpylväiden perustukset sekä tehdään kasvualustat uusille katupuille. Sen jälkeen asennetaan sähkö-ja valaisinpylväät, istutetaan katupuut sekä kivetään jalkakäytävät ja pyöräilyväylät. Tarpeen mukaan uusitaan myös kiinteistöjen vesi-, hulevesi-ja kaapeliverkostoja. Samaan aikaan rakennetaan raitiotietä kadun keskellä.

– Radan rakentamisessakin ensimmäisenä siirretään kunnallistekniikka eli putket ja johdot pois tulevan radan alta. Samalla putket uusitaan, jolloin niiden käyttöiäksi saadaan useita kymmeniä vuosia. Hämeenkadulla näistä töistä pääosa on jo tehty, ja raitiotien rakentaminenkin on suunniteltua pidemmällä, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Mikko Nyhä kertoo. – Kadun keskellä jatkamme radan rakentamista yhtä aikaa jalkakäytävätöiden kanssa.

Hämeenkatu uudistetaan kokonaan
Hämeenkatu uudistetaan kokonaan

Kadunrakennustöistä kulkumuutoksia Hämeenkadulla

Tuulensuussa kiveystyöt ovat käynnissä ja kortteli valmistuu kesäkuussa. Lisäksi Hämeenkadun länsipäässä tehdään tänä vuonna valmiiksi Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välinen kortteli, ja tavoitteena on myös Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välinen osuus kadun pohjoisreunalla. Töitä aloitetaan tällä osuudella myös Hämeenkadun eteläpuolella. Hämeenkadun itäpäässä tavoite on rakentaa Aleksanterinkadun ja Rautatienkadun välinen osuus, lukuunottamatta Hämeenkadun eteläreunalla olevaa talotyömaan kohtaa. Jalkakäytäväalueiden uusiminen tuo Hämeenkadulla liikkuville kulkumuutoksia.

– Tiedämme, että työt aiheuttavat haittaa asukkaille ja yrityksille. Siksi työn toteuttamisessa painotetaan, että Hämeenkadulla kulkeminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Keskustassa asiointia ei kannata vältellä, sillä kiinteistöihin ja liikkeisiin pääsy sekä huoltoajot varmistetaan töiden aikana. Myös yritysten ja kiinteistöjen tiedotukseen panostetaan, Milko Tietäväinen korostaa.

Töiden aikana Hämeenkadun bussiliikennejärjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisena. Vuonna 2019 bussiliikenne kulkee Tuulensuusta Keskustorin suuntaan ja Hämeenkadun itäpäässä molempiin suuntiin. Kadun ylityspaikkoja ja bussipysäkkejä voidaan töiden aikana joutua siirtämään.

Hämeenkadulla uusitaan maanalaiset putket ja johdot, rakennetaan uudet jalkakäytävät ja pyöräilyväylät ja uusitaan valaistus raitiotien rakentamisen lisäksi
Hämeenkadulla uusitaan maanalaiset putket ja johdot, rakennetaan uudet jalkakäytävät ja pyöräilyväylät sekä uusitaan valaistus raitiotien rakentamisen lisäksi

Raitiotien rakentaminen aikataulussa

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta–Tays) rakentaminen etenee edelleen suunnitelmien mukaisesti. Hankkeesta on valmiina yli puolet eli 54 prosenttia. Rataa on rakennettu noin kuusi kilometriä.

– Etenemme täysin aikataulussa. Alkanut kausi on yhtä vilkas kuin viime vuosi, mutta rataa rakennetaan raitiotielinjalla enemmän, noin kahdeksan kilometriä lisää. Siitä isoin osa on Hervannan valtaväylän varrelle tänä kesänä rakennettava sepelirataosuus, Mikko Nyhä toteaa. – Lisäksi varikolle tehdään raidetta noin kaksi kilometriä. Myös Hervannan valtaväylän varrelle rakennetut isot raitiotiesillat valmistuvat tänä vuonna, ja ratatyöt ja raitiopysäkkien rakentaminen jatkuvat keskustassa, Kalevassa ja Hervannassa.

Raiteita rakennetaan 2019 ennätysmäärä
Raiteita rakennetaan 2019 ennätysmäärä

Radan varteen tulee uutta viherympäristöä. Kalevassa Sammonkadulle istutetaan yli kaksisataa uutta katupuuta kevään ja syksyn aikana. Lisäksi nurmirataa kylvetään loppusyksystä sekä Sammonkadulle että Teiskontielle.

Varikolla on talven aikana valettu hallien lattiat, tehty talotekniikan töitä, rakennettu väliseiniä ja asennettu isot taiteovet ja ikkunat. Kevään aikana varikolla valmistuvat kiskoasennukset säilytyshallissa, jonka jälkeen päällysrakennetöitä tehdään varikon piha-alueella sekä korjaamohallissa. Varikolle tulee raidetta yhteensä noin kolme ja puoli kilometriä, josta vajaa puolet asennetaan sisätiloihin.

Tänä vuonna tehdään edelleen radan sähkönsyöttöön liittyviä järjestelmiä, vaihteisiin tulevia turvalaitteita sekä katujen liikennevaloja, valaistusta ja raitiotien ajojohtoja. Raitiotien sähkönsyöttöasemat ovat kaikki rakenteilla ja ne valmistuvat kesän aikana. Raitiotien ajojohtimia on asennettu jo Hervannan valtatien varrella sekä Hervannassa. Työt jatkuvat keväällä seinäkiinnistysten asennuksilla keskustassa, ja syksyllä jatketaan ajojohtimien asennuksia Kalevassa.

Ajojohtimien asennusta tehdään osittain yötöinä
Ajojohtimien asennusta tehdään osittain yötöinä

Rakentamiskustannukset tavoitteessa

Myös raitiotiehankkeen kustannukset ovat suunnitellun mukaiset. Tampereen kaupunginvaltuuston lokakuussa 2016 hyväksymä raitiotien osan 1 toteutusvaiheen tavoitekustannus oli 219,02 milj. euroa. Toteutusvaiheen aikana raitiotien työsisältöön on hyväksytty lisäyksiä 4,4 miljoonaa euroa ja tilaajalle kuuluvaa kustannustason nousua 3,7 miljoonaa euroa. Raitiotieallianssilta on lisäksi erikseen tilattu katurakentamista mm. Hämeenkadulle sekä raitiotien rakentamisen yhteydessä tehtäviä vesihuoltotöitä yhteensä 33,5 miljoonaa euroa. Näiden jälkeen uusi tavoitekustannus on nyt noin 261 miljoonaa euroa. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata kaupungin nettisivuilla sekä Raitiotieallianssin nettisivuilla

Raitiotien osan 2 suunnittelu etenee

Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu keskustasta kohti Lentävänniemeä on käynnissä. Tampereen Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 5.3.2019 Niemenrantaan sijoittuvat katusuunnitelmat Federleynkadulle, Niemenrannanaukiolle ja Kehyskadulle. Lautakunta hyväksyi myös kaupungin puoleisessa päässä sijaitsevat suunnitelmat Sepänkadulle, Paasikivenkadulle ja Rantatielle. Raitiotieallianssi jatkaa raitiotien länsiosan suunnittelua. Tavoite on, että Tampereen kaupunginvaltuusto tekee päätöksen raitiotien osan 2 rakentamisesta viimeistään syksyllä 2020.
Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan töiden edetessä rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Bussiliikenteen aikataulu-ja reittitiedot rakentamisen aikana: Tampereen seudun joukkoliikenne

Tampereen raitiotien ja Hämeenkadun rakentamistyöt 2019

Keskusta:

Pirkankadulla tehdään vesijohto- ja jätevesilinjaa Pyynikintorilta Sepänkadulle. Pirkankadun sähkönsyöttöasemalla jatkuvat materiaaliasennukset. Pirkankadun ja Mariankadun risteyksessä aloitetaan kaapelipoikituksia Pirkankadun ali, jonka jälkeen liittymässä alkavat raitiotien päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennus. Näistä aiheutuu auto- ja bussiliikenteelle jonkin verran muutoksia, ja myös suojatie Mariankadun yli joudutaan kesäkuussa sulkemaan väliaikaisesti. Pirkankatu on töiden aikana liikennöitävissä kahteen suuntaan. Jalankulun ja pyöräilyn mahdolliset muutokset opastetaan alueella. Pirkankadun päällysrakennetyöt saadaan pääosin valmiiksi tämän vuoden aikana. Ajojohtimien seinäkiinnityksiä asennetaan keväällä

Pirkankadn raidetöiden on tavoite valmistua tänä vuonna
Pirkankadun ratatyöt ovat jo pitkällä

Hämeenpuistossa aloitetaan ratalaatan tekoa pääkirjasto Metson edustalla, ja töiden vuoksi alueelle tulee kevään mittaan joitakin liikennejärjestelyjä. Lisäksi Hämeenpuistossa jatketaan ratalaatan kiveystöitä. Hämeenpuistossa tehdään töitä useassa vaiheessa ja niiden kesto on kokonaisuudessaan vuoteen 2020 saakka. Työt aiheuttavat ajoittain muutoksia Hämeenpuiston ja Pirkankadun alueen jalankulku-ja pyöräilyreitteihin sekä autoliikenteelle kun jalkakäytäviä ja katualuetta otetaan työmaa-alueeksi.

Hämeenkatu, länsipää:

Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välillä eli Tuulensuussa jatketaan huhtikuun puolivälistä kiveystöitä muutaman kymmenen metrin matkalla, jonka jälkeen raitiotie sähkörakenteita lukuun ottamatta on Tuulensuun korttelissa valmis. Tuulensuu valmistuu kesäkuussa, ja on mallina siitä, miltä uusi Hämeenkatu tulee näyttämään.
Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun välillä jatketaan alusrakennetöitä jalkakäytävien alueella, jossa vaihdetaan maamassat, asennetaan sähkörata-ja valaisinpylväiden perustukset sekä tehdään kasvualustat uusille katupuille. Sen jälkeen asennetaan sähkö-ja valaisinpylväät, istutetaan katupuut sekä kivetään jalkakäytävät. Töiden vuoksi Näsilinnankadun ja Hämeenkadun liittymä kadun pohjoispuolella suljetaan kesäkuun alussa. Kuninkaankadun ja Hallituskadun välillä asennetaan reunakiviä kesäkuusta alkaen, mikä voi vaikuttaa kadun kulkureitteihin.
Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välillä tehdään samoin jalkakäytävien alusrakenne-ja kiveystöitä ensin Hämeenkadun pohjoispuolella. Tavoitteena on saada pohjoisreuna valmiiksi tämän vuoden aikana ja siirtyä syksyllä kadun eteläpuolelle Sokoksen edustalle.
Keskustorin ja Hämeensillan välillä tehdään kesän aikana raitiotien päällysrakennetöitä eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennusta mahdollisimman lähelle Hämeensiltaa. Työt vaikuttavat bussien ajolinjoihin ja Keskustorin bussipysäkkejä voidaan joutua siirtämään. Myös jalankulkureitteihin voi tulla muutoksia

Hämeenkatu, itäpää:

Hatanpään valtatien ja Koskikadun välisellä alueella raitiotietyömaa on huhtikuusta alkaen Hämeenkadun itäkulmassa, jolloin liikenne Hatanpään valtatiellä kulkee raitiotietyömaan länsipuolelta. Toukokuussa liittymäalueella aloitetaan radan päällysrakennetyöt ja vaihdealueen rakentaminen.
Koskikatu-Pellavatehtaankatu-välillä aloitetaan kesä-heinäkuussa radan päällysrakennetyöt Hämeenkadun keskiosalla.
Pellavatehtaankatu-Rautatienkatu-osuudella ollaan töissä jalkakäytävien alueella, joissa uusitaan maanalaiset johdot ja putket, vaihdetaan maamassat ja rakennetaan sähkö-ja valaisinpylväiden perustukset sekä kantava kasvualusta katupuita varten. Lisäksi asennetaan pylväät, istutetaan katupuut ja kivetään jalkakäytävät.
Rautatienkadun ja Hämeenkadun liittymässä jatketaan radan rakentamista toukokuusta alkaen. Bussiliikenne Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun välillä on jo raitiotien valmistumisen lopputilanteen mukainen. Ratatöiden vuoksi alueen jalankulkuun ja suojateihin tulee ajoittain muutoksia.

Hämeenkadun työalueet 2019
Hämeenkadun työalueet 2019

 

Hämeenkadun 2019 valmistuvat alueet
Hämeenkadun 2019 valmistuvat alueet

Itsenäisyydenkadulla radan päällysrakennetyöt etenevät rautatien alittavasta tunnelista kohti Tammelan puistokadun liittymää. Töiden vuoksi Asematunnelin itäpäästä alkava jalankulkuväylä suljetaan osittain. Sulkemisen jälkeenkin kohdasta pääsee kulkemaan, mutta reitti sisältää portaat joten se ei ole enää esteetön. Tämän vuoksi Rautatieaseman ja Itsenäisyydenkadun välillä esteetön kulku on sulun jälkeen mahdollista kiertoreitin kautta. Itsenäisyydenkadun itäpäässä raitiotietyöt valmistuvat kesän aikana. Ajojohtimien seinäkiinnityksiä asennetaan loppukeväästä.

Kaleva:

Sammonaukiolla asennetaan vaihdealueen kiskoja ja kiintoraidelaattaa huhtikuun puolivälistä eteenpäin. Töillä ei ole suuria vaikutuksia liikenteeseen.
Sammonkadulla tehdään raitiopysäkkien kiveyksiä ja kaiteita. Syksyllä kylvetään Sammonkadun nurmirata.
Rieväkadulla aloitetaan ratapohjatyöt sekä kiintoraidelaatan ja kiskojen asennukset pääsiäisen jälkeen. Töiden vuoksi Rieväkadun ja Sarvijaakonkadun liittymään tehdään kiertotie ja liikennejärjestelyjä. Rieväkadulla jatkuvat myös sähkönsyöttöaseman työt.
Teiskontiellä jatkuvat radan pohjatyöt sekä päällysrakennetyöt. Töiden vuoksi Ilmarinkadun liittymässä on liikennejärjestelyjä, sillä raitiotien työmaa-alue tulee sijaitsemaan liittymäalueen keskellä. Tämän vuoksi liittymässä tulee kaistojen kavennuksia ja osa ajoradoista muuttuu liittymän kohdalla yksikaistaiseksi, mikä vaikuttaa autoliikenteen ajolinjoihin. Ilmarinkadulta ei töiden aikana pääse ajamaan Uimalankadulle. Teiskontie on eteläpuolelta yksikaistainen, kun keskellä katua tehdään päällysrakennetöitä. Kaupinkadun liittymä joudutaan sulkemaan väliaikaisesti kesäkuun alkupuolella. Bussipysäkit pysyvät nykyisillä paikoillaan.
Tekunkadulla jatketaan raitiotien sähkönsyöttöaseman töitä.
Vieritiellä tehdään maakaasuputken suojaputkitusta ja sen jälkeen sepeliradan ja tulevan raitiopysäkin pohjatöitä. Kesän mittaan rakennetaan sepelirataa ja jatketaan pysäkin kiveystöillä. Taysin raitiopysäkkiä rakennetaan alkukesästä siten, että pysäkin kohdan kiveys-ja asfaltointityöt valmistuvat heinäkuun alussa.

Vaihdealuetta Sammonkadulla
Vaihdealuetta Sammonkadulla
Hervannan valtaväylä:

Hervannan valtaväylällä asennetaan uusia liikennevaloja ja aloitetaan päällysrakennetyöt huhti-toukokuussa. Hervannan valtaväylän varrella raitiotie toteutetaan sepeliratana. Päällysrakennetöitä tehdään myös raitiotiesilloilla. Ajojohtimia Hervannan valtaväylällä on asennettu jo kevään aikana.

Hervannan valtaväylän varrella tehdään tänä vuonna sepelirataa
Hervannan valtaväylän varrella tehdään tänä vuonna sepelirataa
Hervanta:

Insinöörinkadulla asennetaan syksyllä uusia liikennevaloja raitioliikennettä varten. Lisäksi Insinöörinkadun pohjois- ja eteläpäässä, katuväleillä Opiskelijankatu-Lindforsinkatu ja Atomipolku-Arkkitehdinkatu rakennetaan tänä vuonna valmiiksi radan päällysrakenne eli tehdään kisko- ja kiintoraidetöitä. Töiden vuoksi Insinöörinkatua suljetaan autoliikenteeltä vaiheittain. Kiinteistöille kulku varmistetaan töiden aikana. Jalankulkun ja pyöräilyn muutokset opastetaan tarvittaessa kiertoreitille.
Tohtorinpuistossa jatketaan ratapohjan rakentamista ja uusitaan alikulkusilta. Tohtorinpuiston rata ja Ramppipuiston jalankulku-ja pyöräilyväylät valmistuvat loppusyksystä. Sähkönsyöttöaseman talonrakennustyöt käynnistyvät toukokuun alussa.
Makkarajärvenkadun alueella jatkuvat rataan liittyvät maanrakennustyöt.

Tohtorinpuistossa raitiotietyöt etenevät
Tohtorinpuistossa raitiotietyöt etenevät
Varikko:

Tulevalla raitiovaunuvarikolla tehdään rakennusten taloteknisiä töitä sekä rakennetaan sisäseiniä. Säilytyshallin sisällä kiskoasennukset etenevät ja niiden valmistuttua päällysrakennetöitä jatketaan varikon korjaamohallissa sekä piha-alueella, jossa tehdään myös muita maanrakennustöitä. Varikko piha-alueineen valmistuu vuonna 2020 koeliikenteen alkuun.

Varikon kiskoasennuksia jatketaan huhtikuussa
Varikon kiskoasennuksia jatketaan kevään ajan