Raitiotieallianssin helmikuu

Tammikuussa Hämeenkadun itäpäässä aloitettiin putkisiirrot ja länsipäässä työt saatiin siihen vaiheeseen, että suojateltta päästiin purkamaan. Kalevassa käynnistyi tukimuurin rakentaminen Rieväkadulla ja Sammonkadulla työt alkoivat siirtyä talouskaistalta keskikaistoille. Hallilassa aloitettiin louhinnat ja valtatie 9:n ylittävän Vackerin sillan rakentaminen on edennyt rivakasti.

Liikennevirasto myönsi 8.1. Tampereen kaupungille enintään 55, 05 miljoonan euron valtionavustuksen raitiotiehankkeen osan 1 rakentamiskustannuksiin.

Aleksanterinkoulun liikenneturvallisuusviikko
Aleksanterin koulun liikenneturvallisuusviikkoon kuului raitiotiehen ja työmaahan tutustuminen.

Helmikuu

Keskusta

Helmikuussa Pirkankadun eteläreunalla jatkuvat vesihuoltolinjan työt. Hämeenkadun länsipäässä tehdään kuun alussa asfaltointi valmiiksi ja Näsilinnankadun suljettu osuus avautuu liikenteelle 5.2. Samalla Hämeenpuiston liikenne palaa kaksikaistaiseksi. Hämeenkadun itäpäässä vesihuoltolinjojen siirto ja kaapeliputkitukset ovat käynnissä kadun eteläreunassa Rautatienkadun ja Aleksanterinkadun välillä.

Rautatien alittavassa tunnelissa jatkuvat jätevesilinjan ja kaivojen asennukset. Itsenäisyydenkadulla Attilan edustalla tehdään valmistelevia töitä ja liikennejärjestelyjä tukimuurin muutostöitä varten helmikuun puolesta välistä alkaen.

Rautatien alittavassa tunnelissa viemäritöitä
Itsenäisyydenkadulla rautatien alittavassa tunnelissa louhinta on saatu päätökseen ja siellä asennetaan jätevesiviemäreitä.

Kaleva

Sammonkadulla vesihuoltolinjan rakentaminen jatkuu ja kadun ali poikittain kulkevia putkituksia asennetaan useassa kohdassa. Tursonkadun ja Sarvijaakonkadun välillä aloitetaan ratapohjan tekeminen kuun puolivälissä.

Teiskontiellä asennetaan kaivoja ja tehdään täyttöjä. Liikenne palaa takaisin talouskaistalle tällä viikolla. Kalevan ABC:n kohdalla viimeistellään alitusporausta ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt puretaan, kun työt on saatu valmiiksi.

Rieväkadulla tehdään maanleikkaustöitä ja salaojia sekä asennetaan kaapelisuojaputkia ja sähkörataperustuksia.

Hervannan valtaväylä

Suutalassa jatkuu maamassojen vaihto. Valtatie 9:n ylittävän Vackerin alikulkusillan rakentaminen jatkuu mm.sillan muotin rakentamisella. Hallilassa asennetaan rumpuja ja varausputkia. Pehkusuonkadun ja Hervannan kanjonin välillä jatketaan louhintoja.

Uuden Hervannan kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan valmistelevat työt aloitetaan helmikuun alussa. Sillan perustusten maankaivuu ja siltaperustusten teko alkaa maaliskuussa. Kanjonin alueen yli rakennettava raitiotiesilta on noin sata metriä pitkä ja lähes 20 metriä korkea, ja se on yksi Tampereen raitiotien korkeimmista siltarakenteista. Leveyttä sillalle tulee 15 metriä, kun siihen raitiotien lisäksi tehdään eroteltu jalankulku-ja pyöräilyväylä raitiotien viereen. Kanjonin raitiotiesillan rakentaminen kestää ensi syksyyn, jolloin sillan kansi valetaan ja jännitetään.

Vackerinsilta
Uusi raitiotiesilta, Vackerin alikulkusilta, ylittää valtatie 9:n.

Hervanta

Insinöörinkadulla jatkuvat vesihuoltolinjatyöt ja kaapelisuojaputkien asennukset. Insinöörinkadulle on tulossa töiden edetessä uusia liikennejärjestelyjä.

Hermiankadun ja Atomipolun vaihdealueella jatkuvat radan päällysrakennetyöt teltassa. Tohtorinpuiston alueella tehdään kuivatustöitä ja pergerryksiä.

Hervannan talvityötelta
Hervannassa tehdään radan päällysrakennetöitä teltassa talvisäiltä suojassa.

Varikko

Varikolla kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat kesään asti.