Raitiotieallianssin huhtikuu: Raitiotien rakentaminen etenee koko länsiosalla – rakennustyöt alkavat myös Hiedanrannassa

Raitiotieallianssi jatkaa huhtikuussa raitiotien rakentamista koko länsiosalla Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä. Maaliskuussa Niemenrannan ja Lentävänniemen alueilla alkaneiden töiden lisäksi raitiotietyöt aloitetaan huhtikuun lopussa myös Hiedanrannassa. Ensimmäiseksi alueilla tehdään liikennejärjestelyjä sekä putki- ja johtosiirtoja. Sepänkadulla ja Santalahdessa työt etenevät suunnitellusti siltatöillä, ratapohjan teolla sekä katurakennustöillä.

Santalahden länsipäässä jatketaan Paasikiventien ylittävän raitiotiesillan eli Rosenlewin sillan paalutuksia sekä Paasikiventien muutostöitä. Hiedanrannan alueella ensimmäiset työvaiheet tehdään tulevan Nottbeckinaukion ja vanhan tehdasalueen välisellä osuudella, ja toukokuussa töitä jatketaan Tehdaskartanonkadulla kiertotien ja painopenkereen jatkon parissa. Niemenrannassa ja Lentävänniemessä raitiotietyöt jatkuvat kaikilla tulevilla raitiotiekaduilla eli Federleynkadulla, Kehyskadulla, Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla. Pyhällönpuistossa aloitettiin maaliskuussa painopenkereen rakentaminen, joka on valmistuttuaan paikoillaan vajaan vuoden. Penkereen avulla tiivistetään radan maapohjaa.

Raitiotien rakentamisen etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Tampereen kaupunki jatkaa Näsisaaren rakentamista. Täyttötöitä tehdään tällä hetkellä seitsemänä päivänä viikossa aamuyhdeksästä iltaseitsemään. Saarta täytetään ensin molemmista päistä, ja kesällä alueita aletaan yhdistää. Saaritäyttö saadaan valmiiksi arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Koko osalla 2 projektiaikaa on nyt kulunut 34 prosenttia ja valmiusaste on 26 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin verkkosivuilla.

Raitio- ja bussiliikenteessä matkustamisesta sekä rakentamisen aikaisista joukkoliikennemuutoksista löytyy tietoa Nyssen sivuilta. Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta tietoa löytyy Tampereen Ratikan sivuilta.

Santalahdessa työt etenevät suunnitellusti.

Rakentamistyöt huhtikuussa

SANTALAHTI

Pirkankadulla valmistaudutaan jatkamaan töitä talvitauon jälkeen. Kadulla on tehty valmistelevia töitä reunakivi- ja portaaliasennuksia varten, joita tehdään huhtikuun aikana.

Sepänkadulla on uusittu vesijohtolinja Sepänkadun ja Kankurinkadun välillä. Sepänkadulla jatketaan ratapohjien, kaapelireittien ja salaojien rakentamista Särkänniemen pysäkin kohdalla. Sepänkadun sillalla on rakennettu sääsuoja kannen päälle ja tehty kannen hiekkapuhallus. Huhtikuun aikana tehdään sillan pohjoispuolen täyttötöitä. Sillan ja rautatien välissä olevaa suojaseinärakennetta on purettu yötöinä.

Paasikivenkadulla tehdään ratapohjaa sekä eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylää. Kadun varrella olevan sähkönsyöttöaseman talonrakennustöitä jatketaan huhtikuun aikana ja kuun lopussa Paasikivenkadulla on tarkoitus aloittaa myös sähköratapylväiden asennus.

Rantatiellä on käynnissä viimeisten katuosuuksien rakentamistyöt, joiden vuoksi liikenne on siirretty väliaikaisesti raitiotieradan kohdalle. Osuus on tarkoitus saada takaisin liikenteen käyttöön huhtikuun loppupuolella. Santalahden rantasillalla on käynnissä hissin rakentamistyöt sillan Pispalanharjun puoleisessa päädyssä. Rantatien länsipäässä on rakennettu uusi 20 kV -kaapelireitti.

Paasikiventien ympäristössä, Santalahden länsipäässä, jatketaan Paasikiventien ylittävän Rosenlewin sillan paalutustöitä. Sillan ensimmäiset perustukset on myös jo valettu. Lisäksi alueella jatketaan Paasikiventien muutostöitä. Paasikiventietä siirretään kohti Näsijärveä, koska raitiotie ei sovi Rantatien viereen ilman Paasikiventien siirtoa. Paasikiventien länteen johtavaa ajorataa levennetään samalla kaksikaistaisesta kolmikaistaiseksi.

Santalahden rantasillalla on käynnissä hissin rakennustyöt.

HIEDANRANTA

Hiedanrannassa aloitetaan raitiotien rakentaminen arviolta huhtikuun lopussa. Ensimmäiseksi työskennellään Nottbeckinaukion ja tehdasalueen välillä, jossa aloitetaan ratapohjan rakentaminen sekä uuden kunnallistekniikan rakentaminen tuleville asuinalueille. Alkuvaiheessa raitiotietyöt Nottbeckinaukion ja tehdasalueen välillä eivät aiheuta uusia liikennejärjestelyjä alueella. Sellupuiston alueella painopenkereestä aiheutuvat liikennejärjestelyt jatkuvat edelleen. Toukokuussa painopenkereen töitä jatketaan ja Tehdaskartanonkadulla tehdään kiertotiemuutoksia, joista tiedotetaan erikseen lähempänä työajankohtaa.

Hiedanrannan työt alkavat Nottbeckinaukion ja Tehdaskartanon välillä.

LENTÄVÄNNIEMI

Federleynkatu suljettiin maaliskuun alussa kokonaan autoliikenteeltä Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta. Kadulla sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne Lentävänniemestä keskustan suuntaan Matilda Niemen kadulle saakka. Huhtikuussa Federleynkadulla tehdään vesijohtojen poikituksia kadun ali sekä aloitetaan laattapohjien teko. Kuun alussa Niemenvainionkadun ja Federleynkadun liittymä joudutaan väliaikaisesti sulkemaan johto- ja putkitöiden vuoksi noin kolmen viikon ajaksi. Töiden aikana kulku Niemenvainionkadulle tapahtuu kiertoreittiä Lielahdenkadun kautta. Liikenne opastetaan uutta reittiä liikennemerkein.

Viikolla 14 eli 4.4. alkavalla viikolla Federleynkadun työaluetta laajennetaan ja autoliikennettä siirretään kadun eteläreunaan. Työalueen laajennuksen vuoksi Federleynkadun eteläreunan pysäköintipaikat poistetaan. Pyöräväylä ja suositeltu jalankulkureitti sijaitsevat pääosin Federleynkadun pohjoispuolella. Raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella, Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella. Tampereen kaupunki tiedottaa asiasta erikseen.

Kehyskadulla autoliikenne on kaksisuuntainen, ja töiden aikana huoltoajo sekä kiinteistöille pääsy varmistetaan. Jalankulku ja pyöräily kulkevat kadun varrella. Kehyskadun ja Lielahdenkadun välinen kiertoliittymä on muutettu T-risteykseksi viikolla 13, sillä liittymäalueella aloitetaan huhtikuussa poikittaisten putkilinjojen uusiminen. Risteyksessä on väistämisvelvollisuus Kehyskadun suunnasta tulevilla. Kehyskadun varrella on aloitettu myös sähkönsyöttöaseman rakentamisen valmistelevat työt.

Lielahdenkadulla säilyy kaksisuuntainen autoliikenne, mutta ajokaistoihin ja ajolinjoihin on muutoksia kohdilla, joissa rakennetaan poikittaisia putkilinjoja kadun alitse. Työt ovat alkaneet Männistönkujan ja Halkoniemenkadun välisellä osuudella. Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun liittymässä jatketaan viemärilinjan uusimista. Jalankulun ja pyöräilyn reitti on töiden aikana ensisijaisesti Lielahdenkadun pohjoispuolella, mutta töiden edetessä on odotettavissa tilapäisiä muutoksia.

Halkoniemenkadulla ajorata sijaitsee ensivaiheessa nykyisellä paikallaan. Kadun länsireunalla, Lentävänniementorin ja Lielahdenkadun välillä, tehdään kadun levennystä varten rakennekerroksia. Kadulla tehdään ajoittain myös louhintaa eri vaiheissa. Jalankulkuväylä sijaitsee tässä vaiheessa kadun itäreunalla. Pyhällönpuistossa aloitettiin maaliskuussa painopenkereen rakentaminen, jonka myötä kulkureittejä alueella muutettiin. Työalueen länsipuolella kulkureitti kiertää alueella sijaitsevalle leikkialueelle, joka jää myös töiden ajaksi käyttöön. Tulevan radan poikki itäpuolelle johtava kulkureitti katkaistiin raitiotietöiden ajaksi. Kulkureitit opastetaan maastossa töiden aikana. Kun penger saadaan valmiiksi, voidaan reittejä avata mahdollisuuksien mukaan jälleen käyttöön.

Federleynkadun ja Niemenvainionkadun liittymä suljetaan huhtikuun alussa noin kolmen viikon ajaksi.