Raitiotieallianssin joulukuu: Santalahden uusi ylikulku eli Santalahden rantasilta avattu käyttöön – raitiotietyöt jatkuvat myös talvella

Raitiotien länsiosan rakentamistyöt Pyynikintorin ja Santalahden välillä eli raitiotien osalla 2 jatkuvat loppuvuoden aikana suunnitellusti.  Sepänkadun sillan kannen valu tehtiin marraskuun lopulla. Sepänkadulla ja Rantatiellä asennetaan kiskoja ja valetaan kiintoraidelaattaa kelien salliessa. Sepänkadun sillan kannen valujen jälkeen tehdään sillan vieruksen täyttöjä. Paasikivenkadulla ja Rantatiellä rakennetaan tukimuureja ja tehdään johtosiirtoja sekä radan pohjatöitä. Kulkuväylät ja ajoradat on valmisteltu talvikunnossapitoa varten.

Ilmakuva sillan kannen valusta.
Sepänkadun sillan kannen valua marraskuun lopulla. Kuva: Kimmo Vallden

Santalahden uuden ylikulkusillan työt on siltarakenteiden osalta saatu lähes valmiiksi, ja Santalahden rantasillaksi nimetty silta avattiin jalankulkijoiden käyttöön keskiviikkona 1.12. Silta ulottuu Pispalanrinteen puolelta tulevan raitiotien, Rantatien ja Paasikiventien yli Santalahteen. Sillan Näsijärvenpuoleisella näköalatasanteella jatketaan vielä kiveystöitä, jotka valmistuvat joulukuun aikana. Uuden sillan töiden aikana käytössä ollut vanha ylikulkukäytävä poistetaan ja siirretään Tampereen kaupungin toimesta kahdeksi uudeksi ylikulkusillaksi Vihiojanpuistoon.

Santalhden sillan näköalatasanne
Santalahden rantasillan näköalatasanne avautuu joulukuun aikana. Kuva: Wille Nyyssönen

Kalevassa Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun liittymäalueella tehdään uutta liikennevalojärjestelmää, ja uusia opastimia lisätään raitio-ja autoliikenteelle sekä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Samoin Taysin alueella uusitaan ja lisätään raitiovaunusta varoittavia valoja jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Molemmissa kohteissa tavoite on saada uudet liikennevalot käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa yöaikaan. Yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Osalla 2 projektiaikaa on kulunut 34 prosenttia ja valmiusaste on 41 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Tampereen Ratikan ja Nyssen kuulumisia

Hämeenkadun varrella kahtena talvena Ratikkaa odottaneet valohahmot eli Kyytiläiset on siirretty Santalahteen. Valoa hehkuvat hahmot ovat osa Ratikan taiteen ohjelmaa ja ne ilahduttavat talven ajan raitiotietyömaan aluetta Santalahdessa. Kymmenen valohahmoa on sijoitettu Paasikiventien ja Paasikivenkadun eritasoliittymän maisemiin työmaakoppien ja asuinrakennuksen katoille sekä Santalahdenpuiston puoleisen meluvallin päälle.

Kuvassa kyytiöiset valotaideteos Santalhden työmaatukikohdan katolla
Kyytiläiset ilahduttavat Santalahden työmaan alueella talven ajan. Kuva: Kati Pajunen/Raitiotieallianssi

Koko Ratikan taiteen avajaisviikkoa juhlitaan Tampereella 9.-11.12. ja Tampereen taideratikka lähtee myös liikenteeseen samalla viikolla, keskiviikkona 8. joulukuuta. Yksi Tampereen kahdestakymmenestä Ratikasta saa seuraavien 2,5 vuoden ajaksi ylleen vaihtuvia taideteoksia. Tampereen taideratikan teokset valittiin yleisöäänestyksellä syyskuussa 2021. Lisätietoa Ratikan taiteesta Tampereen Ratikan nettisivuilta.

Raitio- ja bussiliikenteestä ja Ratikalla matkustamisesta tietoa löytyy Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen sivuilta.

Rakentamistyöt joulukuussa

SANTALAHTI

Sepänkadulla on käynnissä radan päällysrakenteen kiintoraidelaatan valutyöt ja reunojen täyttötyöt Satakunnankadun ja Sepänkadun sillan välillä. Lisäksi Sepänkadulla tehdään vielä vesijohdon poikitustyö kadun alitse ennen joulua. Sepänkadun sillan valu tehtiin marraskuun lopulla. Raitiotieallianssi täyttää viikoilla 48-50 (1.-17.12.) sillan viereisiä alueita maa-aineksella kahdessa työvuorossa. Täyttöjä tehdään arkipäivinä hieman normaalia työaikaa venyttäen siten, että työt alkavat aamuisin klo 6.00 ja ne kestävät iltaan klo 22.00 saakka. Mikäli työt saadaan valmiiksi suunniteltua aiemmin, voidaan ennalta ilmoitettuja työaikoja jättää käyttämättä.

Ilmakuva sillan kannen valusta.
Sepänkadun sillan kannen valu. Kuva: Kimmo Vallden

Paasikivenkadulla on käynnissä tukimuurin täyttötyöt sekä kaapelisiirrot ja johtoreittien rakentaminen. Tulevan sepeliradan pohjatyöt ja sähköradan perustuksien asennus alkavat joulukuussa ja ne jatkuvat läpi talven.

Rantatiellä ja Paasikiventiellä Santalahden uusi ylikulkusilta eli Santalahden rantasilta avattiin käyttöön 1.12. Vanha ylikulkusilta puretaan ja siirretään 7.-9.12. yötöinä Vihiojanpuistoon. Nostotöiden aikana Paasikiventielle aiheutuu kaistamuutoksia, sillä eteläinen ja pohjoinen ajorata otetaan vuorotellen työmaan ja nostokoneiden käyttöön. Liikenne kulkee tällöin työalueen kohdalla yhtä kaistaa kumpaankin suuntaan.

Santalahden rantasillan Näsijärven puoleinen osuus valmistuu joulukuun aikana lopullisen tilanteen mukaiseksi lukuunottamatta vihertöitä, jotka tehdään ensi keväänä. Näköalatasanne saadaan kokonaan käyttöön jouluun mennessä. Sillan valaistustyöt sekä sillan alapuolisten kuivatusrakenteiden rakennustyöt ovat käynnissä ja jatkuvat ensi vuodelle, mutta niistä ei aiheudu haittaa jalankulkijoille. Myös sillan Pispalanharjun puoleinen pääty valmistuu vasta myöhemmin. Tässä vaiheessa harjun puolelle on rakennettu porrasyhteys, sillä Rantatien talotyömaiden vuoksi ei sillan eteläosaa saada vielä rakennettua lopulliseen muotoon. Portaiden yhteydessä on rampit, joita pitkin polkupyöriä ja lastenvaunuja on mahdollisuus kuljettaa, mutta pyöräily sillalla on toistaiseksi turvallisuussyistä kielletty. Pyöräily ja esteettömät reitit opastetaan alueella erikseen. Hissi harjun puolelle asennetaan ensi vuoden aikana. Raitiotieallianssin tiedote Santalahden rantasillan käyttöönotosta.

Kaksi henkilöä nousee Santalahden rantasillan puuportaita
Väliaikaiset puuportaat Santalahden rantasillalle. Kuva: Wille Nyyssönen

Santalahden tulevan raitiopysäkin tukimuurin pohjatöitä ja radan pohjatöitä tehdään joulukuussa. Santalahden itäisimmällä tukimuurilla jatketaan myös vielä valutöitä ennen joulua.
Santalahden työmaa viettää joululomaa viikot 52 ja 1, mutta Sepänkadun sillalla rakennetaan tällöin sääsuojaa, jossa talven aikana tehdään sillan vesieristystä sekä päällysrakennetöitä.

Kiskot Rantatiellä
Rantatien päällysrakennetyöt jatkuvat joulukuun ajan. Kuva: Wille Nyyssönen

Hiedanrannassa Sellupuiston alueella painopenkereestä aiheutuvat liikennejärjestelyt ovat edelleen voimassa.