Raitiotieallianssin kuukausitiedote: Raitiotien länsiosan rakentaminen alkaa, koeajoja keskustassa marraskuun aikana

Raitiotieallianssi aloittaa Tampereen raitiotien osan 2 (Pyynikintori-Santalahti-Lentävänniemi) rakentamisen marraskuussa. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti rakentamisen aloituksesta kokouksessaan 19.10.2020. Raitiotie rakennetaan Pyynikintorilta Lentävänniemeen Santalahden, Hiedanrannan ja Niemenrannan alueiden kautta. Osa 2 on suunniteltu rakennettavaksi vaiheittain siten, että osa 2 A Pyynikintorilta Santalahteen on valmis ja liikenne voidaan aloittaa vuonna 2023. Osalla 2 B (Santalahti-Lentävänniemi) rakentaminen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun vesistön täyttölupa Näsisaarta varten on lainvoimainen. Osan 2 B on tarkoitus olla valmis vuonna 2024, jolloin myös raitioliikenne Lentävänniemeen voi alkaa.

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) rakentaminen jatkuu edelleen aikataulussa. Hankkeesta on valmiina jo 88 prosenttia, Hatanpään valtatien työt mukaan lukien. Tämänhetkisen arvion mukaan osan 1 tavoitekustannus tullaan alittamaan vähintään 26 miljoonalla eurolla. Osan 1 raidetyöt saatiin kokonaan valmiiksi lokakuussa eli kaksoisraidetta on asennettu kaikkiaan 15 650 metriä. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Marraskuussa valmistuvat loput Hämeenkadun tämän vuoden katurakennustöistä, muun muassa Hämeensillalla. Katurakentaminen jatkuu ensi keväänä pääasiassa Keskustorin alueella.

Keskusta-alueella koeajetaan jälleen marraskuun puolivälissä, jolloin vuorossa ovat Hämeenkatu ja Pirkankatu. Koeajoja tehdään tällöin myös kahdella vaunulla yhtä aikaa. Raitiovaunuilla liikutaan koeajoissa liikennesääntöjen mukaisesti. Ratikkaan liittyvät liikennesäännöt kannattaa ottaa haltuun, ne löytyvät mm. Tampereen Ratikan sivuilta.

Koronavirus ei ole toistaiseksi vaikuttanut raitiotien rakentamisen etenemiseen, mutta virustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta seurataan edelleen tarkasti ja nopeisiin toimenpiteisiin on varauduttu, mikäli tilanne muuttuu.

Osan 2 työt aloitetaan liikennejärjestelyillä

KESKUSTA

Kuninkaankadulla ja Pellavatehtaankadulla on tehty reunakivitöitä, ja osuuksien on tarkoitus valmistua marraskuun aikana. Myös Hämeensillan katurakennustyöt valmistuvat marraskuussa. Koskikadun ja Kuninkaankadun yhteydet Hämeenkadulle aukeavat samoin marraskuussa. Aleksis Kiven kadun ja Hämeenkadun risteykseen asennetaan vielä loppuvuoden aikana liikennevalot. Hämeenkadun kaikki katurakennustyöt tämän vuoden osalta saadaan marraskuussa valmiiksi. Hämeenkadulla jatketaan loppuvuoden aikana ajoittain yötöinä vaihteensäätöjä ja kaapelointitöitä.

Itsenäisyydenkadulla aloitetaan syksyn kuluessa Attilan kiinteistön tukimuurin korjaustyöt. Tullin raitiopysäkin katostyöt Attilan kiinteistön kohdalla tehdään myöhemmin kiinteistön töiden valmistuttua.

HATANPÄÄN VALTATIE

Koskipuiston kohdalla tehdään pylväiden ja valaistuksen asennuksia sekä bussilevikkeiden graniittikiveyksien asennuksia.
Suvantokatu–Verkatehtaankatu-välillä tehdään kaapelinsuojaputkien asennusta ja kaivuuta.
Sorin aukion raitiotiepysäkillä tehdään pysäkkikatosten ja kaiteiden asennuksia.
Linja-autoaseman edustalla tehdään pylväiden asennuksia ja marraskuun alussa yötöinä hulevesiliitoksia. Työt vaikuttavat busseihin, sillä alueen bussipysäkkejä siirretään ja linjoja ohjataan kiertoreiteille.

 

KALEVA

Rieväkadulla, Teiskontiellä ja Sammonkadulla tehdään vielä Tampereen Veran toimesta liikennevalojen painonappien muutostöitä marraskuussa. Työt valmistuvat tämän vuoden aikana. Kuntokadulle ja Lääkärintielle asennetaan loppusyksyn aikana ajojohtimet. Lääkärintielle ja Tekunkadulle, Kekkosentien ylittävän sillan alueelle, istutetaan puita marraskuussa.

HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylällä tehdään tarvittaessa ajojohtimien säätöä, muilta osin raitiotietyöt ovat valmiit.

HERVANTA

Hervannassa Makkarajärvenkadun raitiotien rakentamistyöt ovat valmistuneet. Rakentamistöiden jälkeen Tohtorinpuiston ja Hervantajärven alueella on aloitettu raitiotien ajojohtimien asennus, joka jatkuu loppuvuoteen. Lisäksi radan ylityksiin asennetaan raitiotien varoitusvalot.

SANTALAHTI

Työt osalla 2 osuudella Pyynikintori-Santalahti ovat käynnistyneet. Ennen osan 2 raitiotien rakentamisen aloitusta tuleville työalueille suunnitellaan ja toteutetaan ensimmäiset liikennejärjestelyt marraskuussa. Rakentamisen aikana tavoitteena on tehdä aina pitkäaikaiset liikennejärjestelyt eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille, palveluille ja liikenteelle.

Paasikivenkadulle tulee jatkossa yksi kaista keskustan suuntaan ja kaksi kaistaa keskustasta lännen suuntaan. Pyöräilyä ohjataan muuttuville kiertoreiteille töiden etenemisen mukaisesti. Järjestelyt tiedotetaan ja opastetaan työvaiheen mukaan. Paasikiventieltä pääsee töiden aikana vain yhtä ajokaistaa Paasikivenkadulle, mikä on myös raitiotien valmistumisen lopputilanne.

Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymään tehdään marraskuussa väliaikainen kiertoliittymä liikenteen sujuvoittamiseksi ensimmäisten rakentamistöiden aikana. Nykytilanteessa risteyksessä on liikennevalo-ohjaus. Kiertoliittymä on käytössä kevääseen 2021, jolloin Sepänkadun ja Paasikivenkadun välinen liikenne katkaistaan sillan uusimistöiden vuoksi. Kiertoliittymään jätetään vapaa oikea kaista lännen suuntaan, mutta sitä joudutaan tietyissä työvaiheissa ajoittain sulkemaan. Tästä voi aiheutua jonoutumista ja matka-ajan pidentymistä iltapäiväliikenteessä, mutta asiasta tiedotetaan etukäteen. Liittymän rakentamistyöt käynnistyvät viikolla 45 eli marraskuun alussa.

Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun liittymään rakennetaan marraskuussa lisäksi kiertoliittymä, jonka on liikennesimuloinneissa nähty sujuvoittavan Hämeenpuiston lisääntyvää liikennettä Sepänkadun siltatöiden alkaessa keväällä 2021. Liittymän rakentaminen alkaa jo viikolla 44.

Paasikiventiellä tehdään liikennejärjestelyt, jotta voidaan aloittaa uuden Santalahden ylikulkusillan rakentaminen ja vanhan sillan siirto. Rakennustöiden ensimmäisessä vaiheessa ajokaistat kulkevat Paasikiventien reunoilla ja työalue sijaitsee tien keskellä.

Pirkankadulla tehdään kaistajärjestelyjä liittymäalueen lähellä alkavien vesihuoltotöiden vuoksi .

Santalahden uuden ylikulkusillan rakentaminen alkaa marraskuussa. Vanha silta siirretään tammikuussa noin 3o metriä keskustan suuntaan.

Osan 2 liikennejärjestelyjä tehdään ja kiertoliittymiä rakennetaan osittain yötöinä.

Raitiotien rakentaminen aloitetaan marraskuussa liikennejärjestelyjen valmistuttua useassa kohdassa samanaikaisesti. Rakentamisen vaikutuspiirissä sijaitseviin kiinteistöihin, liikkeisiin ja palveluihin pääsee kulkemaan kaikissa työvaiheissa. Myös huoltoajo varmistetaan rakentamisen kaikkien vaiheiden aikana ja kadun ylityspaikkoja on katujen kortteliväleillä.

Rantatiellä aloitetaan kaistajärjestelyjen valmistuttua Santalahden nykyisen ylikulkusillan siirron valmisteleminen ja uuden ylikulkusillan rakentaminen. Nykyinen jalankulku- ja pyöräilysilta siirretään väliaikaisesti noin 30 metriä kaupungin suuntaan töiden ajaksi tammikuussa 2021. Lisäksi Rantatien risteyssillan länsipuolella aloitetaan tukimuurin rakentaminen. Rantatien tulevan itäisemmän raitiopysäkin kohdalla aloitetaan samoin tukimuurityöt entisen tulitikkutehtaan kohdalta. Alueelle on asennettu marraskuun alussa pysäköintikieltoja rakentamisen mahdollistamiseksi. Rantatien alueella aloitetaan myös johto- ja putkisiirrot pois tulevan raitiotien alta. Raitiotieväylä sijaitsee Rantatien ja Paasikiventien (valtatie 12) välissä, ja Rantatien osuudella sijaitsee kaksi raitiopysäkkiä.

Paasikivenkadulla aloitetaan maanrakennustyöt sekä johto- ja putkisiirrot. Työt alkavat kahdesta kohdasta, Sepänkadun liittymästä sekä Haarlan kiinteistön kohdalta, lännen suuntaan. Työalueet sijaitsevat Paasikivenkadun pohjoispuolella eli Näsijärven puolella. Ensi keväänä aloitetaan Haarlan tehdaskiinteistön kohdalla johtosiirtojen valmistuttua tukimuurin rakentaminen.

Pirkankadulla, Sepänkadun liittymäalueen läheisyydessä, aloitetaan vesihuoltotyöt kadun eteläpuolella. Työt tehdään nyt, jotta liikenne keväällä 2021 Sepänkadun siltatöiden alkaessa saadaan Pirkankadulla mahdollisimman sujuvaksi

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä sekä osan 2 etenemisestä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa.