Raitiotien länsiosan katusuunnitelmia Lentävänniemeen hyväksyttiin 28.4.

Lentävänniemeen suunniteltuun Tampereen raitiotien läntiseen päätepysäkkiin liittyvien katujen suunnitelmat hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 28.4.2020. Täytäntöönpano edellyttää, että valtuusto on tehnyt päätöksen raitiotien 2B Santalahti–Lentävänniemi-osuuden rakentamisesta.

Suunnitelma-alueet rajautuvat lännessä Kehyskatuun ja idässä Halkoniemenkatuun sekä Pyhällönpuistoon. Raitiotie sijoittuu Lielahdenkadulla kadun keskialueelle Kehyskadun kiertoliittymästä lähtien, kääntyy Halkoniemenkadulle ja jatkuu aina Pyhällönpuistoon saakka.

Raitiotie on Lielahdenkadulla ajoratojen välissä nurmetetulla keskikaistalla. Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun liittymän läpi raitiotie kulkee kadun keskialueella. Halkoniemenkadulla raitiotie on myös tulossa kadun keskialueelle erilliselle ajoneuvoliikenteestä erotetulle rata-alueelle.

Lentävänniemen alueelle sijoittuu kaksi raitiotiepysäkkiä. Lielahdenkadulla Lentävänniemenkadun liittymän itäpuolella raitiotiepysäkki on suunniteltu reunalaitureilla ja molemmille kulkusuunnille on oma pysäkkilaituri.

Toinen on raitiotielinjan päätepysäkki Pyhällönpuistossa. Raitiotien päätepysäkki on suunniteltu keskilaiturilla, eli matkustajat jäävät pois sekä nousevat kyytiin samalta pysäkkilaiturilta. Pyöräpysäköintipaikat ja kuljettajien sosiaalitilat sijoittuvat Pyhällönpuistoon raitiotiepysäkin länsipuolelle. Pysäkkialueen jälkeen on Pyynikintori–Lentävänniemi rataosuuden päättymiskohta, jolla muutetaan raitiotievaunujen ajosuuntaa.

Lentävänniemen alueen suunnitelmien kokonaiskustannusarvio on 11,4 miljoonaa euroa, joka sisältää raitiotien päällysrakenteen, tekniset järjestelmät, raitiotien vaatimat johtosiirrot, sähkörakentamisen, raitiotien vaatimat välittömät muutokset katu- ja maarakentamiseen sekä työnaikaiset liikennejärjestelyt. Kustannusarvio sisältää myös muut kuin raitiotiehen liittyvät katu- ja maarakentamisen kustannukset, kuten Lielahdenkadun varren puuistutukset. Kustannukset sekä niiden jako tarkentuvat elokuuhun 2020 mennessä.

Yritysvaikutukset alueelle myönteisiä

Katusuunnitelmista tehdyn yritysvaikutusten arvioinnin perusteella Niemen ja Lentävänniemen alueella sijaitsevien raitiotiekohteiden katusuunnitelmien toteuttamisella on positiiviset yritysvaikutukset. Raitiotie lisää Lentävänniemen alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa asuinalueena, mikä tukee alueen nykyisiä lähipalveluja ja luo hyvät edellytykset myös mahdollisille täydennysrakennushankkeille ja uusille liiketiloille.

Raitiotien rakentamisen aikana aiheutuvia vaikutuksia voidaan lieventää yritysyhteistyöllä sekä tiedottamalla ajoissa ja monikanavaisesti rakentamisen vaiheista ja vaikutuksista.

Suunnitelmissa noudatetaan säädettyjä normeja ja esteettömyyden ohjeita. Raitiotiepysäkit ovat esteettömyyden erikoistasoa ja muuten suunnittelualueella noudatetaan esteettömyyden perustasolle määriteltyjä ratkaisuja.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lännen suunnan raitiotie voidaan rakentaa kahdessa vaiheessa eli ensin Pyynikintorilta Santalahteen kulkeva osuus 2A, ja tarvittaessa myöhemmin nyt hyväksyttyjä katusuunnitelmia koskeva osuus 2B.

Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa lokakuussa 2020, minkä jälkeen keskustasta länteen suuntautuvan osuuden rakentaminen voisi alkaa. Raitiotiellä tavoitellaan sujuvaa ja tehokasta joukkoliikennettä, joka helpottaa ihmisten liikkumista sekä tukee kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla.

 

Tampereen kaupungin tiedote