Raitiotien rakentamiseen liittyvä johtosiirtotyö etenee Sammonkadulla

Raitiotien rakentamiseen liittyvät johtosiirtotyöt Sammonkadulla etenevät. Kaalamonaukion kohdalla kohti Kaupinkatua rakennetaan jätevesiviemäriä sekä Sarvijaakonkadun ja Tursonkadun välisessä korttelissa vesijohto- ja sadevesilinjaa. Työt tehdään eteläisellä talouskaistalla, jolla tapahtuvaa liikennöintiä joudutaan rajoittamaan. Kiinteistöihin kulku järjestetään väliaikaisilla liittymillä.

Kaalamonaukio–Kaupinkatu-välillä tehdään johtosiirtotöiden tukikaivannon pontitustöitä. Ponttaustyöt suoritetaan klo 7.00-18.00 välisenä aikana. Pääasiallinen työskentely rakennustyömaalla on klo 6.00-20.00. Pontitustyöt aiheuttavat melua ja tärinää.

Töitä Sammonkadun eteläisellä talouskaistalla tehdään tällä hetkellä myös Kalevan S-marketin kohdalla, sekä Kaupinkatu–Tursonkatu-korttelin välisellä talouskaistalla. Johtosiirtotöiden lisäksi Sammonkadun eteläisellä talouskaistalla rakennetaan katua katusuunnitelman mukaiseksi. Töitä Sammonkadun eteläisellä talouskaistalla tehdään vuoden loppuun asti.