Ratikan koeajot jatkuvat syyskuussa – raitiotiekatuja valmistuu

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) rakentaminen etenee aikataulussa ja budjetissa kohti valmista. Raitiotien kaksoisraidetta on elokuun lopulla asennettu jo 15 490 metriä. Kaikkiaan kaksoisraidetta osalle 1 rakennetaan 15 650 metriä, joka tullaan saavuttamaan syksyn aikana.

Ratikan koeajot jatkuvat syyskuun puolivälissä. Protovaunu liikkuu tällöin ensimmäisen kerran Turtolan ja Itsenäisyydenkadun alikulkusillan välillä eli reittiä Hervannan valtaväylä (Turtolasta)–Rieväkatu–Sammonkatu–Itsenäisyydenkatu. Koeajoja tehdään myös Teiskontiellä Sammonaukion ja Kaupinkadun välillä. Koejoissa testataan sekä rataa, teknisiä järjestelmiä että raitiovaunua. Koeajoista tullaan ennen niiden alkua viestimään alueen koteja ja kouluja. Yleisön toivotaan huomioivan turvallisuus koeajoja seuratessaan ja muistavan edelleen myös koronaviruksesta annetut viranomaisohjeet.

Raitiovaunuja tulee tänä syksynä vielä lisää, ja ensi kesänä kaupungissa liikennöi yhteensä 19 raitiovaunua. Raitiovaunuilla liikutaan koeajoissa liikennesääntöjen mukaisesti. Ratikkaan liittyvät liikennesäännöt kannattaa ottaa haltuun, ne löytyvät mm. Tampereen Ratikan sivuilta.

Syyskuun aikana kaksi keskustan merkittävää raitiotiekatua eli Pirkankatu ja Itsenäisyydenkatu valmistuvat. Myös Hämeenkadun rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja Hämeensillan raitiotieosuus, Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välinen kortteli sekä Koskikatu–Pellavatehtaankatu–Aleksanterinkatu-osuus ovat valmistuneet. Valmistuneilta osin katutilat on avattu jalankululle ja pyöräilylle. Raitiotieallianssi jatkaa Hämeenkadun kiveystöitä loppuvuonna vielä Keskustori–Hämeensilta–Koskikatu-osuudella, kadun molemmilla puolilla. Hervannassa Makkarajärven raitiotietyöt valmistuvat syyskuussa, ja ajojohdinten asennus Insinöörinkadun eteläpäähän, Tohtorinpuistoon ja Makkarajärvenkadulle alkaa syksyn kuluessa.

Koronavirus ei ole toistaiseksi vaikuttanut raitiotien rakentamisen etenemiseen, mutta virustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta seurataan edelleen tarkasti ja nopeisiin toimenpiteisiin on varauduttu, mikäli tilanne muuttuu.

Hankkeesta on nyt valmiina 88 prosenttia. Projektiaikaa on kulunut 83 prosenttia. Hatanpään valtatien töiden etenemistä seurataan erikseen. Hatanpään valtatien raitiotietöistä on valmiina 38 prosenttia ja projektiaikaa on kulunut 28 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Pirkankadun raitiotietä, yhteiskäyttöpylväät ja ajojohtimet. Kuva Wille Nyyssönen.
Pirkankatu ja Itsenäisyydenkatu valmistuvat syyskuun aikana. Kuva: Wille Nyyssönen.

Raitiotiekatuja valmistuu syksyn aikana

 

KESKUSTA

Pirkankadulla tehdään viimeistely- ja siivoustöitä. Raitiotietyöt valmistuvat kokonaisuudessaan syyskuun loppuun mennessä.

Hämeenpuistossa viimeistellään pääkirjasto Metson edustan kiveyksiä. Hämeenpuiston alueen liikennevalot saadaan käyttöön arviolta syyskuun aikana.

Hämeenkadulla jatketaan kiveystöitä loppuvuonna vielä Keskustori–Hämeensilta–Koskikatu-osuudella, kadun molemmilla puolilla. Muut tämän vuoden osuudet eli Hämeensillan raitiotieosuus, Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välinen kortteli sekä Koskikatu–Pellavatehtaankatu–Aleksanterinkatu-osuus ovat valmistuneet. Raitiotien ajojohtimia asennetaan Hämeenkadulla syyskuun ajan.

Itsenäisyydenkadulla asennetaan syyskuun alussa ajojohtimien kiristyslaitteen kiinnityspalkkia asematunneliin. Muilta osin kadun varsinaiset raitiotietyöt valmistuvat syyskuun aikana. Kadun pohjoispuolella jatkuvat Tampereen kaupungin katurakennustyöt. Attilan tukimuurin rakennustyöt saadaan
päätökseen kiinteistön omien kunnostustöiden yhteydessä. Tullin raitiopysäkin katoksen asennus tehdään Attilan töiden valmistuttua. Sammonaukion pysäkki kivetään valmiiksi katosasennusten valmistuttua.

Rautatienkadun osalta raitiotie-ja katurakennustyöt ovat valmistuneet.

Hämeenkadun pohjoispuolen valmista kiveystä Kuninkaankadulta kohti Keskustoria. Kuva Wille Nyyssönen.
Tänä vuonna kiveystyöt ovat valmistuneet Hämeensillan raitiotieosuudella, Kuninkaankadun ja Aleksis Kiven kadun välisessä korttelissä sekä Koskikatu–Pellavatehtaankatu–Aleksanterinkatu-osuudella.

HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatiellä tehdään useassa kohdassa radan päällysrakennetta eli valetaan kiintoraidelaattaa ja asennetaan kiskoja paikoilleen.

Viikolla 37 autoliikenne on suunniteltu siirrettäväksi Verkatehtaankadun ja Hämeenkadun välillä valmiiksi kivetyn raitiotien päälle eli ns. sekaliikennekaistalle. Hatanpään valtatien itäpuolella tehdään kaapelireitttejä ja sähkörataperustuksia sekä ratalaattatöitä. Töiden vuoksi bussipysäkki ja odotustila tulevat siirtymään Haarlan palatsin edustalle, noin 150 metriä etelään päin. Samalla siirretään suojatietä Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymässä hieman Hämeenkadun suuntaan.

Kulku Otavalankadulta Hatanpään valtatielle on ollut poikki, mutta yhteys palautuu käyttöön heti syyskuun alussa.

Sorin aukion raitiopysäkillä aloitetaan pysäkkityöt eli katosperustusten, pylväiden ja valaisinten asentaminen syyskuun aikana. Linja-autoaseman edustalle maan alle rakennettavan sähkönsyöttöaseman työt jatkuvat ympäristön viimeistelyillä ja kojeistoasennuksilla.

Hatanpään valtatiellä kivitöitä Hämeenkadun suunnasta kuvattuna.
Viikolla 37 autoliikenne on suunniteltu siirrettäväksi Verkatehtaankadun ja Hämeenkadun välillä valmiiksi kivetyn raitiotien päälle eli ns. sekaliikennekaistalle.

KALEVA

Rieväkadulla, Teiskontiellä ja Sammonkadulla tehdään suojatieylitysten liikennevalojen painonappien muutostöitä niiden käytettävyyden parantamiseksi. Muutokset tehdään Raitiotieallianssin liikenneturvallisuusauditoinnin perusteella ja ne valmistuvat tämän vuoden aikana. Kuntokadulle ja Lääkärintielle asennetaan loppusyksyn aikana ajojohtimet. Lääkärintielle ja Tekunkadulle, Kekkosentien ylittävän sillan alueelle, istutetaan vielä puita loppusyksyllä.

Sammonkadun nurmirataa auringonlaskussa.
Sammonkadulla vihertää nurmirata.

HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylällä tehdään pieniä viimeistelytöitä syksyn aikana. Ajojohtimien säätöä jatketaan vielä tarvittaessa.

Koeajot jatkuvat syyskuun puolivälissä Turtolan ja Itsenäisyydenkadun alikulkusillan välillä. Kuva: Wille Nyyssönen.

HERVANTA

Hervannassa Makkarajärvenkadun raitiotien rakentamistyöt valmistuvat syyskuussa, ja sähköratapylväiden pystytys sekä ajojohdinten asennus alkaa. Ajojohtimia asennetaan Insinöörinkadun eteläpäästä kohti Tohtorinpuistoa ja Makkarajärvenkatua. Tohtorinpuiston sähkönsyöttöasemalla tehdään pihan viimeistelytöitä.

Hervantajärven pysäkki odottaa sähköratapylväiden pystytystä.
Hervantajärven pysäkki odottaa sähköratapylväiden pystytystä.
Raitiotien länsiosasta päätös lokakuussa

Raitiotieallianssi on saanut valmiiksi raitiotien osan 2 (Pyynikintori–Santalahti–Lentävänniemi) toteutussuunnitelman ja tavoitekustannuksen, jotka on esitelty Tampereen kaupunginhallitukselle. Raitiotien osan 2 (Pyynikintori–Lentävänniemi) rakentamisen Raitiotieallianssia sitova tavoitekustannus on 84,9 miljoonaa euroa. Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen allianssilta tilattavien synergisten rinnakkaishankkeiden tavoitekustannus oli 26,2 milj. euroa. Rakentamisesta on tarkoitus päättää lokakuussa kaupunginvaltuustossa, jolle asioita esitellään ennakkoon iltakoulussa 7.syyskuuta. Tampereen kaupunginhallitus on jo aiemmin päättänyt, että raitiotien rakentaminen keskustasta länteen voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. Lokakuussa päätetään raitiotien jatkamisesta Pyyninkintorilta Lentävänniemeen siten, että rakentaminen alkaisi osuudella 2A Pyynikintorilta Santalahteen ja jatkuisi osuudella 2B Santalahdesta Lentävänniemeen, kun Näsijärven järvitäytön luvat ovat lainvoimaiset. Rakentaminen osalle 2A alkaisi tällöin päätöksen jälkeen loppuvuodesta 2020.

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä sekä osan 2 suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.