Sellupuiston painopengertyömaasta liikennejärjestelyjä – koululaisten reitit alueella

Raitiotieallianssi rakentaa Hiedanrannan Sellupuistoon painopenkereen kiviaineksesta. Töiden vuoksi Sellupuiston alueella on liikennejärjestelyjä, jotka vaikuttavat alueen jalankulkuun ja pyöräilyyn.

Painopenger sijoittuu Sellupuistoon ja ulottuu myös puiston eteläpuolelle. Töiden vuoksi jalankulku- ja pyöräilyreitit alueella on järjestelty uudelleen. Sellupuiston halki itä–länsi- suunnassa kulkeva Ollinojanraitti katkeaa työmaan kohdalla. Länsipuolelle jäävät leikkikenttäalue ja jalkapallokenttä, joille säilyy kulkuyhteys puistokäytävää pitkin Federleynkadulta. Federleynkadun eteläreunaa on jouduttu työmaaliikenteen vuoksi rajaamaan joitakin kymmeniä metrejä työmaa-alueeksi, joten kiertoreitti on järjestetty kadun pohjoispuolelle. Federleynkadun ylittävien suojateiden eteen on asennettu hidastetöyssyt.

Myös Sellupuiston poikki kulkeva Stanssarinpolku katkeaa työmaan vuoksi, ja etelän suunnasta alueelle tulevat ohjataan Tehdaskartanonkatua pitkin Lielahdenkadulle. Lielahdenkatu on myös pyöräilyn pääreitti.

Penkereeseen tuodaan kiviainesta eri puolilta kaupunkia murskaamoilta ja kierrätyssoravarastoista. Työmaaliikennettä on sekä Federleynkadun että Hiedanrannan tehdasalueen kautta. Penkereen rakentaminen kestää syksyn ajan eli alueella on arkisin jatkuvaa työmaaliikennettä klo 7.00 – 18.00 välillä noin neljän kuukauden ajan.

Koululaisten reitit Sellupuiston alueellla 10.8.2021 alkaen