Uusi väliaikainen jalankulku-ja pyöräväylä käyttöön Paasikiventien eteläpuolella

Paasikiventien eteläpuolella on otettu käyttöön raitiotietöiden ajaksi rakennettu tilapäinen pyörätie ja jalankulkuväylä. Väylälle on rakennettu myös valaistus. Väylä kiertää raitiotietyömaan Paasikiventien eteläpuolelta. Jalankulku-ja pyöräväylän rakantemisen yhteydessä myös Rantatien liittymäaluetta on muokattu. Rantatiellä pyöräily kulkee ajoradalla.

Jalankulku-ja pyöräväylä kulkee Pispalanharjun kupeessa

Santalahden länsipäässä aloitetaan Paasikiventien ylittävän raitiotiesillan eli Rosenlewin sillan rakentaminen sekä siihen liittyvät Paasikiventien muutostyöt. Paasikiventietä siirretään noin 300 metrin matkalta kohti Näsijärveä, koska raitiotie ei sovi Rantatien viereen ilman Paasikiventien siirtoa. Siltatyöt alkavat sillan perustusten rakentamisella.

Paasikiventien länteen johtavaa ajorataa tullaan Raitiotieallianssin työalueella rakentamistöiden ja siirron yhteydessä myös levittämään nykyisestä kaksikaistaisesta kolmikaistaiseksi.

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Santalahden alueella 2.3. alkaen
Paasikiventie Lielahden suunnasta kuvattuna, etualalla Pölkkylänniemi ja taustalla Näsijärvi.
Raititietöiden ajaksi on rakennettu väliaikainen jalankulku-ja pyöräväylä Paasikiventien eteläpuolelle Kuva: Kimmo Vallden