Raitiotieallianssi aloittaa raitiotietyöt – liikennejärjestelyjä Federleynkadulle

Raitiotien rakentaminen Niemenrannan ja Lentävänniemen alueilla alkaa maaliskuussa. Työt alkavat kaikilla tulevilla raitiotiekaduilla eli Federleynkadulla, Kehyskadulla, Lielahdenkadulla ja Halkoniemenkadulla, joissa tehdään ensimmäiseksi erityisesti johto-ja putkilinjojen siirtoa pois raitiotien alta sekä uusitaan kunnallistekniikkaa. Ennen raitiotietöiden aloitusta kaduille tehdään töiden edellyttämät liikennejärjestelyt.

Federleynkadulla liikennejärjestelyt muuttuvat viikosta 10 eli 7.3. alkaen.

• Federleynkatu suljetaan kokonaan autoliikenteeltä Matilda Niemen kadun ja Sellupuiston väliseltä osuudelta.

• Lisäksi Federleynkatu muuttuu yksisuuntaiseksi Kehyskadusta Matilda Niemen katuun saakka. Kehyskadun suunnasta Matilda Niemen kadulle saakka kadulla sallitaan yksisuuntainen huoltoliikenne sekä kiinteistöjen tonttiliikenne.

• Federleynkadulta kulku Lielahdenkadulle ohjataan Matilda Niemen kadun kautta. Kulkua Matilda Niemen kadulle ja -kujalle suositellaan Lielahdenkadun kautta Federleynkadun sijasta.

Federleynkatu on raitiotietöiden aikana osittain yksisuuntainen ja osittain suljettu. Bussiliikenne on siirretty Lielahdenkadulle.

• Bussiliikenne Federleynkadulta siirtyy Lielahdenkadulle, jossa otetaan käyttöön uusia bussipysäkkejä. Bussit 9, 19 ja 38 sekä pysäkit Federleynkatu 1035, Matilda Niemen katu 1022/1023 ja Niemenrannanaukio 1090/1091 siirtyvät Federleynkadulta Lielahdenkadulle maanantaina 7.3.2022. Samalla lähempänä Lentävänniemeä sijaitsevat pysäkit Männistönkuja 1024/1025 siirretään noin 120 metriä kohti itää. Pysäkit ovat linjojen 9, 12, 19 ja 38 käytössä. Muutos on pitkäaikainen, mutta pysäkkien siirto ei vaikuta merkittävästi pysäkkien aikatauluihin. Lisätietoa bussiliikenteestä Nyssen sivuilta.

• Raitiotietöiden aikana huoltoajo ja kiinteistöille pääsy varmistetaan, ja risteyskohdat rakennetaan siten, että kadun ylitys autoliikenteelle on mahdollista.

• Federleynkadulta poistetaan raitiotietyömaan osuudella kadunvarsipysäköintiä silloin, kun työt sitä edellyttävät. Raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella eli Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella. Töiden aikana pysäköintiä voidaan joutua rajoittamaan myös Matilda Niemen kadulla, koska tätä kautta ohjataan liikennettä raitiotietöiden aikana.

• Pyöräväylä ja suositeltu jalankulkureitti sijaitsevat ensimmäisten työvaiheiden aikana pääosin Federleynkadun pohjoispuolella.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella raitiotietöiden alkaessa

Palautteet ja kysymykset:
Tampereen palvelupiste
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 – 16