Turvallisuuspäällikkö on käytännönläheinen rakentaja vilkkaalla mielikuvituksella

Turvallisuuspäällikkö Kalle Koivuniemi
Turvallisuuspäällikkö Kalle Koivuniemi

Mitä saadaan, kun yhdistetään rakennusmies, poliisi ja myyntimies? Vastaus voi olla kysyjästä riippuen joko Moderni Village People tai työmaan turvallisuuspäällikkö.

Raitiotieallianssilla turvallisuus on osa kaikkien työtä. Työmaa ei pysy turvallisena itsestään, vaan se on jokaisen siellä työskentelevän ihmisen päivittäisten päätösten ansiota. Ammattilainen osaa kyllä tavallisesti erottaa vaarallisen työtavan vaarattomasta, mutta joskus tulee vastaan tilanteita, joihin ei ole olemassa suoraa oppikirjaratkaisua. Näissä tilanteissa olen turvallisuuspäällikkönä työmaan läheisin tuki ja autan heitä etsimään ongelmatilanteeseen sopivimmat työskentelymenetelmät.

Esimerkiksi kaivutyöt ja vaaralliset nostotyöt, kuten kiskojen ja seinäelementtien nostot, on käyty yhdessä työmaan kanssa läpi ja varmistettu, että jokainen asia joka voi mennä töissä pieleen on huomioitu työsuunnitelmissa. Siksi turvallisuuspäällikön on tärkeää olla hengeltään käytännönläheinen rakentaja ja ymmärtää mitkä asiat ovat tärkeitä, kun työtä oikeasti tehdään ja mitä reunaehtoja vilkas kaupunkiympäristö rakentamiselle luo. Työ vaatii tavallista kieroutuneempaa mielenlaatua, jotta osaa etsiä työskentelytavoista myös niitä asioita, jotka voivat mennä pieleen odottamattomilla tavoilla. Näin pystytään varautumaan ennalta myös epätodennäköisiin ongelmiin. Useimmiten nämä ovat hyvin inhimillisiä tekijöitä, jotka voidaan poistaa teknisesti tai opastamalla ja kiinnittämällä huomio niihin.

Uusien ja parempien toimintatapojen kehittäminen on tämän työn parasta antia. Kolikon kääntöpuolelta löytyy sitten poliisimainen turvallisuussääntöjen noudattamisen valvonta, eli kansanomaisemmin kyttäys. Hyvät ja fiksut toimintatavat eivät pääse kantamaan hedelmää, jollei niitä saada oikeasti käytäntöön työmaalle. Usein asiat omaksutaan aluksi hyvin, mutta niistä aletaan lipsumaan ajan kuluessa. Ohjeet, säännöt ja lait muodostavat vaatimusten viidakon, jossa aikatauluun ja kustannuksiin keskittyvän työnjohtajan on välillä vaikea luovia. Sen vuoksi pyörin työmaalla muistuttelemassa mieliin niitä turvallisuuden osa-alueita, jotka tuntuvat joskus putoavan kyydistä pois. Kun ohjeet ja määräykset pettävät ja työmaalla sattuu tapaturma tai vaaratilanne, olen suorittamassa rikospaikkatutkintaa ja haastattelemassa osallisia. TV:n CSI-porukan työmenetelmiin on ikävä kyllä vielä vähän matkaa.

Raitiotieallianssi pyrkii olemaan edelläkävijä paitsi laadullisessa myös turvallisuusosaamisessa. Iso osa työstäni liittyy uusien työntekijöiden perehdytykseen, jossa käydään läpi Raitiotieallianssin turvallisuuskäytäntöjä sekä työmaan vaaranpaikkoja. Perehdytys on pitkälti myyntityötä siinä, että uusille henkilöille tulee saada iskostumaan käsitys tärkeimmistä vaaranpaikoista ja niistä turvallisuusasioista, joihin työmaalla panostetaan. Vaihtelevista työskentelykulttuureista tuleville uusille työntekijöille pitää onnistua myymään ajatus turvallisuuden merkityksestä Raitiotieallianssin kaltaisessa monimutkaisessa ja näkyvässä hankkeessa.

Vaikka turvallisuutta pidetään insinöörien keskuudessa yleensä varsin pehmeänä arvona, pyöritään turvallisuuspäällikön arjessa lopulta insinöörityön ytimessä – ratkaistaan ongelmia, parannetaan tuotannon tehokkuutta ja yritetään pärjätä muuttuvissa tilanteissa. Kuitenkin turvallisuustyötä tehdään aina tietyllä lailla Village People -hengessä – yhdessä.

 

Teksti: Kalle Koivuniemi

Kuva: Tinja Juutilainen