Nurmiradan suunnittelun lyhyt oppimäärä

Noin vuosi sitten kävimme Raitiotieallianssin projektipäällikön kanssa keskustelun, jossa pohdimme mahdollisia aiheita diplomityölleni. Muutamia vaihtoehtoja palloteltuamme projektipäällikkö ehdotti, että yksi aihe voisi olla nurmiradan päällysrakenteen suunnittelu. Suunnittelijaksi halusinkin ja nurmirata kuulosti mielenkiintoiselta.  Siinä vaiheessa ei tarvinnut miettiä pidempään. Seuraava työtehtävä ja samalla diplomityöni aihe oli valittu.

Kirjoittaja Malla Sipilä ja Tampereen kaupungin ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki tutkivat juuri kylvettyä Sammonkatua 15.6.2018.

Perehtyessäni aiheeseen huomasin,  että vastassa ei ollut helpoin suunnittelutehtävä. Nurmiradan päällysrakenteeseen pitää saada sovitettua kaikki ratatekniset rakenteet sekä mahdollisimman hyvät olosuhteet pinnalla kasvavalle kasvustolle. Tampereella pinnaksi oli päätetty yhtenäinen nurmipinta, joka on ehkä käytetyistä kasvillisuuspinnoista haasteellisin toteuttaa. Haasteeksi osoittautui myös jo suunnitellut alusrakenteet, jotka estivät kasvualustalle normaalin pohjamaakosketuksen. Haasteet on kuitenkin tehty ratkottaviksi.

Seuraavaksi sain huomata, ettei aiheesta ole juurikaan kirjallisuutta saatavilla. Siispä lähdin ottamaan selvää, miten nurmiradat on muualla Euroopassa rakennettu. Huomasin, että jokaisella kaupungilla on omanlaisensa nurmiraiteen päällysrakenneratkaisu. Näistä kaupungeista saimme suunnitteluryhmällemme hyviä esimerkkejä. Totesimme kuitenkin, että Suomen talvi ja ympäristö ovat niin erilaiset muihin verrattuna, että myös Tampereelle suunnitellaan omanlaisensa nurmiraiteen päällysrakenne, niin laatta-, kuivatus- kuin kasvualustaratkaisujen osalta.

Koerakenteiden avulla tutkitaan erilaisia olosuhteita nurmen kasvulle sekä uusien kasvualustamateriaalien toimivuutta.

Suurimman haasteen suunnittelussa muodosti kasvualusta ja nurmilaatu. Nurmiradalla kasvillisuus ja kasvualusta joutuvat erilaiseen rasitukseen kuin muissa viherympäristöissä. Raitiotieliikenne aiheuttaa tärinää kasvualustalle sekä tuuli- ja polttokuormaa nurmikolle. Otin yhteyttä moneen viheralan asiantuntijaan oikeiden materiaalivalintojen valinnan helpottamiseksi. Tuloksena oli yhtä monta eri vastausta kuin vastaajaakin. Aihe oli kaikille vieras. Tutkimusta tai käytännön kokemusta näillä leveyksillä ei ollut saatavilla. Sen vuoksi päätimmekin tehdä koerakenteet Sammonkadulle autenttiseen ympäristöön. Haluamme varmistua siitä, että lopputulos on varmasti hyvä ja toimiva. Koerakenteet saatiin rakennettua ja nyt odotamme innolla tuloksia.  Ensimmäiset vihertävät versot puskivat esiin tällä viikolla.

Ensimmäiset vihreät versot nousivat esiin juhannuksen jälkeen.

Hyvin usein käy niin, että suunnittelijat suunnittelevat ja rakentajat rakentavat. Tätä päällysrakennetta suunnitellessa koottiin heti aluksi työryhmä, jossa oli mukana niin eri alojen suunnittelijoita, viherpuolen osaajia, rakentajia ja tilaajan edustajia. Yhdessä hyvällä yhteistyöllä saimme aikaan suunnitelman, jonka avulla voimme rakentaa uutta ja kestävää viherympäristöä kaupunkilaisille sekä maailman pohjoisimman nurmiradan!

-Malla Sipilä, hankkeen nurmiratatietäjä