Usein kysytyt kysymykset

Tällä sivulla on koottuna usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin. Jos kysymykseesi ei löydy vastausta, ota yhteyttä.Vaihdot ovat ajallisesti synkronoituja, eli bussi ja raitiovaunu ovat vaihtopysäkillä samaan aikaan. Katutilaratkaisujen salliessa raitiovaunu ja bussi käyttävät samaa pysäkkiä ja mahdollisesti samaa laituria niin, että vaihto tapahtuu kävelemällä laiturin yli vaunusta toiseen. Tällaisia helppoja vaihtokokemuksia on tulossa esimerkiksi Vieritielle Taysin alueelle, Rieväkadulle Kalevaan ja Insinöörinkadulle Hervantaan.

Havainnekuva Vieritien vaihtopysäkistä.

Keskimääräinen pysäkkiväli on tilastoarvo, joka on laskettu suunnitelman raidepituudesta ja pysäkkien lukumäärästä. Lyhimmillään pysäkkiväli on keskusta-alueilla, esimerkiksi Hämeenkadulla noin 200 metriä. Toisaalta Hervannan valtaväylällä on yli kilometrin pysäkkiväli. Eurooppalaisista kaupungeista saadun kokemuksen sekä kävely- ja ajoajan optimoinnin perusteella raitioteiden pysäkkivälit kaupunkialueella ovat yleensä 450–600 metriä.

Paasikiventien reitin vahvuutena on muusta ajoneuvoliikenteestä erillinen nopea osuus. Raitiotie kannattaa rakentaa mahdollisimman suurelta osin erilleen muusta liikenteestä. Tällä varmistetaan liikenteen ruuhkautuessa esim. liikenneonnettomuuden takia raitiovaunujen liikennöinnin sujuminen. Paasikiventien reitillä autoliikenteen kanssa yhteistä sekaliikennekaistaa on rakennettava vain Rantatie-kadun osuudelle. Tällä osuudella liikennemäärät ovat kuitenkin merkittävästi pienemmät kuin Pispalan valtatiellä. Riski liikenteen ruuhkautumiseen Pispalan valtatiellä on suuri, ja poikkeustilanteissa ruuhka Pispalan valtatiellä voisi haitata raitiotieliikennettä merkittävästi.

Kaupungin vuonna 2014 ostamaa Lielahden tehdasaluetta, Hiedanrantaa, kehitetään merkittävänä uutena asuinalueena. Alue on paremmin saavutettavissa Paasikiventietä pitkin. Lisäksi Paasikiventiellä kulkevalla raitiotiellä voidaan palvella Näsijärven ranta-alueen mahdollista täydennysrakentamista Pölkkylänniemen ja Lielahden tehdasalueen välillä.

Pispalan valtatien ja Pohjanmaantien kautta kulkeva raitiotiereitti tutkittiin aikaisemmin, mutta vaihtoehdosta luovuttiin 2013, koska siinä olisi menetetty Paasikiventien reitin vahvuudet.

 

Raitiotien ensimmäisen osan linjasto ja matka-ajat.

Lisää tietoa reitistä ja liikennöinnistä täältä.