Yritysyhteistyö kurkottaa yli työmaan

 Henna Puisto

Tampereen kaupungin työntekijä Henna Puisto on maaliskuusta asti tehnyt Raitiotieallianssilla yhteistyötä yritysten kanssa. Työn pääsisältö on olla reitin varrella olevien yritysten kanssa yhteydessä ja vuorovaikutuksessa myös kasvokkain. Tarkoituksena on kiertää kaikki reitin varrella olevat kivijalkayritykset. Tällä hetkellä yrityskäyntejä on kertynyt reilu pari sataa.

 

On tärkeää nähdä ja keskustella kasvokkain eikä lehtien palstoilla, Puisto toteaa.

 

Puiston työnkuvaan otettiin mallia ulkomaisista raitiotiehankkeista, jotka olivat kokeneet yritysyhteyshenkilön tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Myös yrittäjiltä oli tullut toive, että heillä olisi suora yhteys hankkeeseen kysymysten tullessa.

 

Keskustelu yrittäjien kanssa on aina asiallista, vaikka tapaamisissa nousee esiin myös eriäviä mielipiteitä.

 

Yrittäjät ovat ottaneet minut hyvin vastaan. Vaikka keskustelu on toisinaan kipakkaa, yrittäjät kokevat tärkeäksi, että heidän kanssaan tavataan ja puhutaan, Puisto tarkentaa.

 

Tekoja keskustelun lisäksi

 

Yrityskäynneillä ovat erityisesti nousseet esiin poistuneet pysäköintipaikat, bussipysäkit ja yritysten saavutettavuus yleisesti.

 

Ei riitä, että keskustellaan, vaikka silläkin on oma arvonsa. Pitää tulla myös konkreettisia tekoja, Puisto painottaa

 

Niitä onkin toteutettu yrittäjien toiveiden pohjalta. Tästä hyvänä esimerkkinä on syksyllä kaupungin tarjoama ikkunanpesu, jolloin pestiin työmaan likaamia kivijalkaliikkeiden ikkunoita. Yrittäjien kanssa on järjestetty myös työpajoja, jotka ovat sujuneet hyvin. Parhaat ja toteutettavissa olevat ideat pistettiin työn alle. Tämän seurauksena esimerkiksi on kehitetty säännöllistä yritysten tiedottamista sekä toteutettu pysäköintikampanja joulun alla.

 

Puisto kokee tällaisen yhteistyön tärkeäksi.

 

Kun ratkaisu lopulta löydetään, se on palkitsevaa molemmin puolin. Sillä päästään eteenpäin.

 

Aito halu auttaa

 

Puisto on ylpeä, että raitiotiehankkeessa on haluttu panostaa vuorovaikutukseen. Hänellä  itsellään on aito halu olla avuksi, koska hän tietää, kuinka tärkeää yhteyden luominen on.

 

Jos asioista ei puhuta, ne saattavat jäädä pinnan alle kytemään. Kaikkeen emme tietenkään voi vaikuttaa, esimerkiksi sellaisiin asioihin joista emme vielä itsekään tiedä,  Puisto toteaa.

 

Puiston mukaan on aina iso voitto, kun yrittäjä ottaa yhteyttä ongelmansa kanssa.

 

– Silloin he ovat löytäneet oikean kanavan asian eteenpäin viemiseen. Siitä huomaa, että meidän kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä.