Palautteella paremmaksi

Raitiotieallianssilla on käytössä useita erilaisia palautekanavia. Nettisivuilla palautetta on helppoa antaa suoraan kartalle tai perinteisemmällä palautelomakkeella. Palautteiden käsittelyssä tehdään yhteistyötä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellin kanssa, jonka palautejärjestelmän kautta suurin osa palautteista välittyy allianssille. Palautetta saadaan myös sosiaalisen median kanavista, joista Raitiotieallianssilla on käytössä Facebook, Twitter, Instagram sekä YouTube. Lisäksi allianssi pyytää neljä kertaa vuodessa raitiotietyömaiden välittömässä vaikutuspiirissä olevilta yrityksiltä, palveluilta, kiinteistöiltä ja taloyhtiöiltä palautetta Celkee-yhteistyökanavan avulla. Seuraava Celkee-kysely lähtee rajatulle vastaajajoukolle viikolla 10.

Palautteella voi vaikuttaa

Raitiotieallianssi on saanut virallisten palautekanavien kautta yllättävän vähän palautetta ja palaute on pääasiassa ollut sävyltään neutraalia. Monissa palautteissa kysytään yksittäisistä mieltä askarruttavista asioista tai tehdään ilmoituksia liikennejärjestelyihin tai rakentamiseen liittyen. Erityisen ilahduttavia ovat olleet kehitysehdotuksia sisältäneet palautteet ja näitä ideoita on mahdollisuuksien mukaan viety toteutukseen. Palautteiden perusteella on esimerkiksi korjattu liikennejärjestelyitä, siirretty räjäytysten ajankohtia ja parannettu tiedotusta.

Yhteistyöllä onnistumme

Toimintaa on mahdoton parantaa, jos ei tiedetä, missä on kehitettävää. Raitiotieallianssissa jokainen palaute luetaan ja niihin vastataan sekä reagoidaan mahdollisuuksien mukaan. Koska raitiotie on päätetty rakentaa Tampereelle, Raitiotieallianssi haluaa tehdä oman osuutensa mahdollisimman hyvin, yhdessä tamperelaisten kanssa. Kerro siis rohkeasti, miten Raitiotieallianssi voi kehittää toimintaansa. Mahtavaa olisi myös kuulla, missä olemme onnistuneet. Yhdessä rakennamme Tampereelle maailman parhaan raitiotien!

 

Palautekanavat: https://raitiotieallianssi.fi/ota-yhteytta/

Palautteella paremmaksi
Ratikkakävely Hervannassa

Teksti: Elli Räsänen
Kuva: Tinja Juutilainen